LR.se - Debattartiklar http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/rss.4.3970d67312655469fd580001534.html sv SiteVision 4.3.2 Mon, 28 Jan 2019 16:48:19 +0100 Krafttag krävs för att mota lärarkrisen Det är viktigare än någonsin att fortsätta upp­värdera lärares löner för att vi ska få fler att välja yrket, skriver företrädare för Lärarnas Riksförbund i Upsala Nya Tidning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/krafttagkravsforattmotalararkrisen.5.6dd029fd1689516dba89f.html Mon, 28 Jan 2019 16:29:26 +0100 Brist på vägledare i skolan måste åtgärdas Om Sverige ska klara av de utmaningar utbildningssystemet och arbetsmarknaden står inför måste det finnas god tillgång till studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet. Den nya regeringen måste inse allvaret och att det behöver göras rejäla satsningar på yrkesgruppen, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, och Göran Arrius, Saco, i Svenska Dagbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/bristpavagledareiskolanmasteatgardas.5.210df7e31687268c248f3f39.html Sun, 27 Jan 2019 11:57:34 +0100 Dags att M svänger om att förstatliga skolan Lärarnas Riksförbunds ordförande  Åsa Fahlén skriver i Aftonbladet om att det nu bara är Moderaterna som är kritiska till den utredning som ska göras om statligt huvudmannaskap för skolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/dagsattmsvangeromattforstatligaskolan.5.210df7e31687268c248c7c46.html Fri, 25 Jan 2019 09:23:33 +0100 Gör som Gnosjö – satsa på skolan Nu måste skolans huvudmän ta sitt ansvar för lärarlönerna så att lärarna stannar kvar i yrket, uppmanar Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund i Dagans Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/gorsomgnosjosatsapaskolan.5.17e5626a16881e673e2f40e.html Fri, 18 Jan 2019 16:08:00 +0100 Nya regeringen kan innebära nystart för skolan Det mest glädjande med överenskommelsen och en ny regering är att det nu finns ett brett stöd för Lärarnas riksförbunds mångåriga krav på att staten tar ansvar för svensk skola. Det blir nu möjligt med en nystart för skolan, skriver Åsa Fahlén i Altinget. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/nyaregeringenkaninnebaranystartforskolan.5.418382e91685eb16163ad38.html Thu, 10 Jan 2019 10:25:31 +0100 Föräldrar, så här hjälper ni era barns lärare Jullovet är slut och det är dags för Sveriges elever att börja en ny termin i skolan. Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén tipsar om hur du som förälder kan hjälpa skolan att lyckas. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/foraldrarsaharhjalpernierabarnslarare.5.9ffe34c16813922d618c72d.html Wed, 09 Jan 2019 14:07:32 +0100 ”Skolan avgörande i kampen mot kriminaliteten” ”Den gemensamma nämnaren för många av dem som hamnar i brottslighet är ett skolmisslyckande. Så skolan är samhällets bästa chans när det gäller att förebygga kriminalitet”, skriver Åsa Fahlén på SVT Opinion. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanavgorandeikampenmotkriminaliteten.5.9ffe34c16813922d61d3b71.html Tue, 08 Jan 2019 17:07:34 +0100 Mer studie- och yrkesvägledning i stället för konsumentupplysning När nu Svenskt näringsliv efterlyser ”bättre konsumentupplysning” är det dock beklagligt att de inte nämner den yrkesgrupp som har detta som sitt huvuduppdrag – nämligen landets studie- och yrkesvägledare, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/merstudieochyrkesvagledningistalletforkonsumentupplysning.5.9ffe34c16813922d61b52bd.html Sun, 23 Dec 2018 11:36:49 +0100 Förbjud vuxenutbildning på entreprenad Kvalitet måste gå före pris på Komvux. Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén skriver skriver att staten och kommunerna nu måste enas om en gemensam kraftsamling kring vuxenutbildningens utmaningar och hon har två krav: ► Förbjud vuxenutbildning på entreprenad ► Satsa på lärare och studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/forbjudvuxenutbildningpaentreprenad.5.2a4e58e6167cab0f27969277.html Tue, 18 Dec 2018 15:45:00 +0100 Moderaterna svek vallöftet till lärarna Lärarna, som ska upprätthålla kvaliteten i välfärdens kärna, får inte några av sina önskemål uppfyllda i M+KD:s budget. Det är riktigt oroande i en tid av enorm lärarbrist, skriver LR:s ordförande Åsa Fahlén. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/moderaternasvekvalloftettilllararna.5.9ffe34c16813922d61aa6fc.html Mon, 10 Dec 2018 16:06:50 +0100 Sluta slösa med lärarnas kompetens En ny undersökning visar att alltför stor del av arbetsdagen för lärare i årskurs 1 till 6 ägnas åt annat än det som är direkt kopplat till undervisningen. Det är ett obegripligt resursslöseri med lärares kompetens. Statliga pengar till lärarassistenter är ett av flera förslag som ger lärare större möjlighet att fokusera på undervisningen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/slutaslosamedlararnaskompetens.5.6df5355b16785fdf9a381ca2.html Fri, 07 Dec 2018 08:43:45 +0100 Skadlig låt gå-mentalitet Det har gått två år sedan gymnasieutredningen la fram nästan hundra förslag, men knappt något har hänt, skriver Åsa Fahlén i UNT. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skadliglatgamentalitet.5.6df5355b16785fdf9a3b3db.html Fri, 30 Nov 2018 15:02:00 +0100 Tillitsdelegationens förslag bör förkastas Den formella ansvarsfördelning som i dag råder på skolans område har nått vägs ände. De kommunala huvudmännen kan inte i framtiden vara den aktör som står i centrum när tillit ska byggas, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund i SvD. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/tillitsdelegationensforslagborforkastas.5.6590993a16761a0be0ae5040.html Wed, 28 Nov 2018 09:47:00 +0100 Du glömde skolfrågan, Annie! Centerpartiet har stort stöd ute i kommunerna, som är mycket beroende av statliga pengar till skolan. Därför måste Annie Lööf ta upp skolfrågan på bordet i regeringsförhandlingarna, skriver Åsa Fahlén. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/duglomdeskolfraganannie.5.64b095071673cc3930ee8b09.html Tue, 27 Nov 2018 09:51:00 +0100 Nu ser vi fram emot även en lärarsatsning från M Efter M-satsningen på poliserna i partiets budgetförslag ser vi nu fram emot vad som ska komma på skolområdet, skriver Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund på Dagens Arena. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/nuserviframemotavenenlararsatsningfranm.5.64b095071673cc3930ee8c5c.html Wed, 21 Nov 2018 09:36:52 +0100 Låt en borgfred om skolan bidra till att häva låsningen i regeringsfrågan ”Glädjande nog var skolan ett av de områden som Annie Lööf särskilt pekade ut när hon redogjorde för sitt uppdrag att sonderaNu förväntar jag mig att partiledarna tar sitt ansvar och klarar av det grundläggande uppdraget att se till så att landet kan styras. En borgfred om skolan kan bidra till att häva låsningen i regeringsbildningsfrågan,” skriver Åsa Fahlén på SVT Opinion. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/latenborgfredomskolanbidratillatthavalasningeniregeringsfragan.5.314521fa16718fae1abc24c2.html Mon, 19 Nov 2018 16:53:00 +0100 Börja i rätt ände – på hemmaplan Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén menar att full koncentration på elevers rätt till en yrkesutbildning av hög kvalitet är viktigare än att hitta på tidskrävande utlandsprojekt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/borjairattandepahemmaplan.5.314521fa16718fae1abc2a21.html Mon, 19 Nov 2018 16:46:00 +0100 Problemet ligger i kunskapskravens formuleringar ”Barn kan givetvis i viss utsträckning analysera även när de är väldigt små. Problemet ligger i just kunskapskravens formuleringar”, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i Skolvärlden. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/problemetliggerikunskapskravensformuleringar.5.314521fa16718fae1abef6cb.html Thu, 25 Oct 2018 16:01:48 +0200 Så löser ni regeringsfrågan  Låsningen i regeringsfrågan måste lösas upp. Partierna behöver nyktra till och politikerna måste ta sitt ansvar för klara av det grundläggande uppdraget att bilda regering och styra landet, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, i Altinget. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/saloserniregeringsfragan.5.e0b6a01166a00aa57d4d1e1.html Wed, 24 Oct 2018 15:55:14 +0200 Flickors utbildning viktigt för världens välstånd Inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Särskilt viktigt är det att investera i flickors utbildning, skriver Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, på Dagens Arena http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/flickorsutbildningviktigtforvarldensvalstand.5.e0b6a01166a00aa57d2945c.html Wed, 24 Oct 2018 10:33:40 +0200 Lärares arbetsbelastning är ohållbar För arbetet med att förbättra arbetsmiljön för lärare och studie- och yrkesvägledare, och i förlängningen höja elevernas resultat, är våra skyddsombud mycket betydelsefulla, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i samband med Skyddsombudens dag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararesarbetsbelastningarohallbar.5.e0b6a01166a00aa57d208de.html Mon, 22 Oct 2018 08:43:13 +0200 Ge Göteborg likvärdiga skolor Vi lärare och studie- och yrkesvägledare är beredda att ta vårt ansvar för att utveckla skolan, men ni kommunpolitiker som tillträder efter årsskiftet måste ge oss förutsättningar att lyckas. Att införa en gemensam grundskoleförvaltning är en bra början, men det krävs mer, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund i Göteborgs-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/gegoteborglikvardigaskolor.5.c57ed21166886496fd7a19c.html Mon, 15 Oct 2018 09:49:33 +0200 När våra skolor brinner måste vuxna säga ifrån Skolbränderna kostar en miljard per år – plus oro och psykiskt lidande, Åsa Fahlén skriver om skolbränderna på Aftonbladet Debatt - och hur de ska kunna stoppas. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/narvaraskolorbrinnermastevuxnasagaifran.5.115e523f16664ff8f9d79a58.html Mon, 08 Oct 2018 16:11:18 +0200 Unik chans att stärka studie- och yrkesvägledningen Under måndagen firas Vägledningens dag för att uppmärksamma den avgörande framtidsfrågan hur man som ung människa ska hitta rätt i myllret av utbildningar och jobb, skriver ordföranden för Lärarnas Riksförbund Åsa Fahlén i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/unikchansattstarkastudieochyrkesvagledningen.5.1ad56f36166415850b77f91a.html Thu, 04 Oct 2018 09:43:36 +0200 Trakasserier i skolan är ett samhällsproblem Utvecklingen med ökande hot, våld och sexuella trakasserier i skolan är i förlängningen också ett hot mot lärarförsörjningen. Alltfler lärare kommer lämna skolan om inget görs och allt färre kommer välja det bästa yrket i världen, skriver Lärarna Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/trakasserieriskolanarettsamhallsproblem.5.6b8180da1661cdc60bdddb1b.html Sat, 29 Sep 2018 08:58:46 +0200 Våld och hot accepteras i dag indirekt i den svenska skolan Klimatet i skolan blir allt hårdare och anmälningarna till arbetsmiljöverket fler. Det krävs konkreta åtgärder för att komma till rätta med problemen, anser Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, som bland annat vill se större beslutsamhet från rektorer och skolledningar. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/valdochhotaccepterasidagindirektidensvenskaskolan.5.6b8180da1661cdc60bd2db9c.html Thu, 27 Sep 2018 17:28:00 +0200 För mänskligheten är ordet viktigare än matematiken. Läsförmågan hos ungdomar försvagas, varnar författaren Björn Ranelid tillsammans Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, i Sydsvenskan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/formansklighetenarordetviktigareanmatematiken.5.6b8180da1661cdc60bd3a0b3.html Wed, 26 Sep 2018 09:43:33 +0200 Kris för språkämnet För att få fler att läsa moderna språk på avancerad nivå bör ämnet bli obligatoriskt på högskoleför­beredande gymnasieprogram, ­skriver Åsa Fahlén och Kent Fredholm i UNT. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/krisforsprakamnet.5.6263d507165f3d95b06e8d87.html Sat, 22 Sep 2018 08:44:00 +0200 Skolfrågorna centrala när regeringsfrågan avgörs Det avgörande för skolans del är inte namnet på en ny utbildningsminister utan om vederbörande har kraft att på allvar ta itu med skolans problem och också skapa majoritet för nödvändiga reformer, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, i Göteborgs-Posten.  http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolfragornacentralanarregeringsfraganavgors.5.6263d507165f3d95b06aa558.html Mon, 10 Sep 2018 09:10:00 +0200 Politiker måste ge lärare bättre förutsättningar "Vi lärare arbetar för att den svenska skolan ska bli en av världens bästa - för elever, för lärare och för samhället. Vi är beredda att ta vårt ansvar, men det kommer att kräva att ni som politiker ger oss förutsättningar att lyckas." Företrädare för Lärarnas Riksförbund skriver i Skånska Dagbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/politikermastegelararebattreforutsattningar.5.186b6ba9165a3f98882f0648.html Sun, 09 Sep 2018 11:36:37 +0200 ”Var är forskningen i de politiska manifesten?” Utifrån riksdagspartiernas valmanifest kan vi se att ord som forskning och vetenskap minskar, jämfört med manifesten inför valet 2010. Därför vill vi ge tre råd till Sveriges nästa regering om hur den förda politiken bättre kan förankras i fakta och forskningsbaserad kunskap, skriver förträdare för sammanlagt 61 organisationer. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vararforskningenidepolitiskamanifesten.5.186b6ba9165a3f988828cb6d.html Sat, 08 Sep 2018 11:53:00 +0200 Satsa på tidiga insatser i skolan Alla elever ska mötas av höga förväntningar och utmanas att nå randen av sin förmåga, oavsett var de kommer ifrån och oavsett var de bor. De ska få relevant studie- och yrkesvägledning och alltid utbildas av kunniga och legitimerade lärare som har tid att undervisa och se varje elevs behov. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/satsapatidigainsatseriskolan.5.186b6ba9165a3f98882ad047.html Tue, 04 Sep 2018 09:59:44 +0200 Skolan måste stå upp för demokratin Skolan och samhället står inför stora utmaningar. Efter nästan hundra år av rösträtt för både kvinnor och män så hotas återigen det öppna samhället och det demokratiska samtalet vilket i nästa led kan vara ett direkt hot mot demokratin, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund i Dagens Samhälle på Skolans dag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanmastestauppfordemokratin.5.39c2e3c21657f9edc5df1744.html Fri, 24 Aug 2018 16:24:58 +0200 Rejäl satsning på tyska nödvändig Det behövs en strukturerad satsning på tyska språket. Och det är skolans huvudmän som bär ansvaret för att stimulera till språkval som kan vara till nytta för både individer och samhälle. Åsa Fahlén skriver i Norrbottens-Kuriren. