Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Organisation och verksamhet

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.
Lärarnas Riksförbund är en framträdande aktör i frågor som rör skola och utbildningspolitik. En av de viktigaste uppgifterna för oss på Lärarnas Riksförbund är att stödja våra medlemmar med vår samlade erfarenhet och kunskap om skolvärlden och läraryrket.

Hos oss finns inga arbetsgivare, det vill säga inga skolledare. Bara lärare och studie- och yrkesvägledare kan bli medlemmar i Lärarnas Riksförbund. Vi arbetar tillsammans för att göra våra yrken ännu mer attraktiva.

Vi är rikstäckande med över 300 kommunföreningar, 29 distrikt och ett centralt kansli i Stockholm. För dig som fortfarande studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare har vi en studerandeförening som finns representerad på alla studieorter.

På skolan - lokalavdelningen


De flesta av våra medlemmar arbetar inom grundskolans årskurs 1-9, gymnasieskolan, vuxenutbildningen, och högskolan. Normalt utgör medlemmarna på en skola/arbetsplats en lokalavdelning. Medlemmarna i lokalavdelningen kan välja lokalombud, biträdande lokalombud och skyddsombud.

I kommunen - kommunföreningen


Lokalavdelningarna bildar tillsammans en kommunförening vars arbete leds av en ordförande. Ordföranden eller någon annan väljs också till kommunombud och företräder Lärarnas Riksförbund i frågor som rör både kommunala och fristående skolor inom en kommun. Beroende på hur många medlemmar det finns i kommunen väljer man också ett eller flera biträdande kommunombud.

Kommunföreningen ingår i ett distrikt


Kommunföreningarnas verksamhet samordnas inom våra distriktsföreningar. Varje kommunförening har en representant i distriktsstyrelsen och en av dessa väljs till distriktsordförande, i dagligt tal kallad "dof". Det är distriktet som ansvarar för den fackliga utbildning som erbjuds de lokala företrädarna.

Inte bara förtroendevalda


För att stödja medlemmar och förtroendevalda har Lärarnas Riksförbund också ett kansli med anställda. Merparten av dessa arbetar på det centrala kansliet som ligger på Sveavägen 50 i Stockholm. Där finns specialister och olika servicefunktioner. Dessutom finns regionala ombudsmän spridda över landet.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen

Sidan senast uppdaterad: 2014-09-08 14.34