Logga in

- Anpassa textstorlek +

Förstelärare

Yrkesskickliga lärare ska kunna bli förstelärare samtidigt som man fortsätter att undervisa. Men också arbeta med att förbättra undervisningen, vara huvudlärare i ett ämne eller ansvara för lärarstuderande.

Kvalifikationer

  • är legitimerad - gäller från och med 1 januari 2014
  • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
  • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen


En särskilt yrkesskicklig lärare bör till exempel:

  • ha gedigna kunskaper i det ämne, eller det ämnesområde, som han eller hon undervisar i.
  • se alla elevers behov, och få alla elever att anstränga sig för att lära sig mer, så att elevernas resultat förbättras.
  • ha visat sig intresserad av att delta i utvecklingsprojekt som leder till förbättrade elevresultat.
  • kunna kommunicera och samarbeta med såväl elever, föräldrar som kollegor.
  • vara intresserad av att utveckla sin egen professionalism.
  • kunna anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar, och i samband med detta tillämpa en mångfald av metoder och arbetssätt, i syfte att förbättra elevernas studieresultat.
Ansvarig för sidan: Andreas Mörck
Sidan senast uppdaterad: 2013-03-15 14.59

"Det som ger bättre studieresultat är duktiga lärare. Men goda lärare betyder också att det är viktigare att satsa på högre lärarlöner än på mindre klasser." Leif Lewin, statsvetareprofessor och reg...

  • 24 april 11:00