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/rejalsatsningpatyskanodvandig.5.259758e61655abc5236742c6.html Mon, 20 Aug 2018 07:02:12 +0200 Nu behövs politisk samling för en likvärdig skola Våra nationella politiker har frivilligt lämnat makten över skolan till kommunala och privata huvudmän. Jag efterlyser en stor politisk överenskommelse om svensk skola med en omfattande plan för ökat statligt engagemang, skriver, Åsa Fahlén ordförande i Lärarnas Riksförbund, på Dagens Arena. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/nubehovspolitisksamlingforenlikvardigskola.5.240e0b0116534b5e4d7d3524.html Mon, 20 Aug 2018 06:56:17 +0200 Lärarnas arbetsbelastning måste minskas Arbetsbelastningen är det främsta skä let till att många lärare väljer att lämna yrket i förtid. Om vi ska lyckas motarbeta lärarbristen måste de ansvariga snarast inse allvaret och genomföra åtgärder som minskar stressen. Lärarans Riksförbunds ordförandeÅsa Fahlén skriver i Dagens Samhälle http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararnasarbetsbelastningmasteminskas.5.240e0b0116534b5e4d7d2e56.html Wed, 15 Aug 2018 10:26:27 +0200 En välutbildad och välbetald lärarkår Vi vill se ett ökat statligt inflytande över skolan, att staten går in och tidigare tar ett ansvar, skriver Åsa Fahlén i Folkbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/envalutbildadochvalbetaldlararkar.5.240e0b0116534b5e4d732279.html Fri, 10 Aug 2018 09:53:05 +0200 Det krävs mycket för att klara lärarbristen Lärarnas Riksförbund är positivt till att det prövas olika vägar för att komma tillrätta med lärarbristen. Miljöpartiets förslag om att man ska kunna studera till lärare och samtidigt jobba deltid i skolan är ett sådant. Det är ett bra förslag – om man inte tummar på kraven. Men det krävs fler insatser, skriver Åsa Fahlén i Länstidningen Östersund http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/detkravsmycketforattklaralararbristen.5.4d21e2911650c2282458438a.html Sun, 29 Jul 2018 10:32:00 +0200 Vuxna, engagera er! Lärarnas Riksförbund och Mentor Sverige uppmanar vuxna att engagera sig mer i unga. Kontakten med vuxenvärlden är en avgörande faktor för ungas tro på framtiden, skriver Åsa Fahlén och Karin Jordås i UNT. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vuxnaengageraer.5.76e1d7bb164ec1b31cf150c4.html Thu, 19 Jul 2018 15:14:00 +0200 Öppet brev till landets politiker – Satsa på språkkunskaper Ni politiker spelar en viktig roll för svensk skola. Vi på Lärarnas Riksförbund arbetar för att den svenska skolan ska bli en av världens bästa skolor – för elever, för lärare och för samhället. Vi är beredda att ta vårt ansvar, men det kommer att kräva att ni politiker ger oss förutsättningar att lyckas. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/oppetbrevtilllandetspolitikersatsapasprakkunskaper.5.5b4cfdc0164c720af09ef018.html Mon, 16 Jul 2018 11:08:00 +0200 Bristande likvärdighet är ett svek mot eleverna Vi är långt ifrån en likvärdig skola i dag. Åsa Fahlén efterlyser i en debattartikel i ETC en samsyn och en stor politisk överenskommelse om en omfattande plan för större statligt engagemang i skolan, liksom en plan för skolans finansiering. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/bristandelikvardighetarettsvekmoteleverna.5.4d21e2911650c2282459dfe.html Tue, 26 Jun 2018 08:17:28 +0200   Fem förslag för mer studiero i skolan Skolans största problem är att många elever inte upplever tillräcklig studiero och trygghet. Dessutom har har anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan nära dubblerats sedan 2014. Nu presenterar vi fem förslag för att bryta trenden, skriver Erik Bengtzboe och Åsa Fahlén i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/femforslagformerstudieroiskolan.5.d6cf01b164264af39f93244.html Mon, 18 Jun 2018 10:08:32 +0200 Skolvalet måste göras om för att bli rättvist Om skolvalet ska kunna ha fortsatt legitimitet måste det justeras. Vi föreslår att man avskaffar kötid som antagningsprincip för friskolor, samt inför en gemensam antagning till både kommunala och fristående skolor. Det skriver Anna Ekström (S) och Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, i Svenska Dagbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolvaletmastegorasomforattblirattvist.5.185a56e9164045a43b9612a7.html Sun, 17 Jun 2018 12:41:01 +0200 Vinstfrågan har blivit Alliansens blinda fläck Vinstfrågan är Alliansens blinda fläck, man vägrar se problemet, ett problem som dock väljarna ser. Det parti som vågar ta tag i frågan borde kunna locka till sig en hel del väljare. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vinstfraganharblivitalliansensblindaflack.5.185a56e9164045a43b93f809.html Fri, 15 Jun 2018 09:47:43 +0200 Lärarlegitimation var en nödvändig reform "Svensk skola har stora problem. Likvärdigheten är eftersatt och läraryrkets attraktivitet urholkad. Den tidigare Alliansregeringen gjorde ett försök att vända utvecklingen och införde lärarlegitimationen. Alla elever har rätt att möta utbildade och legitimerade lärare i klassrummet. Det borde vara en självklarhet", skriver Åsa Fahlén i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararlegitimationvarennodvandigreform.5.3637f418163e23f56fbe603d.html Thu, 14 Jun 2018 08:36:17 +0200 Skolans källkritik bör utökas med självkritik Det är bra och viktigt att lära ut källkritik. Men lika viktigt i vår tid är att få elever att förstå hur lätt förhastade slutsatser, intuition och instinkter kan leda fel, skriver Lärarnas Riksförbund och Gapminder i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanskallkritikborutokasmedsjalvkritik.5.3637f418163e23f56fbbf438.html Tue, 12 Jun 2018 08:42:07 +0200 Ge huvudansvaret för skolan till staten Den svenska skolan har uppenbara problem som måste lösas omgående. Skolan är ett nationellt intresse och därför bör våra nationella politiker ta tillbaka makten, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i Expressen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/gehuvudansvaretforskolantillstaten.5.3637f418163e23f56fb752ae.html Mon, 11 Jun 2018 11:29:52 +0200 Politikens skolstrider saknar stöd hos svenska folket ”Under de senaste åren har skolfrågorna ofta använts av politiska företrädare för att skapa motsättningar i debatten. Det är förledande att tro att de många och hårda orden på ömse sidor backas upp av stora väljarskaror. Så är inte fallet”, skriver Åsa Fahlén på SVT Opinion. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/politikensskolstridersaknarstodhossvenskafolket.5.3637f418163e23f56fb55092.html Thu, 07 Jun 2018 08:44:28 +0200 Låt oss i skolan lösa integrationen, politiker Problemen är inte nya – men blir värre av ett misslyckat skolsystem. För att skolan ska klara kunskapsuppdraget behöver lärarna tid och rätt förutsättningar, skriver Åsa Fahlén på Aftonbladet Debatt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/latossiskolanlosaintegrationenpolitiker.5.4b795051163bfd3de5ab2b54.html Mon, 04 Jun 2018 08:40:19 +0200 Bättre fortbildade lärare ökar skolans kvalitet Varje lärare måste ges möjlighet till relevant fortbildning kopplad till lärarlegitimation och behörighet. Arbetsgivaren ska vara skyldig att se till att ordna detta samt att det finns ekonomi, tid och samförstånd i genomförandet, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund och Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet, i Göteborgs-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/battrefortbildadelarareokarskolanskvalitet.5.4b795051163bfd3de5a44e72.html Wed, 30 May 2018 11:34:34 +0200 Skola för hälsan Barn som inte får kunskap om hur man lever ett hälsosamt liv hemifrån måste få den kunskapen i skolan, skriver Åsa Fahlén och Gunhild A Stordalen i UNT. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolaforhalsan.5.2894ba351639d3ff8a2866e9.html Wed, 16 May 2018 11:13:16 +0200 Gör upp med orsakerna till lärarbristen, SKL   Vi i lärarfacken vet hur vi löser lärarbristen – lyssna på oss så bidrar vi genom ett modernt skolavtal som gör läraryrket attraktivt för såväl nya lärare som de som ska lockas att stanna kvar, skriver företrädare för Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet i en slutreplik till SKL.  http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/goruppmedorsakernatilllararbristenskl.5.5d9647a5163584c407970396.html Mon, 14 May 2018 18:10:00 +0200 Skolans största problem är lärarbrist – inte arbetsbrist Efter jul inleddes förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för landets lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare. Förhandlingarna har pågått i fyra månader, utan resultat. I förhandlingarna har vi mött en motpart, Sveriges Kommuner och Landsting, som har som sin viktigaste fråga att ändra reglerna för hur man turordnar vid arbetsbristuppsägningar. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolansstorstaproblemarlararbristintearbetsbrist.5.5d9647a5163584c40792aba1.html Sat, 12 May 2018 11:11:30 +0200 Lita på lärarnas professionella kompetens Ökad tillit till lärarprofessionen är bra, om det kombineras med rimliga förutsättningar och inflytande över det egna arbetet. Men det är en lång väg att vandra för att i praktiken nå dit. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/litapalararnasprofessionellakompetens.5.486e79871633586bedbd3118.html Fri, 11 May 2018 09:41:05 +0200 Intressanta Muf-förslag om friskolor Muf-ordföranden Benjamin Dousas resonemang är genomtänkt och hans förslag intressanta. På Moderaterna valkonvent i Göteborg i helgen kan nu diskussionen om skolan få ny energi i det största oppositionspartiet. Det behöver svensk skola, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, i DN. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/intressantamufforslagomfriskolor.5.486e79871633586bedbac5d6.html Fri, 11 May 2018 09:31:49 +0200 Så stoppar vi dem som läcker ut prov i förväg Med en nationell it-plattform för skolan är spridda nationella prov ett minne blott, skriver Åsa Fahlén i Aftonbladet. Hon menar att användningen av digitala verktyg i skolan måste förenklas. Lärarnas Riksförbund vill se en gemensam plattform som gör det möjligt för alla system att samverka i skolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/sastopparvidemsomlackerutproviforvag.5.486e79871633586bedbac26b.html Thu, 03 May 2018 10:17:00 +0200 Skolan måste slå vakt om de erfarna lärarna Arbetsgivarna måste värdesätta också de lärare som väljer att vara kvar och inte byter skola för att höja sin lön. Det är oroande för den svenska skolans långsiktiga utveckling att man inte uppskattar och premierar erfarenhet och kontinuitet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanmasteslavaktomdeerfarnalararna.5.5d9647a5163584c40796ecbf.html Mon, 30 Apr 2018 09:39:38 +0200 Ödesfråga att stärka skolans demokratiarbete Framväxten av en aggressiv chauvinistisk nationalism, växande antisemitism och religiös fanatism utmanar vår demokrati. I ljuset av detta är skolans demokratiuppdrag allt viktigare. Men för att skolan ska lyckas med detta krävs stora förändringar, skriver Hédi Fried, Christer Mattsson och Åsa Fahlén i Göteborgs-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/odesfragaattstarkaskolansdemokratiarbete.5.12c660021631272ebc214c23.html Mon, 30 Apr 2018 00:46:00 +0200 Likvärdigheten måste öka i den svenska skolan ”Det står utom tvivel att kommunerna har en del att bevisa om de önskar mindre statlig styrning via riktade statsbidrag." Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, och Matz Nilsson, Skolledarförbundet, skriver i SvD och svarar SKL om riktade statsbidrag till skolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/likvardighetenmasteokaidensvenskaskolan.5.12c660021631272ebc22b320.html Thu, 26 Apr 2018 13:06:01 +0200 Upp till bevis Moderaterna Nu är det upp till bevis för partierna om lärarbristen. Ska vi rekrytera lärare från Tyskland, som Moderaterna föreslår, behöver månadslönen för lärare höjas med 18 000 kronor, skriver Åsa Fahlén i Altinget. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/upptillbevismoderaterna.5.51b26499162ef70b4f57f29d.html Wed, 25 Apr 2018 14:35:00 +0200 Stärk yrkesutbildningarna Den svenska gymnasieskolan står inför en stor utmaning: att höja statusen och kvaliteten på yrkesutbildningen, skriver företrädare för Lärarnas Riksförbund i UNT. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/starkyrkesutbildningarna.5.51b26499162ef70b4f5388e1.html Mon, 23 Apr 2018 08:24:30 +0200 Välutbildad befolkning enda vaccinationen ”Skolan och lärarna kan bli räddningen i fejknyheternas tid. Fakta behöver stå som en grund, även om den kan vara besvärlig att tillägna sig. Men mot lögner och dolda agendor hjälper bara kunskap. En välutbildad befolkning är enda vaccinationen mot att lögnerna ska ta över vår demokrati”, skriver 26 lärare från hela landet i ett upprop på SVT Opinion. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/valutbildadbefolkningendavaccinationen.5.51b26499162ef70b4f5bbf9.html Fri, 20 Apr 2018 15:45:08 +0200 Högre löner och bättre arbetsmiljö istället för moderaternas förslag Moderaterna vill lägga 100 miljoner kronor för att locka hit lärare från framför allt Tyskland, Kanada, Korea och Finland. Det blir en svår uppgift när en tysk lärare tjänar drygt 80 procent mer än sin motsvarighet i Sverige, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/hogrelonerochbattrearbetsmiljoistalletformoderaternasforslag.5.4c62cc49162cd14bde49f7ff.html Sat, 14 Apr 2018 09:35:00 +0200 Viktigaste valfrågan är: Hur vet du det? Årets svenska valrörelse blir säkerligen som vanligt en dragkamp mellan olika politiska förslag. Men mer än tidigare kan det också bli diskussion om vad som faktiskt är sant och relevant. Det skriver Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén i SvD tillsamman med företrädare för 52 andra organisationer, när March for Science hålls världen över och i Sverige idag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/viktigastevalfraganarhurvetdudet.5.4c62cc49162cd14bde41e04.html Sat, 07 Apr 2018 15:21:19 +0200 Aldrig likvärdig skola utan bättre elevstöd Skolans huvudmän måste ge tillräckliga resurser till ett kraftfullt stöd till de elever som har de allra tuffaste förutsättningarna. Annars är allt tal om en likvärdig och kompensatorisk skola bara tomt prat, skriver bland andra Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, i Göteborgs-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/aldriglikvardigskolautanbattreelevstod.5.3ebe9dde16286ac2aa7af026.html Thu, 29 Mar 2018 09:41:30 +0200 Stärk elevhälsans roll Elevhälsan är ett viktigt verktyg för att många elever ska kunna klara av skolan och hänga med i undervisningen. Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, och Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR, vill att staten ska reglera elevhälsan tydligare och satsa tillräckliga resurser. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/starkelevhalsansroll.5.5cee7a1716263e222625944c.html Sat, 17 Mar 2018 08:22:15 +0100 Anpassa kollektivavtalen efter verksamheten, SKL "Vi oroas av att vår största motpart, Sveriges Kommuner och Landsting, inte tycks inse behovet av kollektivavtal anpassade för de olika verksamheter vi företräder. Det behövs motparter som ser oss som företrädare för livsviktiga professioner och som ger våra medlemmar förutsättningar att fullt ut utöva sina professioner." Det skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén, tillsammans med företrädare för flera fackförbund, i Dagen Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/anpassakollektivavtalenefterverksamhetenskl.5.79156fdc16232627c4a2248.html Thu, 15 Mar 2018 07:00:00 +0100 Kräv att ämneslärare har minst C i ämnet de ska lära ut Vi föreslår att lärarutbildningen reformeras och vill bland annat att den som ska bli ämneslärare har minst betyget C från gymnasiet i ämnet de ska undervisa i. Vi vill också kraftigt förstärka metodikinslaget och ­minska antalet lärosäten för att höja kvaliteten på utbildningen, skriver Jan Björklund (L) och Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kravattamneslarareharminstciamnetdeskalaraut.5.d96ef8f1620cac4dccae455.html Tue, 13 Mar 2018 11:18:16 +0100 Se över styrningen av grundskolan också Regeringens besked att utreda styrningen av gymnasieskolan är mycket välkommet, men vi vill att även grundskolan ska ses över. Det mest logiska vore att ge staten ett större ansvar för hela skolan, skriver LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin och Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i en replik till gymnasieminister Anna Ekström på DN Debatt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/seoverstyrningenavgrundskolanocksa.5.d96ef8f1620cac4dcc79464.html Mon, 12 Mar 2018 15:22:00 +0100 Vi behöver mer tid för eleverna Alla krav som ställs på skolan kräver mer resurser än i dag. Rektorerna och lärarna måste också avlastas så att de kan ägna sig åt undervisningen och eleverna, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund i en debattartikel Göteborgs-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vibehovermertidforeleverna.5.d96ef8f1620cac4dcc7f500.html Thu, 08 Mar 2018 10:51:28 +0100 Nolltolerans mot övergrepp gör elever och lärare tryggare Kvinnliga gymnasielärare är dubbelt så utsatta för stress och psykisk påfrestning som sina manliga kollegor. Vi får inte missa de chanser #metoo-rörelsen gett oss att ta itu med dessa frågor på allvar, skriver Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/nolltoleransmotovergreppgoreleverochlararetryggare.5.de847ae1620020c0502054b.html Wed, 07 Mar 2018 10:00:00 +0100 Ge skolan resurser för att mota den växande extremismen! För att möta hotet från den växande extremismen så kräva mer samverkan. Bland annat behöver lärare mer tid för varje elev, men också skolkuratorer behöver kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande med varje elev. Åsa Fahlén, Heike Erkers och Christer Mattsson skriver på SVT Opinion.  http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/geskolanresurserforattmotadenvaxandeextremismen.5.de847ae1620020c0501d8a5.html Thu, 08 Feb 2018 12:00:00 +0100 Tappa inte balansen i skolans digitalisering Elever måste tränas i att hantera distraktioner så som mobiler i klassrummet för att kunna hantera dem resten av livet också, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/tappaintebalanseniskolansdigitalisering.5.26f8b6d216178db4f2ecda3.html Fri, 02 Feb 2018 14:12:18 +0100 Sista chansen för kommunala skolan Regeringens beslut om hur  sex extra miljarder kronor till utsatta skolor ska fördelas kan ge ett mycket viktigt resurstillskott till de huvudmän för skolan som har de tuffaste förutsättningarna. Satsningen kan ses som som en sista möjlighet för dagens kommunala huvudmän att få fortsätta ansvara för skolan. Vi välkomnar särskilt att lärarnas företrädare ska involveras i hur resurserna ska användas, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund.  http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/sistachansenforkommunalaskolan.5.1355d24916154a871a3d296.html Fri, 02 Feb 2018 12:49:43 +0100 Skolan maktlös då föräldrar skapar drev mot lärare Allt oftare bildar föräldrar grupper som utvecklas till drev mot rektorer och lärare, och anmälningar används för att pressa personal att säga upp sig. Utvecklingen slår mot lärarnas hälsa och mot undervisningen, skriver Åsa Fahlén och Simon Sandström, Lärarnas Riksförbund, i SvD. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanmaktlosdaforaldrarskapardrevmotlarare.5.1355d24916154a871a3b30b.html Wed, 31 Jan 2018 15:09:37 +0100 Bra – men pengarna måste fördelas rätt Regeringens besked om hur de sex miljarderna som går till skolan ska fördelas innebär ett mycket välkommet resurstillskott till framförallt de huvudmän som har de tuffaste förutsättningarna. Det skriver Åsa Fahlén i Aftonbladet.  http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/bramenpengarnamastefordelasratt.5.3fdfa8561612f60b8a7bde77.html Sat, 27 Jan 2018 07:30:00 +0100 Att undvika barbariets mörker ”Det är svårt och smärtsamt att lära sig om de långa kedjor av små steg och val som ett samhälle och dess invånare gör på sin resa från en civiliserad demokrati in i barbariets mörker. Därför är det så viktigt att vi satsar på lärare och på forskning”, skriver Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet, Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund och Ingrid Lomfors, Forum för Levande historia. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/attundvikabarbarietsmorker.5.3fdfa8561612f60b8a75d013.html Tue, 23 Jan 2018 12:25:46 +0100 Kommun avvecklar franskan i alla sina högstadieskolor Andelen elever som läser andra främmande språk än engelska i svenska skolor minskar i allt snabbare takt. Kristianstads kommun beslöt nyligen att helt avveckla franskan i kommunens samtliga högstadieskolor. Vi har länge varnat för utvecklingen och för att vända den behöver vi nu göra något radikalt annorlunda, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, på DN Debatt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kommunavvecklarfranskaniallasinahogstadieskolor.5.14d452231611fec3b3712798.html Wed, 17 Jan 2018 08:55:34 +0100 Skärp straffen för hot och våld mot lärare I dag presenteras den så kallade Blåljusutredningen, med väntade förslag om skärpta straff mot personer som ger sig på samhällsviktig personal. Även lärarna bör ingå i denna grupp – det skulle skicka en viktig signal till möjliga förövare, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skarpstraffenforhotochvaldmotlarare.5.3c3c6a65160fb9558e030600.html Fri, 29 Dec 2017 14:09:44 +0100 Här är våra krav för att skolan ska lyfta Lärarnas Riksförbund och lärarstudenterna listar vad som måste göras under 2018. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/hararvarakravforattskolanskalyfta.5.4ae98b781609d7d39b720396.html Sat, 16 Dec 2017 10:40:51 +0100 Elever får inte särskilt stöd som de har rätt till "Det måste få kosta att ge elever den skolgång de har rätt till", skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, i HD/Sydsvenskan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/eleverfarintesarskiltstodsomdeharratttill.5.71983f8216046ccd31f9e2ee.html Tue, 12 Dec 2017 09:26:01 +0100 Samling för en skola fri från trakasserier och övergrepp ”Vi måste gå till botten med de strukturer som gör att sådant här kan ske samtidigt som skolans uppgift är att motverka kränkande behandling och sexuella trakasserier”, skriver företrädarna för landets elever, lärare och skolledare med anledning av #metoo-rörelsen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/samlingforenskolafrifrantrakasserierochovergrepp.5.71983f8216046ccd31f1366a.html Fri, 01 Dec 2017 20:54:28 +0100 Lärlingssystemet i Sverige måste byggas ut kraftigt I stället för att hitta på nya krångliga anställningsformer för att få in ungdomar på arbetsmarknaden måste vi börja utnyttja det lärlingssystem som redan finns. Det är dags att förstå allvaret i att var tredje gymnasieelev inte tar examen. Verktygen finns på plats, nu behöver det bli verkstad, skriver Carl Bennet, Åsa Fahlén och Johan Trouvé på DN Debatt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/larlingssystemetisverigemastebyggasutkraftigt.5.5a4d068915ffd382056940cc.html Mon, 27 Nov 2017 16:35:11 +0100 Skolans digitalisering kräver resurser För att elever ska ha en likvärdig skola, ha samma chans att vara delaktiga i samhället och vara förberedda för vidare studier och ett arbetsliv, krävs att vi jobbar digitalt även i skolan. Och det kräver rejäla resurser. När nu regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolan ska bli verklighet så frågar jag mig dock: Var finns pengarna för genomförandet? Åsa Fahlén skriver i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolansdigitaliseringkraverresurser.5.5a4d068915ffd3820565d42.html Wed, 22 Nov 2017 10:32:00 +0100 Vi lyssnar – och är skyldiga att agera Vi lovar att ta vårt ansvar för att skolan ska bli en trygg plats. Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand skriver om MeToo i Aftonbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vilyssnarocharskyldigaattagera.5.3c3c6a65160fb9558e010b7b.html Wed, 22 Nov 2017 09:40:09 +0100 Skolmarknaden är misslyckad Engelska skolans grundare Barbara Bergström och Hans Bergström anser att Lärarnas riksförbund lånat ut sig till LO:s jämlikhetsdogm. Inget är mer felaktigt. Däremot anser jag att valfriheten och skolmarknaden måste regleras om för att passa målet om likvärdighet, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund i Dagens Industri. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolmarknadenarmisslyckad.5.47ba5fa315fd81f95ce477f9.html Tue, 21 Nov 2017 15:30:49 +0100 Vi lärare kan vara med och stoppa mobbningen – det här måste göras  "Det finns ingen lärare som tycker att mobbning är okej, ändå fortsätter det. Vi måste få ett slut på detta!" Åsa Fahlén skriver på Nyheter24.se http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vilararekanvaramedochstoppamobbningendetharmastegoras.5.47ba5fa315fd81f95ce2d947.html Tue, 21 Nov 2017 10:19:19 +0100 Låt inte populisterna kapa debatten Den politiska debatten på nätet präglas av personangrepp och medvetna missförstånd. Vi får inte låta det offentliga samtalet kapas av kunskapsfientliga populister, skriver samtliga ordförande inom Sacofederationen i ett gemensamt upprop i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/latintepopulisternakapadebatten.5.47ba5fa315fd81f95ce24466.html Sat, 18 Nov 2017 08:37:48 +0100 Tillbaka till ritbordet om skolan, Liberalerna! Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén uppmanar Liberalerna att ställa sig bakom Skolkommissionens förslag och se det som ett första steg på vägen mot ett nytt statligt huvudmannaskap för skolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/tillbakatillritbordetomskolanliberalerna.5.4e4c390c15fb16f9fa4b9787.html Tue, 14 Nov 2017 13:30:00 +0100 Skolan ska ha nolltolerans mot sexuella övergrepp – på riktigt Den som utsätts för sexuella ofredanden i skolan ska aldrig behöva stå ut med nonsens om pojkars oförbätterlighet eller att det bara handlar om tafatta försök att skapa kontakt. Det handlar istället om att ta alla incidenter på största allvar och inskärpa vad som är straffbart, skriver Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund och Julia Lindh, förbundsordförande Sveriges elevråd - SVEA i Metro. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanskahanolltoleransmotsexuellaovergrepppariktigt.5.4e4c390c15fb16f9fa457323.html Fri, 10 Nov 2017 17:29:08 +0100 Obehöriga lärare är inte lösningen Nej, lösningen på lärarbristen är inte att återigen fylla klassrummen med obehöriga lärare, skriver Åsa Fahlén i en slutreplik till Friskolornas Riksförbund.  http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/obehorigalararearintelosningen.5.2541680015f984217075f855.html Thu, 09 Nov 2017 15:56:40 +0100 Mot lärarbristen hjälper inga bortförklaringar Friskolorna är sämre än de kommunala skolorna på att leva upp till kraven på behöriga lärare. I stället för att komma med en massa bortförklaringar om varför det är så bör friskolorna skärpa sig och betala löner som lockar lärarna. Åsa Fahlén skriver i Dagens Samhälle.  http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/motlararbristenhjalperingabortforklaringar.5.2541680015f984217073c031.html Sat, 04 Nov 2017 09:59:52 +0100 Så kan utsatta skolor räddas Det här måste göras om vi inte ska förlora en hel generation elever. Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén skriver i Aftonbladet och lägger fram fem punkter med förslag  på insatser. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/sakanutsattaskolorraddas.5.3059584215f6c5937dcbaa5c.html Mon, 30 Oct 2017 13:25:40 +0100 Modersmål på schemat ökar integrationen Den akuta flyktingkrisen och tiden därefter har satt nytt fokus på den sedan länge diskuterade frågan om hur vi ska kunna integrera människor som kommit till vårt land. Att i detta sammanhang inte satsa på modersmålsundervisningen i skolan är ett kardinalfel, skriver Åsa Fahlén och Kurdo Baksi i Göteborgs-Posten http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/modersmalpaschematokarintegrationen.5.3059584215f6c5937dc57ec.html Mon, 23 Oct 2017 12:30:00 +0200 Visst gör resurser svaga skolor starkare Effekten av resurser till skolan handlar om hur pengarna används. Mer pengar i sig löser inte alla problem som genom ett trollslag, utan det handlar om vad resurserna används till. Det handlar om att vikta och styra resurser rätt till skolan för att nå bästa effekt. Det skriver Åsa Fahlén i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/visstgorresursersvagaskolorstarkare.5.61bd55a815f30f33c24b9d3e.html Fri, 20 Oct 2017 07:59:31 +0200 Låt inte valet sinka skolan, Alliansen! Skolan är ett av de viktigaste politikområdena där alliansen vill återerövra ledartröjan. Frågan är hur det ska gå till? Det viktigaste politiska initiativet, att komma överens långsiktigt om Skolkommissionens förslag, får kalla handen. Strategiska överväganden går före sakligt innehåll och skolans bästa, skriver Åsa Fahlén och Matz Nilsson i Sydsvenskan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/latintevaletsinkaskolanalliansen.5.61bd55a815f30f33c2431062.html Thu, 19 Oct 2017 10:37:05 +0200 Sluta käbbla – för skolans bästa! När utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) ikväll möter sin företrädare Jan Björklund (L) i debatt i SVT Opinion så kräver jag – och hela Skolsverige – en annan ton från båda kombattanterna. Vi vill se en ärlig vilja att arbeta tillsammans för skolans bästa, skriver Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund på Dagens Arena. