Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Lärarlegitimation

Sedan den 1 december 2013 krävs lärarlegitimation för att tillsvidareanställas, undervisa och sätta betyg inom så gott som hela det offentliga svenska skolväsendet.

För lärare i särskoleformerna är övergångsperioden förlängd fram till 1 juli 2018. Kraven om lärarlegitimation ›

Undantag för vissa lärargrupper finns, exempelvis för lärare som undervisar i yrkesämnen och modersmål.

Lärarlegitimationen innebär ett starkare personligt yrkesansvar, vilket bland annat innebär att en lärare kan få sin legitimation indragen, alternativ bli varnad, ifall denne brustit i sin yrkesutövning.

Ansökan om lärarlegitimation görs personligen till Skolverket.

Lärarlegitimation är bra

 • lärarens ansvar för undervisningens kvalitet blir tydligare.
 • större rättssäkerhet för eleverna.
 • stärker läraryrkets identitet och de behöriga, utbildade lärarnas ställning

Därför har Lärarnas Riksförbund kämpat för att lärarlegitimation införs »

Behörighetskrav

Grundprincipen är att det man en gång utbildades för är man också behörig för. Dessutom kan alla examina kompletteras med annan behörighetsgivande utbildning.

Behörighetsreglerna för legitimationen »

Frågor och svar

 • Vad gäller om jag inte tagit ut min lärarexamen?
 • Vem får sätta betyg?
 • Hur får jag behörighet baserat på erfarenhet?
 • Kan rektorn sätta betyg?

Få svar på dessa och andra legitimations-frågor »

Undantagna lärargrupper

För vissa grupper görs undantag från kravet på legitimation för tillsvidareanställning och betygssättning.

Undantag för vissa lärargrupper »

Vissa frågor återstår att arbeta med

Införandet av lärarlegitimation är en av de största reformerna som genomförts i svensk skola. Det är därför rimligt att vissa delar behöver utvärderas och på sikt förändras.

Förbundsstyrelsen har identifierat ett antal områden som kräver förändringar:

 • verka för att utreda möjligheten av en skärpning i skollagen avseende rätten att sätta betyg. Det bör inte räcka med legitimation utan även ställas krav på behörighet i ämnet och årskursen. Lärare med legitimation, men som saknar behörighet för den aktuella undervisningen, bör enligt förbundsstyrelsens uppfattning sätta betyg i samråd med en behörig kollega.
 • En förändring av behörighetsreglerna för praktisk-/estetiska ämnen i särskolan. De nuvarande reglerna medför att det ställs orimliga krav på speciallärarutbildning inriktad mot utvecklingsstörning för lärare som undervisar enstaka elever/grupper,
 • Införandet av en legitimation för studie- och yrkesvägledare och
 • Att alla lärargrupper på sikt omfattas av möjlighet till och krav på lärarlegitimation.

Rapportera fel på sidan

Kontrollfråga - fyll i fältet nedan med texten som visas i bilden *

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2016-02-17 14.46