Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Vänster

Nyheter

Höger
Play

Nyanlända elevers språkutveckling; en fråga om pedagogik - inte teknik

Hülya Basaran berättar om hur man kan använda digitala resurser med utgångspunkt i språkutvecklande arbetssätt med nyanlända och flerspråkiga elever. (Bokmässan sept 2016)

Vi får det att funka

Boken, Vi får det att funka – om framgångsrika exempel på IT i skolan, som lanseras nu är skriven av 14 lärare med lång erfarenhet av att jobba med digitala verktyg i skolan. Dessa lärare har fått förutsättningar att jobba med digitala verktyg och gjort det framgångsrikt.

Panelsamtal om boken "Vi får det att funka"

Goda förutsättningar behövs för alla lärare att, utifrån pedagogiska behov av IT, kunna bedriva ett framgångsrikt arbete med eleverna! Hur får dessa lärare det att funka? Vad krävs? Hur säkerställer staten att arbetsgivarna tar sitt ansvar att möjliggöra för alla lärare att få det att funka? Medverkande: Gustav Fridolin, utbildningsminister, Åsa Fahlén, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund, och Helena Kvarnsell, lärare och ämnesspanare. Christer Isaksson, moderator

Digitala läromedel - tillgång eller börda?

Lärarna lämnas i sticket när huvudmännen inte tar inte ansvar för digitala läromedel. Det saknas tillgång till digitala läromedel och skolans resurser för att köpa in nya läromedel är inte tillräckliga. Dessutom får enbart 14 procent av lärarna fortbildning om digitala läromedel av sin arbetsgivare. Det visar Lärarnas Riksförbunds nya undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel. (28 min, Bokmässan 22 sept 2016)
Se fler videoreportage på LRplay.se ›