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/slutakabblaforskolansbasta.5.61bd55a815f30f33c2411fec.html Wed, 18 Oct 2017 22:37:21 +0200 Så blir ni "lärarnas parti", Moderaterna Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, ger Moderaterna tips för hur de ska kunna träda ut ur den skolpolitiska skuggan och bli "lärarnas parti". Bland annat bör partiet anamma Skolkommissionens förslag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/sablirnilararnaspartimoderaterna.5.61bd55a815f30f33c241881.html Tue, 17 Oct 2017 16:20:46 +0200 Det räcker inte att bara visa engagemang Det räcker inte att visa engagemang för världens fattiga barn. Svensk biståndspolitik måste prioritera frågor om utbildning och lärares arbetsvillkor, skriver arrangörerna av kampanjen 100 million for 100 million i Sydsvenskan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/detrackerinteattbaravisaengagemang.5.1a70a47615f0c1fcdd8ca9b9.html Thu, 12 Oct 2017 09:03:59 +0200 Engagera dig i skolan, Kristersson! ”Moderaterna ska bli det ledande skolpartiet”, sa förre partiledaren Anna Kinberg Batra när hon drog i gång Skolinitiativet för ett par år sedan. Nu hoppas Sveriges lärare på tydliga besked under den stundande partistämman: vilka politiska åtgärder anser Moderaterna och den nyvalda ledaren att skolan behöver?  Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén ställer fyra frågor till moderatledaren Ulf Kristersson i Dagens Samhälle.  http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/engageradigiskolankristersson.5.1a70a47615f0c1fcdd815921.html Thu, 12 Oct 2017 08:58:31 +0200 Världens chans Ulf! Lyft frågan om statlig styrning av skolan Det är bra att Moderaterna vill ha nolltolerans mot dåliga skolor. Men bättre vore att partiet inser problemen med dagens skolsystem och istället satsar på att från början se till att dåliga skolor inte uppstår. Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén skriver i Nerikes Allehanda.  http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/varldenschansulflyftfraganomstatligstyrningavskolan.5.1a70a47615f0c1fcdd8156e7.html Tue, 10 Oct 2017 08:43:20 +0200 Bryt skolsegregationen En likvärdig skola är ryggraden i en fungerande demokrati, skriver Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén med Berättarministeriets Dilsa Demirbag-Sten i Upsala Nya Tidning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/brytskolsegregationen.5.6ceb70ca15ee6d9cda1c4a8a.html Fri, 06 Oct 2017 11:28:51 +0200 Ge vuxenutbildningen bättre förutsättningar Regeringen gör en välkommen satsning på vuxenutbildningen. Men för att reformerna ska lyckas krävs fler ingredienser, som ett förbud mot utbildning på entreprenad och lönelyft för lärare inom vuxenutbildning. Det skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/gevuxenutbildningenbattreforutsattningar.5.6ceb70ca15ee6d9cda140e14.html Thu, 05 Oct 2017 13:40:42 +0200 Moratorium för lärarlegitimationen fel väg Centerpartiet vill öka antalet lärare genom att tillfälligt slopa kravet på lärarlegitimation. Men ska man på riktigt motverka lärarbristen på längre sikt går det inte att ta till nödlösningar med motsatt effekt, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Altinget http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/moratoriumforlararlegitimationenfelvag.5.6ceb70ca15ee6d9cda122061.html Fri, 29 Sep 2017 11:13:50 +0200 Jo, det går visst att omvända en nazist Nazister tågar på våra gator. Antisemitiska och främlingsfientliga åsikter hörs till och med i skolan. Hur ska vi göra så inte hatarna blir fler? Åsa Fahlén och Emerich Roth skriver i Aftonbladet i dag http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/jodetgarvisstattomvandaennazist.5.641f221d15eb0b7467db98aa.html Fri, 29 Sep 2017 08:28:22 +0200 Ojämlikt gymnasium Antalet undervisningstimmar för en gymnasiekurs om 100 poäng kan variera allt mellan 50 och 110 timmar beroende på skola, skriver Åsa Fahlén i UNT. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/ojamliktgymnasium.5.641f221d15eb0b7467db62a9.html Thu, 28 Sep 2017 12:30:00 +0200 Våga släppa in staten i skolan, Centern! Om Centern menar allvar med sin ambition att hela Sverige ska leva, måste partiet skapa förutsättningar för att den svenska skolan ska vara likvärdig i hela landet. Sann decentralisering kräver att partiet vågar ta det nödvändiga steget mot en starkare statlig finansiering av skolan, skriver Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund i Dagens Arena. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vagaslappainstateniskolancentern.5.641f221d15eb0b7467db2853.html Thu, 14 Sep 2017 14:38:40 +0200 Bra med resurs åt var skola efter behov Regeringen följer nu Skolkommissionens förslag och förstärker den svenska skolan med sex miljarder kronor. Att tillföra resurser där kvalitet och likvärdighet är vikande är avgörande för den svenska skolans framtid, men regeringen kan inte stanna där. Hela Skolkommissionens förslag bör genomföras, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/bramedresursatvarskolaefterbehov.5.37f6c73215e7b5d227826ef4.html Tue, 12 Sep 2017 09:45:28 +0200 35 000 elever misslyckas varje år med skolan Var tredje elev misslyckas i skolan. Fortsätter utvecklingen har den svenska skolan slagit ut en halv miljon ungdomar fram till år 2029, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, i Göteborgs-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/35000elevermisslyckasvarjearmedskolan.5.5916f18a15e5b050d03c2b6a.html Mon, 11 Sep 2017 08:48:51 +0200 Lärare och studie- och yrkesvägledare är hjältar – om tiden finns På tisdag den 12 september firas Skolans Dag. En dag som fokuserar på skolan, lärarna och studie- och yrkesvägledarnas viktiga roll. Det händer så mycket bra i våra skolor – och det är värt att lyfta fram, skriver företrädare för Lärarnas Riksförbund i Gefle Dagblad. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/larareochstudieochyrkesvagledarearhjaltaromtidenfinns.5.5916f18a15e5b050d0399d25.html Fri, 08 Sep 2017 16:42:00 +0200 Lärarna måste få lära sig programmera Hur ska lärarna kunna undervisa i ett ämne de inte behärskar? För att satsningen på programmering i skolan ska lyckas måste lärarna först utbildas, enligt Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararnamastefalarasigprogrammera.5.5916f18a15e5b050d0358d45.html Thu, 07 Sep 2017 15:19:00 +0200 Ett lyft för skolan Alla elever måste få tillgång till elevhälsa, oavsett var i landet man bor. Det kräver att mer resurser riktas rätt över hela landet, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén tillsammans medHeike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, och Anders Wahlberg, ordförande för Sveriges Psykologförbund, i Upsala Nya Tidning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/ettlyftforskolan.5.5916f18a15e5b050d0330674.html Fri, 01 Sep 2017 11:01:00 +0200 Om viljan finns kan lärarbristen lösas Lärarnas löner måste upp till nivåer som visar att utbildning lönar sig. Samtidigt måste nya vägar prövas för att snabbt få in fler lärare i skolan, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, och ger en rad konkreta förslag på åtgärder för att lyckas med ett attraktivt läraryrke. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/omviljanfinnskanlararbristenlosas.5.492bb35c15e2d3c15f1e46e0.html Fri, 25 Aug 2017 10:55:22 +0200 Lönsam vägledning En satsning på studievägledning leder till färre gymnasieavhopp och färre i utanförskap, skriver representanter för tre skolorganisationer. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lonsamvagledning.5.47d7bcff15e1099dee23c261.html Thu, 24 Aug 2017 09:14:03 +0200 Snåla inte med unga människors framtid Går alla skolans problem att lösa med mer pengar? Nej, så är det förstås inte. Men mer pengar i skolsystemet skulle innebära större möjligheter att höja lärares löner för att locka tillbaka de lärare som slutat i yrket och få fler intresserade av en lärarutbildning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/snalaintemedungamanniskorsframtid.5.47d7bcff15e1099dee212a0c.html Tue, 15 Aug 2017 10:20:00 +0200 Snåla inte med lärarlönerna ”De lärare som är lojala med sin arbetsgivare får alltså inte samma löneutveckling som om de istället byter arbetsgivare. Raka motsatsen till en god personalpolitik. Det är fullständigt orimligt och under all kritik”, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/snalaintemedlararlonerna.5.6e4b761315dd629527ab8e64.html Sun, 11 Jun 2017 17:40:12 +0200 Över 50 000 skolbarn mobbas – varje dag Mobbningen är ett av vår tids största samhällsproblem och det behövs krafttag för att kunna åstadkomma förändring. Det skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande, och Simon Sandström, lärare och initiativtagare till Soldiers of love, i Aftonbladet.  http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/over50000skolbarnmobbasvarjedag.5.26995ab815c91077c492f7e5.html Mon, 05 Jun 2017 10:48:31 +0200 Förstärk vägledningen Skolans studie- och yrkesvägledning måste ses över, skriver Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, i UNT. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/forstarkvagledningen.5.2c2178b615c57c6a642e848b.html Fri, 02 Jun 2017 12:53:50 +0200 Ge oss möjligheten att förbättra svensk skola! Skolkommissionens förslag ska ses som en helhet och politikerna bör därför snarast komma överens om ett reformpaket som bygger på just helheten i detta förslag. I annat fall är risken överhängande att lärarbrist, försämrad likvärdighet, svaga kunskapsresultat och bristande ansvarskänsla för skolan håller i sig och förvärras, skriver lärarfacken och skolledarna. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/geossmojlighetenattforbattrasvenskskola.5.2c2178b615c57c6a6427948a.html Fri, 19 May 2017 13:22:00 +0200 SKL bör ställa sig bakom Skolkommissionens förslag Min tro och förhoppning är att SKL nu ställer sig bakom Skolkommissionens förslag. Det skulle innebära ett värdefullt stöd för ambitionen att utjämna villkoren i skolan, med utgångspunkt i elevernas förutsättningar - inte kommunernas! Åsa Fahlén skriver en replik till SKL i Dagens Samhälle.   http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/sklborstallasigbakomskolkommissionensforslag.5.2c2178b615c57c6a6427a050.html Wed, 10 May 2017 13:14:00 +0200 Skapa lika förutsättningar för skolor i hela landet Skolor som har lika tuffa förutsättningar får helt olika ersättning per elev från sin hemkommun. Skolans resurser måste fördelas om inte bara utifrån en enskild kommuns förutsättningar utan också mellan landets samtliga skolor, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.  http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skapalikaforutsattningarforskolorihelalandet.5.2c2178b615c57c6a6427988f.html Mon, 08 May 2017 09:39:57 +0200 Initiativ nedifrån behöver stöd uppifrån Skolhuvudmännen har haft ett kvarts sekel på sig att ”ta ansvar på riktigt” – men har inte klarat av det. Därför är det viktigt med tydligt statligt ansvar, skriver Åsa Fahlén i en replik till Ifous vd.  http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/initiativnedifranbehoverstoduppifran.5.a1f4ff215bd28baad69796f.html Thu, 04 May 2017 15:29:35 +0200 Undvik digitala fallgropar i skolan Eleverna måste tränas i att hantera mobiltelefonen, smarta klockan och sin dator så de kan finna arbetsro. Hjärnans känsligaste processer störs av det ständiga digitala flödet, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund och författaren Tomas Dalström i Ny Teknik http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/undvikdigitalafallgropariskolan.5.a1f4ff215bd28baad67b11.html Tue, 25 Apr 2017 08:08:00 +0200 Integration har de bästa möjligheterna att fungera i skolan Nyanlända barn och ungdomar behöver komma in i det svenska samhället betydligt fortare än idag. Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, och Ulrika Carlsson, Centerpartiet, listar vad som måste göras inom skolans område för att det ska kunna ske. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/integrationhardebastamojligheternaattfungeraiskolan.5.5bf4914b15ba496e6561e60b.html Mon, 24 Apr 2017 14:38:33 +0200 Upp till bevis kommunala skolpolitiker Lärarnas löner måste upp till nivåer som visar att utbildning lönar sig. Så kan läraryrket återigen bli åtråvärt, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund i Dagens Arena. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/upptillbeviskommunalaskolpolitiker.5.257557db15b87603cbaaec05.html Sat, 22 Apr 2017 09:51:00 +0200 Nu marscherar vi mot faktaresistens och falska nyheter ”Människor baserar ofta beslut på känsla, och bekräftar dem sedan genom utvalda fakta. Ändå – eller just därför – har vi ett ansvar att se till att faktabaserad kunskap ligger till grund för utvecklingen av vårt samhälle”, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén, tillsammans med företrädare för bland annat vetenskapliga organisationer, företag och universitet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/numarscherarvimotfaktaresistensochfalskanyheter.5.257557db15b87603cbaae01d.html Thu, 20 Apr 2017 11:05:00 +0200 Viktigt steg mot en likvärdig skola ”Skolkommissionen hade i uppdrag att komma med förslag som kan accepteras av alla inblandade parter. Nu är det politiker som får ta vid. Och det kräver snabba beslut. De elever som varje dag går till en skola utan tillräckliga förutsättningar kan inte sättas i vänteläge. Nu är det upp till bevis!”, skriver Åsa Fahlén på SVT Opinion. