Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Stort behov av fortbildning

Även i den nu gällande skollagen sägs att man för undervisning bara får använda och tillsvidareanställa den som har en lärarexamen, en examen som dessutom i huvudsak ska motsvara den undervisning läraren ska bedriva. Dessvärre har skolhuvudmännen i stor utsträckning nonchalerat detta de senaste decennierna.
Med tanke på den situation som idag råder ute i skolorna, där obehöriga tillsvidareanställs och utbildade lärare tvingas undervisa i andra ämnen och årskurser än de är utbildade för, vet vi att det kommer att uppstå problem.

Det beror dock inte på lärarlegitimationen utan är bara ett synliggörande av de problem som finns redan idag. I och med införandet av en lärarlegitimation får vi nu ett starkare verktyg för att komma till rätta med detta.

I statsbudgeten har regeringen meddelat att statsbidragen till fortbildning inom lärarlyftet framöver i första hand ska användas till att fortbilda lärare som undervisar i fel ämnen eller fel årskurs.

Fram till 2015 gäller övergångsregler avseende till exempel betygssättning och under den tiden måste alla landet skolhuvudmän dels se över sin tjänstefördelning dels se till att lärare som behöver det får fortbildning.

Målsättningen ur Lärarnas Riksförbunds perspektiv är att eleverna ska undervisas av rätt utbildade lärare.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Anna Jändel Holst

Sidan senast uppdaterad: 2016-02-08 15.40

På en del skolor och i vissa kommuner är de flesta lärare legitimerade och behöriga i de ämnen de undervisar i. I andra ytterst få, visar Skolvärldens granskning.