Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Anmälningsskyldigheten

Anmälningsskyldigheten enligt Socialtjänstlagen är det absolut viktigaste stadgandet för personal som har med barn och ungdom att göra.

Anmälningsskyldigheten gäller för alla som yrkesmässigt bedriver verksamhet inom barnomsorg, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, kyrklig verksamhet för barn och ungdom vare sig det gäller offentlig eller privat verksamhet.

Skyldigheten innebär att genast anmäla till socialnämnden om du misstänker att någon som är under 18 år far illa. 

Det räcker med en misstanke för att anmälningsskyldigheten ska inträda. Detta framgår av lagtextens lydelse ”… om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd”.   

Anmälan ska således göras även om det inte är klarlagt att barnet behöver hjälp eller skydd. Det är därefter socialnämndens uppgift att göra en utredning för att se om man behöver ingripa eller inte. Det är inte lärarens uppgift. 

Att personalen upplever anmälningsplikten som något obehagligt är inte någon ursäkt för att inte fullgöra sina skyldigheter. 

Socialtjänsten i Sverige tar årligen emot cirka 140 000 anmälningar som rör barn och unga. De flesta anmälningar kommer från polisen, men en stor andel görs av skolan eller förskolan.

Rättsfall

Justitieombudsmannen kritiserade en rektor för att inte genast gjort en anmälan, då en elev hade berättat om våld i hemmet

En missad anmälan om ett barn som far illa kan leda till att personal som har anmälningsplikt kan dömas för tjänstefel

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Annika Wahlström

Sidan senast uppdaterad: 2016-01-25 15.21