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/viktigtstegmotenlikvardigskola.5.3d01342815bb33949533a6b.html Thu, 20 Apr 2017 11:00:00 +0200 Ett viktigt steg – nu är det upp till politikerna Skolsystemet behöver förstärkas och det är bråttom, skriver företrädare för elever, lärare skolledare i Aftonbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/ettviktigtstegnuardetupptillpolitikerna.5.3d01342815bb33949532d4c.html Thu, 20 Apr 2017 08:47:10 +0200 Rättvisa lärarlöner kräver lokala satsningar Lärarlönelyftet behövs för att på sikt få fler att vilja bli och förbli lärare, men tyvärr har genomförandet lett till kritik. Undersökningar visar att där processen varit tydlig och transparent har reformen tagits emot positivt. Det är viktiga lärdomar i de fortsatta samtalen om reformen.  http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/rattvisalararlonerkraverlokalasatsningar.5.257557db15b87603cba11b82.html Tue, 11 Apr 2017 10:02:48 +0200 Hög tid för S att ta ansvar för skolan Skillnaderna har tillåtits öka i skolan och föräldrars utbildningsbakgrund styr barnens framtid mer än någonsin. Det borde vara oacceptabelt, i synnerhet för Socialdemokraterna. Vår nya enkät visar dessutom att 71 procent av svenska folket anser att staten ska ta över skolan från kommunerna, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, i Göteborgs-Posten.  http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/hogtidforsatttaansvarforskolan.5.4336f0c615b3e48a638deea6.html Wed, 05 Apr 2017 09:12:57 +0200 Satsa på elevernas hälsa Skolan måste få ett större ansvar för elevers hälsa, skriver Lärarnas Åsa Fahlén och Fysioterapeuternas Stefan Jutterdal i Aftonbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/satsapaelevernashalsa.5.4e23991115b35729b2f38770.html Mon, 27 Mar 2017 10:05:00 +0200 Resursfördelningen mellan våra skolor är helt ologisk Lärarnas Riksförbund har undersökt hur resurserna till skolan fördelas idag och vi ser att kommunerna inte har någon gemensam logik i hur man gör sin resursfördelning. Det finns olika politiska ambitioner och olika förutsättningar som styr. I praktiken motverkar det den nödvändiga förstärkningen av likvärdigheten nationellt, och snarare ökar skillnaden mellan olika skolor, skriver Åsa Fahlén i SVT Opinion. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/resursfordelningenmellanvaraskolorarheltologisk.5.206d046215b14e8a4ab1e44f.html Fri, 24 Mar 2017 16:31:57 +0100 ”Om ni kunde se vad vi ser” Bäst hade varit om alla ensamkommande barn och ungdomar kunde få synas som Ibrahim syntes i tv i lördags. Så kommer det inte att bli, men våra medlemmar ser dem varje dag och säger: ”om ni kunde se vad vi ser, då skulle ni se en massa andra som Ibrahim”, skriver Åsa Fahlén och Heike Erkers i en gemensam debattartikel i Skolvärlden. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/omnikundesevadviser.5.56f0835815ae49b3107d0033.html Fri, 24 Mar 2017 12:57:17 +0100 ”Lyft frågan om statlig styrning av skolan, M” Det är bra att Moderaterna vill ha nolltolerans mot dåliga skolor. Men bättre vore att partiet inser problemen med dagens skolsystem och istället satsar på att från början se till att dåliga skolor inte uppstår. Det är dags att partiet erkänner behovet av statlig styrning och finansiering av skolan. Men en sådan reform kräver politiskt mod, skriver Åsa Fahlén inför partiets Sverigemöte som börjar i dag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lyftfraganomstatligstyrningavskolanm.5.56f0835815ae49b3107cc9f6.html Mon, 13 Mar 2017 15:35:40 +0100 Skolan har ett ansvar att lära barn om faktagranskning Källkritikens dag: "Ingen elev ska få gå ut skolan utan att ha fått ett källkritiskt sinnelag", skriver  Åsa Fahlén på Nyheter24. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanharettansvarattlarabarnomfaktagranskning.5.4d7b9f9e15ac354bd2e1c5bd.html Wed, 08 Mar 2017 12:55:00 +0100 Så kan chefsjobb locka fler kvinnor För att locka fler kvinnor till chefsuppdrag måste chefsrollen moderniseras och förändras. Förutom möjlighet att kombinera karriär med familjeliv efterlyser morgondagens chefer ett utmanande arbete som bidrar till den personliga utvecklingen och som upplevs meningsfullt, skriver ordförandena i sex Sacoförbund i SvD Näringsliv. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/sakanchefsjobblockaflerkvinnor.5.3dcfada115aa250ddcc517d2.html Wed, 08 Mar 2017 10:57:06 +0100 Spelar det roll om läraren är kvinna eller man? Ska vi bygga ett jämställt Sverige är skolan grundläggande. Det är här samhällets fostran görs, och värderingar byggs upp. Skolan är den plats där vi kan förstärka eller försvaga samhällets könsnormer, skriver Åsa Fahlén i Dagens Samhälle på Internationella kvinnodagen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/spelardetrollomlararenarkvinnaellerman.5.3dcfada115aa250ddcc50eba.html Wed, 15 Feb 2017 14:02:04 +0100 ”Betygsinflationen måste stoppas med kraft” Det system vi nu har för betyg i skolan är i grunden bra, men det behöver vårdas. Det behövs nationella prov, men de bör vara färre och av hög och jämn kvalitet. Så kan betygsinflation bekämpas, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund i Svenska Dagbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/betygsinflationenmastestoppasmedkraft.5.6904507715a3edbed6715fb8.html Wed, 15 Feb 2017 13:54:15 +0100 ”Fusket kring de nationella proven måste upphöra” ”Syftena med de nationella proven måste renodlas. De nationella proven måste återigen utformas för att kunna utgöra ett ankare för betygsmedelvärdena på en skola, likt de tidigare centralproven”, skriver Åsa Fahlén på SVT Opinion. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/fusketkringdenationellaprovenmasteupphora.5.6904507715a3edbed6715b1a.html Fri, 03 Feb 2017 09:39:15 +0100 Dags för Centern att bli ett skolparti Många centerstyrda kommuner har släpat efter med satsningar på lärarnas löner. Det är dags att Annie Lööf uppmanar sina kommunpolitiker att höja ambitionerna, skriver Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/dagsforcenternattbliettskolparti.5.5959e51c159e1fd053bea05e.html Fri, 27 Jan 2017 09:23:36 +0100 Skolan och lärarna – räddningen i fejknyheternas tid Fakta behöver stå som en grund, även om den kan vara besvärlig och svår att tillägna sig. Mot lögner och förfalskade nyheter hjälper bara kunskap, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, på Förintelsens minnesdag i en debattartikel på SVT Opinion.. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanochlararnaraddningenifejknyheternastid.5.1ecb81b6159d67a9536725f8.html Thu, 26 Jan 2017 00:01:49 +0100 Slopa köerna till friskolorna för att minska segregationen Skolor ska inte ha antagnings- och urvalsregler som i praktiken diskriminerar eller sorterar bort elever. Vi vill därför införa en ny portalparagraf i skollagen med krav på blandade elevgrupper för att öka likvärdigheten i skolan. Det skriver Therese Guovelin, LO, Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund samt Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, i Dagens Nyheter. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/slopakoernatillfriskolornaforattminskasegregationen.5.1ecb81b6159d67a9536a4d3.html Thu, 19 Jan 2017 15:11:12 +0100 Alliansens förslag ställer på nytt lärare utanför Alliansen föreslår 10 000 kronor mer i månaden till 1 500 lärare i utsatta områden. Pengarna skulle göra verklig skillnad - men satsningen måste breddas så att den kommer alla till del. Risken är annars stor för berättigad besvikelse hos den grupp lärare som gör ett bra jobb men som blir utan lönelyft. Det skriver Åsa Fahlén i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/alliansensforslagstallerpanyttlarareutanfor.5.37bd1e34159af5ca37057124.html Tue, 17 Jan 2017 10:19:18 +0100 Fler erfarna lärare måste jobba i utsatta skolområden Vi behöver satsa mer på de utsatta skolområdena. Så lyckades Tyskland vända de fallande skolresultaten efter deras Pisa-chock för några år sedan. För att skolor som tagit emot många nyanlända elever ska vara attraktiva för lärare, måste utmaningarna matchas med bättre förutsättningar, skriver Åsa Fahlén och Isak Skogstad, Lärarnas Riksförbund på DN Debatt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/flererfarnalararemastejobbaiutsattaskolomraden.5.3c32bbfd1598da8c33cd9383.html Mon, 26 Dec 2016 08:16:00 +0100 Kommunerna måste öppna plånboken och ta sitt ansvar Alla måste bidra till att långsiktigt stärka attraktionskraften i läraryrket. Gör det helst på ett sådant sätt så att de skolor som har de största utmaningar inte dräneras på erfarna och legitimerade lärare, utan att dessa skolor blir särskilt attraktiva för de mest kvalificerade lärarna, skriver Åsa Fahlén. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kommunernamasteoppnaplanbokenochtasittansvar.5.19e3081c1592ad59e88c1530.html Wed, 21 Dec 2016 12:09:18 +0100 Här är ditt jultal, Stefan Löfven Till helgen håller Stefan Löfven sitt jultal. Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén servar här statsministern med ett utkast till talet – med särskilt fokus på skolfrågorna. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/harardittjultalstefanlofven.5.2458380515909b227e67fea2.html Fri, 16 Dec 2016 08:07:00 +0100 Vågar du ta strid för en jämlik skola, Löfven? Det finns bara en väg att gå - låt staten ta ansvaret. Lärarnas ordförande Åsa Fahlén skriver debattartikel i Aftonbladet och riktar sig till Stefan Löfven som håller jultal på lördag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vagardutastridforenjamlikskolalofven.5.2458380515909b227e6eed5.html Mon, 12 Dec 2016 13:56:02 +0100 Rädda Hällsboskolan Staten måste ta vara på specialskolorna. Alla elevgrupper klarar inte att inkluderas i vanlig klass, skriver Åsa Fahlén, LR, och Lena Fernström, DHB. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/raddahallsboskolan.5.309677d2158e2d97ce3c754d.html Tue, 06 Dec 2016 13:51:25 +0100 Migrationen gör att det krävs ännu mer Lärarna och skolledarna: Utvecklingen hotar vår samhällsmodell – skolan måste förnyas http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/migrationengorattdetkravsannumer.5.7475dfb4158c23aa6b4ce10b.html Tue, 06 Dec 2016 13:45:49 +0100 Dags att ta tag i skolskillnaderna Pisaresultaten är i huvudsak glädjande, men inte bara. De visar bedrövande nog att klyftan mellan olika elevers resultat ökar. Likvärdigheten måste nu stärkas, bland annat genom ett statligt huvudmannaskap, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/dagsatttatagiskolskillnaderna.5.309677d2158e2d97ce39b494.html Fri, 02 Dec 2016 09:42:15 +0100 Glöm inte skolans digitalisering REPLIK. Efter ett halvår med ansvar för digitalisering av offentlig sektor så meddelar Ardalan Shekarabi på DN Debatt (2/12) att han vill växla upp digitaliseringsarbetet. Det är en mycket lovvärd ambition men var tog skolan vägen i denna ambitionshöjning? Det skriver Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/glominteskolansdigitalisering.5.7475dfb4158c23aa6b46067b.html Thu, 01 Dec 2016 12:32:46 +0100 Sluta tjafsa och hitta lösningarna Politikerna måste tillsammans hitta vägar för att lösa den svenska skolans problem med likvärdigheten. Att minska skillnaderna är fundamentalt när elever med så olika förutsättningar nu möts i skolan, skriver förbundsordförande Åsa Fahlén. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/slutatjafsaochhittalosningarna.5.78ed81f8158a1539804b7095.html Fri, 18 Nov 2016 14:54:36 +0100 Friluftsliv på schemat höjer Pisa-resultaten Vi får inte se mellan fingrarna med att våra kroppar, och framför allt hjärnan, är byggda för rörelse och fysisk aktivitet. Lärare och elever kan inte lämnas utan verktyg och resurser att ta tag i detta i skolan, skriver företrädare för Lärarnas Riksförbund, Svenska Idrottslärarföreningen och Svenskt Friluftsliv. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/friluftslivpaschemathojerpisaresultaten.5.632cecb815877aef0ca1eab0.html Wed, 16 Nov 2016 10:29:42 +0100 Höj lönerna i friskolorna Om nu kvaliteten på undervisningen är så bra inom friskolorna kan rimligen inte kvaliteten på lärarna vara sämre än i den kommunala skolan. Så se då till att belöna de – ofta kvinnliga – lärarna efter förtjänst, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/hojlonernaifriskolorna.5.7475dfb4158c23aa6b4cdb40.html Fri, 11 Nov 2016 16:55:44 +0100 Hur ska lärarlönelyftet kunna permanentas Miljöpartiet har kommun- och landstingsdagar i Sundsvall i helgen. Lärarnas Riksförbund undrar vad Fridolin ska säga till kommunledningen, som beslutat sig för att bara ha tillfälliga lönelyft för lärare.  http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/hurskalararlonelyftetkunnapermanentas.5.70da1b2c15859b2dcee4b02e.html Tue, 01 Nov 2016 11:06:57 +0100 Skjut till egna pengar för att höja lärarlönerna Regeringens reform Lärarlönelyftet har inte landat rätt. Många kommuner och friskolor vill inte satsa på riktigt. Alla skolansvariga och huvudmän måste skjuta till egna medel för att lyfta de lärare som inte får del av de statliga pengarna, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skjuttillegnapengarforatthojalararlonerna.5.70da1b2c15859b2dcee6a856.html Mon, 31 Oct 2016 09:54:31 +0100 Hur blev tre miljarder mer i lön ett problem? Om regeringen valt att dela alla de avsatta miljarderna lika på alla landets lärare hade man urvattnat reformen till några hundralappars löneökning per individ, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i Expressen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/hurblevtremiljardermerilonettproblem.5.70da1b2c15859b2dcee69b39.html Wed, 26 Oct 2016 22:21:48 +0200 Skolans IT-kompetens måste höjas I dagsläget har många lärare inte ens tillgång till en egen dator. Det skriver Åsa Fahlén i en debattartikel i Upsala Nya Tidning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolansitkompetensmastehojas.5.26ac72fc158015af6d54ebf2.html Sat, 22 Oct 2016 10:54:35 +0200 Nu måste skolan ta säkerheten på allvar Det har gått ett år efter den fruktansvärda tragedin på Kronans skola i Trollhättan. Vardagen blir aldrig densamma, vare sig på Kronans skola eller i Sverige. En del skolor har påbörjat arbetet. Men det krävs mer och samtidigt måste det långsiktiga arbetet för tolerans drivas parallellt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/numasteskolantasakerhetenpaallvar.5.766408f2157e419429f3dc67.html Tue, 27 Sep 2016 19:02:58 +0200 Fel att IB-lärare blir utan lönelyftet I gymnasieskolan finns en grupp lärare som inte har tillgång till det av regeringen utlovade Lärarlönelyftet, trots att eleverna jämställs med andra elever när de söker till svenska högskolor och universitet. Det handlar om de lärare som undervisar på IB-programmen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/felattiblarareblirutanlonelyftet.5.2438b3df157a95f121733257.html Fri, 09 Sep 2016 08:10:39 +0200 Skolan behöver närmare sju miljarder för att leverera Att lyckas med att ge alla nyanlända möjlighet till etablering samtidigt som den svenska skolan lider av akut lärarbrist och sjunkande kunskapsresultat kräver långt mer än det som hittills presenterats. Det är djupt oroande att varken regering eller opposition till fullo tycks ha tagit till sig detta, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanbehovernarmaresjumiljarderforattleverera.5.2c5a0788156f3d7b055d3140.html Mon, 29 Aug 2016 06:10:48 +0200 Prioritera kvalitet Fler platser på lärarutbildningarna är fel väg att gå, skriver Åsa Fahlén och Isak Skogstad från Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/prioriterakvalitet.5.2c5a0788156f3d7b055da42e.html Sun, 21 Aug 2016 06:16:49 +0200 Fortsätt i Aida Hadzialics fotspår Det spekuleras mycket om vem som kommer att efterträda Aida Hadzialic (S) som ny gymnasie- och kunskapslyftsminister. Det är viktigt att den som tar över portföljen fortsätter det reformarbete som Aida Hadzialic initierade, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/fortsattiaidahadzialicsfotspar.5.2c5a0788156f3d7b055d8a96.html Thu, 18 Aug 2016 06:24:31 +0200 Tusentals lärare saknas – så gör vi yrket mer attraktivt Politikerna har ett stort ansvar för hur situationen ser ut i dag. Ett mer attraktivt läraryrke måste vara en röd tråd i all utbildningspolitik framöver. Det kommer hela Sverige att tjäna på, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/tusentalslararesaknassagorviyrketmerattraktivt.5.2c5a0788156f3d7b055d8d87.html Wed, 17 Aug 2016 06:51:39 +0200 Skyll inte lärarbrist på de högre kraven Att luckra upp legitimationsreformen är helt fel väg att gå. