Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Disciplinära åtgärder

Lärare har vissa disciplinära befogenheter mot olämpligt uppträdande och mindre förseelser, till exempel när elever är stökiga och stör undervisningen.

Bestämmelserna i skollagen om disciplinära åtgärder gäller både för skolor inom det offentliga skolväsendet och för fristående skolor.

Utvisning och kvarsittning

Om en elev stör undervisningen får läraren visa ut eleven från undervisningslokalen, och också bestämma att en elev ska stanna kvar i skolan.

Utredning

Rektor ska se till att saken utreds om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen, uppträtt olämpligt eller om eleven gjort något allvarligare.

Skriftlig varning

När utredningen är klar får rektorn besluta att ge eleven en skriftlig varning, som ska innehålla information om vad som händer om eleven inte ändrar sitt beteende.

Tillfällig omplacering

Rektor får i vissa fall tillfälligt flytta en elev till en annan undervisningsgrupp, eller till en annan plats inom samma skolenhet. eller flytta till en annan skola.

Avstängning

Rektor eller huvudmannen kan, under vissa förutsättningar, stänga av en elev från skolans verksamhet.


    Rapportera fel på sidan

    Tipsa en vän om artikeln

    Du vill spara följande sida som genväg

    Ansvarig för sidan: Lena Davidsson

    Sidan senast uppdaterad: 2016-01-25 14.54