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skyllintelararbristpadehogrekraven.5.2c5a0788156f3d7b055d9aa3.html Wed, 17 Aug 2016 06:44:22 +0200 Vårt enda syfte är att få upp alla lärarlöner Lärare som visat att de lever upp till ett eller flera av de kriterier som gäller ska kunna få ett rejält lönelyft. Detta utan att för den skull behöva ta på sig några nya arbetsuppgifter. Det är undervisning och ansvar för utveckling av undervisningen som ska premieras.  http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vartendasyftearattfauppallalararloner.5.2c5a0788156f3d7b055d9797.html Tue, 16 Aug 2016 07:06:39 +0200 Rejält lönelyft kan stoppa lärarflykt Att läraryrket blivit felvärderat går inte att rätta till i en handvändning. Men det borgerliga förslaget om rejäla lönehöjningar för lärare i utsatta områden är ett steg i rätt riktning, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/rejaltlonelyftkanstoppalararflykt.5.2c5a0788156f3d7b055d833b.html Fri, 12 Aug 2016 06:39:19 +0200 Arbetsgivare använder lärarlönelyftet fel Nu börjar skolåret för en dryg miljon barn och unga liksom hundratusentals lärare. Det framstår i år tydligt att den lärarbrist som vi varnat för i åratal förvärrats. För att på kort sikt mildra den måste de lärare som försvunnit från skolan lockas tillbaka. Då är höjda lärarlöner en helt avgörande fråga. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/arbetsgivareanvanderlararlonelyftetfel.5.2c5a0788156f3d7b055d9364.html Mon, 08 Aug 2016 06:11:38 +0200 Fler studievägledare kan få fler att klara studentexamen Var fjärde elev hoppar av gymnasiet och sällar sig till den grupp ungdomar som har mycket svårare än de som klarar studentexamen att få jobb i framtiden. För att förändra situationen krävs det att kommuner storsatsar på yrkes- och studievägledare, skriver bland andra Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/flerstudievagledarekanfaflerattklarastudentexamen.5.2c5a0788156f3d7b055d9d7b.html Fri, 22 Jul 2016 14:18:03 +0200 Turkiets häxjakt på akademiker förlust för landet Undertecknade reagerar kraftigt på det som händer i Turkiet. Att strypa kunskapsflödet är att strypa ett samhälles utveckling. Denna häxjakt på akademiker är en stor förlust för det fria samhället, skriver centralorganisationen Saco tillsammans med fyra förbundsordförande. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/turkietshaxjaktpaakademikerforlustforlandet.5.3c921a1e15615d72258ca76.html Thu, 14 Jul 2016 08:00:18 +0200 "Hittills har hon endast nämnt Anne Franks dagbok" "Jag tycker nog att det krävs betydligt mer krut i argumentationen för att anklagas för att vara stridslysten." http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/hittillsharhonendastnamntannefranksdagbok.5.554303fb155d864dc88a7a14.html Fri, 08 Jul 2016 17:34:10 +0200 Höj kraven för den som läser till lärare Bättre kvalitet på utbildningen och högre krav för den som studerar till lärare är viktiga steg på vägen mot en bättre skola. Det skriver politikern Camilla Waltersson Grönvall tillsammans med Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/hojkravenfordensomlasertilllarare.5.78be3914155ba34591f8a2d8.html Thu, 07 Jul 2016 20:46:34 +0200 Sågar förslag om klassikerlista i skolan Utvalda klassiker ska lära elever goda värderingar. Det förslaget presenterade Ebba Busch Thor (KD) i Almedalen. Med de som arbetar i skolan håller inte med. Nu reagerar Lärarnas riksförbund på utspelet. ”Det är skrämmande om staten ska avgöra vad som är god litteratur”, säger ordförande Åsa Fahlén. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/sagarforslagomklassikerlistaiskolan.5.554303fb155d864dc88a85d9.html Thu, 07 Jul 2016 12:21:12 +0200 Förhoppningarna med friskolor har kommit på skam ”Den svenska skolan, som vid internationell jämförelse varit mest benägen att släppa in privata aktörer, har också halkat långt efter i kunskapshänseende”, skriver Åsa Fahlén i den debattartikel på svt.se. Det politiska minnet är kort. Det gäller i hög grad hållningen till de vinstdrivande friskolorna. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/forhoppningarnamedfriskolorharkommitpaskam.5.78be3914155ba34591f81242.html Tue, 05 Jul 2016 16:55:11 +0200 Skolorna räcker inte – staten måste agera Fyra procent av landets skolor tar emot en tredjedel av alla nyanlända elever. Det är ohållbart. Nödvändiga skolinvesteringar i snabbväxande kommuner sker nu på bekostnad av resurser till undervisningen. Hanterar inte Sverige denna situation klokt riskerar segregationen och klyftorna att växa snabbt, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén tillsammans med Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh och Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet i en debattartikel i Aftonbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolornarackerintestatenmasteagera.5.78be3914155ba34591faadd.html Fri, 03 Jun 2016 07:00:42 +0200 Blomstertid och betygstid Nu funderar säkert hundratals lärare och mångdubbelt fler elever och föräldrar på betygen. Det är en hektisk period för landets lärare. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/blomstertidochbetygstid.5.3512e1721551f0718d25d4b8.html Fri, 29 Apr 2016 13:21:53 +0200 Krisläge kräver mer statlig styrning av skolan Regeringens tvehågsna skolpolitik väcker frågor. Å ena sidan satsar man i dagens krisläge klokt på mera statlig styrning och finansiering av skolan. Å andra sidan kvarstår ambitionen att minska de riktade statsbidragen. Regeringen borde fortsätta med det förstnämnda http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/krislagekravermerstatligstyrningavskolan.5.56ceeb541544c5fc372a4186.html Thu, 21 Apr 2016 14:02:26 +0200 Ge nyanlända en bättre start i skolan Den viktigaste faktorn för elevernas resultat är läraren. Tillgången till legitimerade och behöriga lärare med goda förutsättningar att fokusera på elevernas lärande är avgörande för alla elever – men särskilt för nyanlända, som inte alltid har en sammanhållen skolgång med sig i bagaget, saknar tillgång till det svenska språket och stöd i hemmet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/genyanlandaenbattrestartiskolan.5.2fbaf6b41542c40b39585882.html Sun, 17 Apr 2016 09:47:06 +0200 Skolans språkkris riskerar Sveriges konkurrenskraft Andelen elever som läser moderna språk minskar i grund- och gymnasieskolan. Dessutom utbildar sig mycket få till språklärare trots en väntad stor brist de närmaste åren. För att rädda flerspråkigheten i Sverige bör det bli obligatoriskt med moderna språk i högstadiet, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanssprakkrisriskerarsverigeskonkurrenskraft.5.26ccf4bb1540bddde0bd6159.html Thu, 14 Apr 2016 15:33:15 +0200 Mer krävs om nyanlända ska ha en chans i skolan Även om regeringen satsar på välfärdsområdet i vårbudgeten och prioriterar skolan så räcker inte det. Ska man klara att vända de sjunkande kunskapsresultaten och samtidigt ge alla nyanlända elever en bra undervisning kommer det att krävas väldiga investeringar, skriver Bo Jansson i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/merkravsomnyanlandaskahaenchansiskolan.5.26ccf4bb1540bddde0b6b27e.html Thu, 14 Apr 2016 15:14:48 +0200 Våldet mot lärarna måste få ett slut En fjärdedel av lärarna i vår undersökning uppger att de utsatts för hot, våld, sexuella trakasserier eller kränkningar inom sin yrkesutövning. Det är oerhört allvarligt och hotar rekryteringen av framtida lärare, skriver Bo Jansson, ordförande LR och Isak Skogstad, ordförande LR Stud. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/valdetmotlararnamastefaettslut.5.26ccf4bb1540bddde0b6abd0.html Thu, 14 Apr 2016 09:31:37 +0200 Försena inte skolsatsningarna ”Trots den ökade kostnaden för migration kommer Sverige gå med ett överskott från 2020. Därför förvånar det mig att man senarelägger nödvändiga satsningar på skolan. Dessa behöver göras nu”, skriver Bo Jansson. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/forsenainteskolsatsningarna.5.26ccf4bb1540bddde0b6c00e.html Tue, 12 Apr 2016 11:53:24 +0200 Visst kan vi få studiero i skolan! Föräldrar har ett stort ansvar för att deras barn ska förstå vikten av ordning och disciplin. Ord som tyvärr doftar av militärkängor och baracker, men som egentligen är grunden för allt samarbete mellan människor, skriver Bo Jansson i Expressen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/visstkanvifastudieroiskolan.5.3ee83967153eb5ef07b79f7.html Mon, 11 Apr 2016 11:13:07 +0200 Stoppa skolbullret Ljudmiljön i skolan är ohållbar och leder till att eleverna inte tillgodogör sig undervisningen, skriver Lärarnas Riksförbunds förste vice ordförande tillsammans med forskare och företrädare för elever, föräldrar och lärare. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/stoppaskolbullret.5.26ccf4bb1540bddde0bd7bc0.html Thu, 31 Mar 2016 09:27:49 +0200 Det är fel att bygga ut lärarhögskolan Regeringen har aviserat att de vill bygga ut lärarutbildningarna med 9000 platser. Detta trots att kvaliteten är undermålig redan i dagsläget. Det är fel väg att gå, när det gäller att värna ett attraktivt läraryrke, skriver Bo Jansson och Isak Skogstad, Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/detarfelattbyggautlararhogskolan.5.464ddc81153ca79c4382df07.html Thu, 24 Mar 2016 08:55:28 +0100 Agera nu – om skolan ska klara flyktingarna Svenska samhället står inför en stor utmaning. Omvärldens oroligheter har drivit många på flykt, och ett stort antal människor har sökt sig till vårt land. En nationellt väl fungerade skola med välutbildade lärare är en nyckelfaktor för att bryta utanförskapet och stärka integrationen, skriver Bo Jansson och Isak Skogstad i en debattartikel i Aftonbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/ageranuomskolanskaklaraflyktingarna.5.3ee83967153eb5ef07b45740.html Tue, 15 Mar 2016 12:14:31 +0100 Vi dokumenterar fortfarande för mycket Hela 81 procent av lärarna säger att deras arbetsbelastning påverkar elevresultaten negativt. En satsning på lärarassistenter skulle göra skolan mer professionell, skriver Bo Jansson. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vidokumenterarfortfarandeformycket.5.464ddc81153ca79c438f18ce.html Fri, 11 Mar 2016 09:05:32 +0100 Därför behövs en rejäl satsning på lärarassistenter Låt huvudmännen söka statliga medel för att kunna anställa lärarassistenter till skolorna. Det skulle ge lärarna mer tid för varje elev – och ökade möjligheter till bättre förberedelser. I dag tvingas lärarna att bli mer kaospiloter och tusenkonstnärer än pedagogiska ledare och kunskapsförmedlare, skriver Bo Jansson i en debattartikel i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/darforbehovsenrejalsatsningpalararassistenter.5.3ee83967153eb5ef07b45bec.html Mon, 22 Feb 2016 10:56:47 +0100 Specialpedagogiskt stöd saknas inom matematiken Mer matematik i lågstadiet gör skillnad. Men vi vet inte ännu om det räcker för att höja kunskapsresultaten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/specialpedagogisktstodsaknasinommatematiken.5.737bf4f4153010ca8d130d18.html Wed, 10 Feb 2016 15:31:11 +0100 ”Stärk professionerna, inte kommunerna” REPLIK. Ministrarna Ardalan Shekarabi, Magdalena Andersson och Per Bolund skriver på DN Debatt (6/2) att de vill ge kommunerna mer frihet genom generella statsbidrag. Det är dock fel väg att gå. Det viktiga är att ge professionerna som är i verksamheten stöd och förtroende att efter tydligt angivna mål göra sitt jobb, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/starkprofessionernaintekommunerna.5.4adafb75152b697636a87361.html Tue, 09 Feb 2016 09:40:08 +0100 Friskolornas speciella kösystem leder till segregation Det fria skolvalet gör att elever med likartad bakgrund samlas på samma skolor. Antagning och urval till Sveriges skolor bör utredas ur ett segregationsperspektiv, skriver representanter för LO, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/friskolornasspeciellakosystemledertillsegregation.5.4adafb75152b697636a5dca3.html Wed, 03 Feb 2016 09:58:56 +0100 Ge oss verktyg för att ta tag i klimatarbetet Sveriges akademiker vill ta ansvar för att göra Sverige till ett föregångsland i klimatarbetet. Nu är det dags att ge oss förutsättningarna, skriver Bo Jansson tillsammans med företrädare för Sacoförbunden. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/geossverktygforatttatagiklimatarbetet.5.545646241528f7508f7ad6f9.html Mon, 25 Jan 2016 16:36:33 +0100 Assistenter behövs för att avlasta lärarna För att bäst ta tillvara på de utbildade lärarnas kompetens måste läraryrkets uppdrag renodlas. Vi föreslår därför att lärarassistenter som yrkeskategori inrättas i de svenska skolorna, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, och Isak Skogstad, Lärarnas Riksförbund studerandeförening, på SvD Brännpunkt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/assistenterbehovsforattavlastalararna.5.51012e061525c38e8e2aacf0.html Sat, 16 Jan 2016 08:39:00 +0100 Rasism i skolan måste motarbetas 50 procent av lärarna varit med om att elever framfört främlingsfientliga åsikter under lektionstid. Än fler hade mött det utanför klassrumsdörren. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/rasismiskolanmastemotarbetas.5.374d491e15209e8616f6cfa5.html Fri, 08 Jan 2016 10:13:46 +0100 Skolan behöver nationell samordnare för nyanlända För att klara de stora utmaningarna i skolan när det gäller att ta emot nyanlända krävs det att insatserna samordnas nationellt och att samtliga skolor delar på ansvaret. Skolledarna och Lärarnas Riksförbund vill att regeringen utser en nationell samordnare. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanbehovernationellsamordnarefornyanlanda.5.374d491e15209e8616f867e7.html Fri, 01 Jan 2016 08:39:00 +0100 Så gör vi skillnad Dagens Sverige beskrivs som allt mer polariserat. Samtidigt som många människor engagerar sig för nyanlända flyktingar så mobiliserar de krafter som vill motarbeta ett samhälle där alla får utrymme oavsett etnisk bakgrund. Skolan är en arena där barn och ungdomar ska få möjlighet att bearbeta sina fördomar, här ska ett öppet och tolerant Sverige formas. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/sagorviskillnad.5.374d491e15209e8616f29a5b.html Sun, 27 Dec 2015 13:32:44 +0100 Vi får inga resurser Var finns resurserna till organisationerna som motverkar rasism i skolan? frågar fem debattörer. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vifaringaresurser.5.51012e061525c38e8e24f085.html Sun, 27 Dec 2015 08:39:00 +0100 Vi får inga resurser Var finns resurserna till organisationerna som motverkar rasism i skolan? frågar fem debattörer. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vifaringaresurser.5.374d491e15209e8616f2a081.html Tue, 15 Dec 2015 08:40:50 +0100 Sverige försvaras med utbildning och källkritik I dag kliver världen rakt in i våra klassrum på ett helt annat sätt än tidigare. Förr kunde läraren styra över källor och informationsflöden. Undervisningen i det digitala samhället ställer krav på hur lärare själva hanterar det nästintill obegränsade informationsflödet, men framförallt på att elever tränas i källkritik och värdering av information. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/sverigeforsvarasmedutbildningochkallkritik.5.374d491e15209e8616fe846f.html Thu, 26 Nov 2015 11:51:53 +0100 Få nyanlända går på skolorna med bäst förutsättningar Fördela jämnare mellan skolor. Ansvaret för nyanlända elever måste fördelas bättre mellan olika skolor. Vår nya rapport visar att det finns skolor där var femte elev är nyanländ samtidigt som andra inte tar emot några alls, eller enbart enstaka elever. Det är inte rimligt, menar Lärarnas Riksförbund, LO och Lärarförbundet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/fanyanlandagarpaskolornamedbastforutsattningar.5.53e360da15142b04e2c179e.html Thu, 26 Nov 2015 11:19:32 +0100 Så kan skolan bekämpa rasismen Kampanjer, temadagar och fackeltåg räcker inte som redskap mot rasismen. Det är i skolan de första stegen måste tas för att minska polariseringen och bemöta de strukturer som föder rasistiskt och extremistiskt våld, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund och Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/sakanskolanbekamparasismen.5.53e360da15142b04e2c1ca5.html Tue, 03 Nov 2015 15:14:56 +0100 Skolan kan bryta de rasistiska mönstren Rasistiska strukturer eller våldsutövande rasistiska miljöer är en del av en social praktik där omgivningen tillåter ett visst sätt att tala om minoriteter, sexualitet och jämställdhet. Denna miljö tar tid att förändra men kan med rätt metoder motarbetas, skriver Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet och Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolankanbrytaderasistiskamonstren.5.4c6f918a150c4408bda36b9e.html Wed, 28 Oct 2015 15:50:31 +0100 Ny upphandlingsmodell riskerar ge lönedumpning Anställda som utför arbete inom ramen för en upphandling ska ha villkor som motsvarar kollektivavtal. Men den statliga utredningen på området landar tyvärr fel. Utredningens förslag innebär ett allvarligt ingrepp i den svenska kollektivavtalsmodellen och för våra medlemmar riskerar dessutom lönerna att pressas nedåt, skriver företrädare för Saco och 13 medlemsförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/nyupphandlingsmodellriskerargelonedumpning.5.1b53dbb8150997befcf789f2.html Fri, 23 Oct 2015 14:17:03 +0200 Det öppna samhället måste ha säkra skolor Attacken i Trollhättan riktar sig inte bara mot dem som drabbades direkt, utan också mot den trygghet och säkerhet vi varit så stolta över i den svenska skolan, skriver Bo Jansson i en debattartikel i Expressen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/detoppnasamhalletmastehasakraskolor.5.69ffa181507ac521598f865.html Fri, 23 Oct 2015 11:21:09 +0200 Se över säkerheten på skolorna Jag tycker att skolan måste vara öppen mot samhället. Jag vill helst inte se metalldetektorer eller säkerhetsvakter i våra skolor. Men det betyder inte att vem som helst ska kunna gå in på en skola, skriver Bo Jansson i en debattartikel på SVT Opinion. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/seoversakerhetenpaskolorna.5.69ffa181507ac521598c91c.html Wed, 14 Oct 2015 09:05:29 +0200 Den kommunala styrningen av skolan har misslyckats Statlig finansiering säkrar kvaliteten. Ansvaret för skolans problem är otydligt. Därför är det nu hög tid att se över finansieringen, styrningen och huvudansvaret för skolan. Vi behöver ta ett djärvt steg framåt för stärka likvärdigheten i den svenska skolan, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund och riksdagsledamoten Michael Svensson (M). http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/denkommunalastyrningenavskolanharmisslyckats.5.f944f281504e6c374b7b806.html Mon, 12 Oct 2015 09:54:13 +0200 Meddelarfrihet i friskolor – bra men inte tillräckligt En majoritet av friskoleanställda och kommunala lärare vågar inte uttala sig i media när de är missnöjda. Frågor kring öppenhet måste ständigt hållas levande, skriver Bo Jansson. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/meddelarfrihetifriskolorbramenintetillrackligt.5.f944f281504e6c374b4314a.html Fri, 09 Oct 2015 11:34:54 +0200 Återinför ämnesbetyg – kursbetyg skapar bara stress De målrelaterade kursbetygen har lett till fler avhopp i gymnasieskolan, särskilt i yrkesprogrammen. Upplägget stressar och kräver elever som ger sitt bästa från dag ett. Det är dags att återinföra ämnesbetygen, skriver Bo Jansson, http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/aterinforamnesbetygkursbetygskaparbarastress.5.4c6f918a150c4408bda4f8f2.html Thu, 08 Oct 2015 10:19:39 +0200 KD bör även vara för statlig skola Kristdemokraterna har tidigare gått ut med att de på grund av bristande likvärdighet vill förstatliga hälso- och sjukvården. Partiet anser att sjukvården i landstingens regi är ineffektiv och ojämlik. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kdboravenvaraforstatligskola.5.2f5523dd15021dcceaec87eb.html Mon, 05 Oct 2015 16:02:15 +0200 Låt skolan leva i hela landet, Centern Vi i Lärarnas Riksförbund hoppas att Centerpartiets Annie Lööf menar allvar med sin ambition att hela Sverige ska leva och inser vikten av reformer som skapar en likvärdig skola, oavsett var i landet man växer upp. Idag är så inte fallet, vilket är välbelagt sedan länge, och detta beror på kommuners olika förutsättningar, skriver ordförande Bo Jansson. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/latskolanlevaihelalandetcentern.5.2f5523dd15021dcceae7a004.html Fri, 25 Sep 2015 16:04:06 +0200 Lärare efterlyser digitala läromedel Digitali­seringen av skolan är en stor utmaning. Alla elever och lärare ska ha möjlighet att använda ett brett, varierat och utmanande utbud av digitala resur­ser, skriver flera debattörer. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/larareefterlyserdigitalalaromedel.5.2f5523dd15021dcceae96660.html Fri, 18 Sep 2015 15:37:07 +0200 Skärp kommunernas ansvar vid mobbning Varje dag kränks och mobbas mer än 50 000 barn i skolan, i genomsnitt två barn i varje klass. Varje år tar 45 unga under 20 års ålder sitt liv, det motsvarar nästan ett barn i veckan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skarpkommunernasansvarvidmobbning.5.5e5e7b6e15233253f54c9a46.html Thu, 17 Sep 2015 09:37:42 +0200 Att sänka kraven på lärarna löser inte skolans problem Försvara lärarlegitimationen. Inför den anstormande lärarbristen har liberala tänkare börjat ifrågasätta vikten av utbildade lärare. Men vi får inte hamna i naivitetens träsk en gång till. Skolans problem kan inte lösas genom lägre krav på lärarnas utbildning och kompetens, skriver Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund på DN Debatt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/attsankakravenpalararnaloserinteskolansproblem.5.4eb2dbc214fd04cab373228d.html Wed, 16 Sep 2015 11:08:08 +0200 Satsa på mjukvaran i skolan De nya ​Pisaresultaten visar att Sverige måste fortsätta satsa på lärarna. Vi vill se mer av metodstöd och fokus på att ge lärare rätt förutsättningar. Dessutom lägger många elever alldeles för mycket tid vid datorer, tid som inte används för lärande, skriver Bo Jansson, Lärarnas riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/satsapamjukvaraniskolan.5.4eb2dbc214fd04cab3718718.html Fri, 11 Sep 2015 13:10:41 +0200 Staten bör styra upp utbildningen av lärare Snedfördelningen av lärare riskerar att leda till ett överskott av vissa lärare och ett stort underskott av andra lärare. Detta stärker inte den svenska skolan, skriver Isak Skogstad och Bo Jansson i en slutreplik. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/statenborstyraupputbildningenavlarare.5.2aaca42614fa6e7ca6d68fa7.html Wed, 09 Sep 2015 10:19:07 +0200 Kommuner, ta nu ansvar och höj läraryrkets status! Sverige har haft sjunkande kunskapsresultat under flera år – utvecklingen måste vändas. Stora satsningar måste göras och det är viktigt att kommunerna och andra huvudmän nu använder de pengar som staten avsatt på ett sätt som förstärker läraryrkets attraktivitet och gör att fler elever når målen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kommunertanuansvarochhojlararyrketsstatus.5.2aaca42614fa6e7ca6d34814.html Wed, 02 Sep 2015 08:44:20 +0200 För många lärosäten utbildar lärare I Finland finns det åtta lärosäten som erbjuder lärarutbildningar, i Singapore ett. I Sverige har vi i dag hela 28 stycken. Det skriver Isak Skogstad, Lärarnas Riksförbund Studerandeförening, och Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, som presenterar tre förslag för att stärka lärarutbildningarna. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/formangalarosatenutbildarlarare.5.38848ea014f7637507f6f563.html Thu, 27 Aug 2015 09:50:13 +0200 LO och lärarfacken: Så får alla elever samma chans Det saknas en kraftfull och sammanhållen politik för att alla skolor ska erbjuda alla elever samma chans. För att skapa perspektiv och tryck i frågan kommer våra tre fackliga organisationer att samverka i ett flerårigt projekt för att ge skolorna mer likvärdiga förutsättningar. Det skriver Bo Jansson, Karl-Petter Thorwaldsson och Johanna Jaara Åstrand. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/loochlararfackensafarallaeleversammachans.5.2f1dab1a14f5f9d781646358.html Tue, 25 Aug 2015 09:53:05 +0200 Timbros ”skolexperter” väljer fel måltavla Tankesmedjan Timbro föreslår avskaffandet av lärarlegitimationen. Många av de sakförhållanden och problem som Timbro beskriver kan Lärarnas Riksförbund instämma i. Däremot kommer Timbro fram till helt fel slutsats, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, i en replik. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/timbrosskolexpertervaljerfelmaltavla.5.2f1dab1a14f5f9d7816140b9.html Mon, 24 Aug 2015 16:12:07 +0200 Nej Timbro, olegitimerade lärare är inte bättre Lärarlegitimation. Dåliga kunskaper om skolan och lärarnas uppdrag försvårar en konstruktiv debatt om lärarlegitimationer. Timbro väljer fel måltavla när de nu rasar mot lärarlegitimationsreformen, skriver Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/nejtimbroolegitimeradelararearintebattre.5.2f1dab1a14f5f9d7816a38.html Tue, 18 Aug 2015 09:19:13 +0200 Vi måste fortsätta reformera skolan Vi behöver se över lärarutbildningarna och höja kraven för blivande lärarstudenter. Sverige behöver fortsätta reformera den svenska skolan. Vi föreslår därför en rad reformer, bland annat att förlägga ämneslärarutbildningen till färre orter, skriver Bo Jansson, Lärarnas riksförbund, Jan Björklund (FP)och Christer Nylander (FP). http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vimastefortsattareformeraskolan.5.11b9533614f2b7b849f5cdc8.html Thu, 02 Jul 2015 10:26:19 +0200 Höj effekten – gör grundskolan tioårig M och LR: Skolsverige måste bättre nyttja de medel som finns. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/hojeffektengorgrundskolantioarig.5.27eac97e14e31bcf9378885d.html Wed, 01 Jul 2015 09:28:54 +0200 Polariseringen måste stoppas redan i skolan Dialog i stället för konfrontation. Den politiska polariseringen var ett klassrumsproblem för tjugo år sedan. Att arbeta för tolerans är en huvuduppgift för den svenska skolan. Men den konfrontativa pedagogiken måste ersättas med en uthållig dialog, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, och Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/polariseringenmastestoppasredaniskolan.5.27eac97e14e31bcf9376e082.html Mon, 29 Jun 2015 14:15:07 +0200 Vi behöver riktlinjer för nyanlända elever I dag är det upp till varje skola att organisera undervisningen för nyinvandrade elever. Det är inte rimligt. Vi behöver nationella riktlinjer för nyanlända barn, skriver ordförande Bo Jansson i en debattartikel i Dagens arena. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vibehoverriktlinjerfornyanlandaelever.5.27eac97e14e31bcf93740877.html Mon, 22 Jun 2015 11:02:34 +0200 Hårdare reglering av privata skolaktörer  Förbjud utbildning på entreprenad och förtydliga vad som krävs för att överhuvudtaget få bedriva skolverksamhet. Dessutom måste även den fria etableringsrätten begränsas. Det föreslår Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund i en debattartikel i Expressen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/hardareregleringavprivataskolaktorer.5.682f72ec14e16f2ff5c12603.html Wed, 10 Jun 2015 12:56:45 +0200 Ge lärarna möjligheten att vara bra lärare ”Idag tvingas lärare lägga mer tid på administrativt och praktiskt kringarbete än på att planera undervisningen. Det är dags att vi på allvar ger samtliga lärare möjlighet att vara en bra lärare”, skriver Emil Gustavsson, Bo Jansson och Johanna Jaara Åstrand. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/gelararnamojlighetenattvarabralarare.5.601cc6c214dbaf26e5fb4799.html Thu, 28 May 2015 09:20:32 +0200 Entreprenörskap i skolan rustar elever för framtiden Sverige behöver kunniga unga företagare och innovativa krafter. För att inspirera och uppmuntra elever till innovativa tankar som för utvecklingen framåt behövs entreprenörskap i skolan. Det skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, tillsammans med Jens Spendrup, Svenskt Näringsliv, i en debattartikel i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/entreprenorskapiskolanrustareleverforframtiden.5.68b415214d79d1fff89791a.html Sat, 25 Apr 2015 17:54:52 +0200 Kräv antimobbning i skolan Vi kan stoppa mobbningen i skolan. Om förebyggande arbete sätts in och om politikerna ger de resurser som krävs för detta, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund och Claes Jenninger, Mobbningsfri skola. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kravantimobbningiskolan.5.70d4f8c214de8e8349618f83.html Tue, 21 Apr 2015 11:36:45 +0200 "Inför nolltolerans mot avhopp från gymnasiet” Det krävs en mer grundläggande översyn av gymnasieskolans organisering och ansvarsfördelning för att minska avhoppen och få fler ungdomar anställningsbara, och där spelar gymnasiets yrkesutbildningar en nyckelroll. Vi kan inte fortsätta på den väg vi nu är inne på. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/infornolltoleransmotavhoppfrangymnasiet.5.7519c52414ccdcce11f9c12f.html Wed, 08 Apr 2015 17:08:45 +0200 Tänk nytt för bättre yrkesutbildningar Regeringen har nyligen presenterat direktiven för en kommande utredning med målet att öka genomströmningen i gymnasieskolan. Lärarnas Riksförbund anser att det krävs en mer grundläggande översyn av gymnasieskolans organisering och ansvarsfördelning., skriver Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund, i en debattartikel på SvD Opinion. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/tanknyttforbattreyrkesutbildningar.5.4c481e1c14c8a387be748253.html Thu, 02 Apr 2015 09:19:28 +0200 Individualismen förstör inte bara för pojkarna! Pojkar presterar sämre i skolan och ägnar mindre tid åt läxor än jämnåriga flickor. I Sverige är dessutom skillnaderna mellan könen ovanligt stora, enligt en nyligen presenterad rapport från OECD. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/individualismenforstorintebaraforpojkarna.5.2664438314c5b50106d99a7a.html Fri, 06 Mar 2015 09:33:35 +0100 Låt läraren bilda sig Lärarnas kompetensutveckling har varit i fokus de senaste åren. Det har handlat om larmrapporter från Lärarnas Riksförbund, Skolverket och näringslivet, om statliga lärarlyft och om regeringens utlovade fortbildningssatsning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/latlararenbildasig.5.3d6a70d914bcd76b33eab38b.html Fri, 06 Mar 2015 09:20:29 +0100 Skolan och media kan samverka för ökad tolerans Intolerans måste bemötas – inte tystas ned. Att bara fördöma och konfrontera är kortsiktiga symbolhandlingar som leder till hat och revanschlusta. Vi ska inte hålla med extremisterna. Men vi måste försöka förstå varför de tänker och känner som de gör. Där har skolan och medierna ett gemensamt uppdrag, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, i en debattartikel i GP. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanochmediakansamverkaforokadtolerans.5.3d6a70d914bcd76b33eaad95.html Fri, 20 Feb 2015 09:28:52 +0100 Vågar någon av KD:s partiledarkandidater ta ton i skolfrågan? Debatten om skolan är intensiv och förs på många olika plan och platser. Tyvärr hör vi sällan Kristdemokraterna i den debatten. Det borde vi. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vagarnagonavkdspartiledarkandidatertatoniskolfragan.5.59a4817414b9e5485aa2796d.html Thu, 12 Feb 2015 14:21:25 +0100 Friskoleföretag stoppar undan lönepengar Lärarna i de kommunala skolorna fick sina två procent, med retroaktivitet från 1 juli, på decemberlönen. Trots att politikerna i beslutet tydligt skickade pengarna till höjda lärarlöner struntar flera friskolor att betala ut dem, skriver Lärarnas Riksförbunds Ragnar Sjölander och Andres Jerez. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/friskoleforetagstopparundanlonepengar.5.23bbc77914b6e8b434969127.html Wed, 04 Feb 2015 09:22:32 +0100 Fler toppstudenter vill bli lärare Det är många med högsta meritvärde som vill bli lärare. Det visar en ny undersökning som Lärarnas Riksförbund presenterat. Bara under hösten 2014 antogs fler än 500 lärarstudenter med ett meritvärde på 20 eller mer – alltså höga betyg i samtliga ämnen, skriver Bo Jansson i en debattartikel i http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/flertoppstudentervillblilarare.5.23bbc77914b6e8b4349e6b8e.html Tue, 03 Feb 2015 08:16:47 +0100 Dags gå från ord till handling med skolan Skolans huvudmän har inte klarat uppdraget. Den behöver en modern och mer tidsenlig styrning. Det är nu dags att centralisera förutsättningarna för undervisningen och decentralisera själva utförandet av undervisningen till professionen, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund i en debattartikel i GöteborgsPosten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/dagsgafranordtillhandlingmedskolan.5.460c876c14b3d64c3af50bd2.html Fri, 30 Jan 2015 10:41:04 +0100 C måste visa att de vill satsa på skolan Centerpartiet har stora mål med sin politik – men frågan är hur de ska nås. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/cmastevisaattdevillsatsapaskolan.5.6085899214b157d0321af349.html Sun, 25 Jan 2015 12:00:00 +0100 Det är dags att sluta tjafsa om betyg Det nya året har inletts med en intensiv debatt om betygsåldern ska sänkas eller inte. Eleverna vill inte ha det. Lärarna vill inte ha det. Forskarna vill inte ha det. Myndigheterna vill inte ha det. Ändå får frågan prägla den skolpolitiska debatten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/detardagsattslutatjafsaombetyg.5.460c876c14b3d64c3af59eda.html Fri, 23 Jan 2015 09:55:00 +0100 Skolan måste tolerera även extrema åsikter Intolerans måste bemötas – inte tystas ned, skriver Bo Jansson och tre andra debattörer i Aftonbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanmastetolereraavenextremaasikter.5.6085899214b157d03211e86.html Mon, 19 Jan 2015 22:02:34 +0100 Timbros vd är ute och cyklar i skoldebatten Replik: Nu är Timbro ute och cyklar. Och de riskerar att undergräva grunderna för det svenska kunskapssamhället sammanfattat i devisen ”Ett litet land behöver stora kunskaper”, skriver Bo Jansson i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/timbrosvdaruteochcyklariskoldebatten.5.2908044b14af23d78bd56845.html Mon, 19 Jan 2015 11:43:15 +0100 Kvinnor i historien göms undan Jag häpnar över hur sned könsfördelningen är i historieböckerna. Även när det gäller modernare historia, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson i en debattartikel i LT. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kvinnorihistoriengomsundan.5.2908044b14af23d78bd4b2df.html Thu, 15 Jan 2015 09:17:18 +0100 Elever vill ha mer kontakt med vuxna Det behövs mer engagemang i Sveriges unga från vuxna utanför skolan. Det är alarmerande att närmare hälften av lärarna säger att föräldrarna till deras elever i liten eller mycket liten utsträckning engagerar sig i barnens skolgång, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, och Karin Jordås, Mentor Sverige, i en debattartikel i SvD. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/elevervillhamerkontaktmedvuxna.5.6427d98114ac031f3ccd88d4.html Fri, 09 Jan 2015 12:01:55 +0100 Växande lärarbrist kan utplåna skolämnen Bristen på lärare i svensk skola är alarmerande. Under de närmaste tio åren kommer 500 NO-lärare per år att gå i pension samtidigt som extremt få lärarstudenter väljer exempelvis fysik eller kemi. Under tiden växer elevkullarna. Det här är en ekvation som inte går ihop. De utbildade lärarna kommer bara räcka till vissa elever, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vaxandelararbristkanutplanaskolamnen.5.6427d98114ac031f3cc472f4.html Sat, 27 Dec 2014 08:12:56 +0100 Skolledarna vill att staten tar större ansvar för skolan Skolledare och lärare eniga. Nio av tio skolledare vill nu att staten ska ta större ansvar för skolans finansiering och styrning – ett skifte i opinionen hos de som står mitt i skoldebattens verklighet. Det behövs en nationell kunskapsstrategi som löper genom hela utbildningssystemet, skriver representanter för rektorer, lärare och fack. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolledarnavillattstatentarstorreansvarforskolan.5.6427d98114ac031f3cc93ca5.html Fri, 12 Dec 2014 16:41:33 +0100 Kreativ = tolerant Vårt framtidshopp bygger på kunskap och tolerans. Innovation kräver förmåga att tänka olika, skriver Bo Jansson och Simon Kyaga i en debattartikel i Upsala Nya Tidning . http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kreativtolerant.5.746d5c8c14a2bf37ffeaa050.html Wed, 03 Dec 2014 09:57:56 +0100 Bråket om budgeten riskerar ­satsning på skolans framtid Offra inte skolan. Regeringens budgetförslag innehåller den viktiga satsningen på tre miljarder till höjda lärarlöner. Forskarna är tydliga med att investeringar i lärarna är effektivt för att vända utvecklingen. Löftet om en bred samling för att höja läraryrkets attraktivitet får inte svikas, skriver Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/braketombudgetenriskerarsatsningpaskolansframtid.5.10c88677149fb01db4164e6e.html Mon, 01 Dec 2014 10:56:44 +0100 Satsar ni på lärarna även i kommunen? Det duger inte att säga att man prioriterar lärarna och skolan på riksplanet, och sedan fortsätta att urholka läraryrkets attraktivitet lokalt, skriver Bo Jansson i en debattartikel. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/satsarnipalararnaavenikommunen.5.10c88677149fb01db413183e.html Tue, 25 Nov 2014 14:23:50 +0100 "Vi välkomnar en kursändring för skolan" Det var en bekymmersam bild av skolans styrning som gavs i Skolinspektionens sammanställning nyligen. Att nio av tio huvudmän kritiseras är oerhört allvarligt. Därför måste vi samverka för att klara skolan. Det är otvetydigt så att kommunerna behöver hjälp, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vivalkomnarenkursandringforskolan.5.52201e4149df0cd01e280e9.html Fri, 21 Nov 2014 16:36:04 +0100 ”Skolforskningen förbättrar undervisningen” ”En skola med hög kvalitet är av största betydelse för att förbättra skolans resultat. Att använda forskning på rätt sätt är en viktig faktor för att nå dit”, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbunds ordförande i en debattartikel på SVT Opinion idag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolforskningenforbattrarundervisningen.5.5bc4ab6b149ad2df772b87b1.html Wed, 05 Nov 2014 10:35:56 +0100 Satsa på kunskapslyft i mänskliga rättigheter I utredningen ”Främlingsfienden inom oss” föreslogs ett kunskapslyft i mänskliga rättigheter för lärare. Kostnaden bedömdes till 150 miljoner kronor per år. Den förra regeringen avsatte nio! Vi uppmanar nu våra nya utbildningsministrar att snarast ta initiativ till en fortbildning av lärare för att underlätta deras viktiga arbete att i skolan förmedla värderingar som motverkar främlingsfientlighet och rasism. Det skriver Bengt Westerberg, utredare och fd partiledare för (FP) och Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.  http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/satsapakunskapslyftimanskligarattigheter.5.79d3b8901497c85f608d8e0.html Mon, 27 Oct 2014 10:50:18 +0100 Dags att infria löften om bättre kvalitet Den urholkning av resurser som skett under lång tid inom högskolan har slagit hårt mot kvaliteten i många utbildningar, skriver ordförande för sex fackförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/dagsattinfrialoftenombattrekvalitet.5.337bcf711494c8ad59b16e16.html Thu, 23 Oct 2014 15:03:24 +0200 Satsningar på skolan och lärarlöner måste nå fram Skillnaderna mellan kommunernas skolresultat fortsätter öka. Då räcker det inte att lappa och laga – det krävs mer för en likvärdig skola. Därför är regeringens satsning på att stärka likvärdighet och jämlikheten i skolan alldeles otillräcklig. Det som krävs är en nationell finansiering av skolan för att se till att alla elever får samma chans - oavsett var man bor. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/satsningarpaskolanochlararlonermastenafram.5.2bdf06e41491ca26776a47d7.html Wed, 15 Oct 2014 09:22:24 +0200 Att massutbilda lärare är fel väg att gå Lärarnas Riksförbund och studerandeföreningen kräver att den nya regeringen sätter dimensioneringen av lärarutbildningen i fokus, skriver Bo Jansson och Elina Halvarsson. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/attmassutbildalararearfelvagattga.5.4c59c24c148fbc06d8577541.html Fri, 03 Oct 2014 19:28:15 +0200 Du har mycket att ta itu med, Fridolin I dag har Gustav Fridolin blivit presenterad som ny utbildningsminister. Lärarkåren har nu mycket höga förväntningar på vad han ska uträtta. I en debattartikel i Aftonbladet lade han i våras fram vad som ska prioriteras under de första 100 dagarna. Nu finns mycket att leverera. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/duharmycketatttaitumedfridolin.5.28d495d8148cd6a191e29cbd.html Fri, 03 Oct 2014 12:27:25 +0200 Fridolin, det här måste du göra de första 100 dagarna! Vi har tydliga krav på vad som måste göras de hundra första dagarna på skolans område av den nya regering som nu tillträder. Gustav Fridolin har nu en stor uppgift framför sig på utbildningsdepartementet, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/fridolindetharmastedugoradeforsta100dagarna.5.28d495d8148cd6a191e2975d.html Thu, 02 Oct 2014 11:36:03 +0200 Obligatorisk gymnasieskola löser inte problemen Redan i dag går 99 procent av 16-åringarna vidare från grundskolan till gymnasieskolan. Utred noggrant konsekvenserna av förändringar i gymnasieskolan innan beslut fattas, skriver Bo Jansson i en debattartikel på SVT Opinion. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/obligatoriskgymnasieskolaloserinteproblemen.5.28d495d8148cd6a191eeb4f.html Thu, 25 Sep 2014 09:28:02 +0200 Alla måste hjälpa till för att lyfta läsandet Undersökningar visar att läsförmågan hos ungdomar sjunker brant. Samtidigt har läsandet ändrat karaktär. Skolan måste göra mer, men kommer inte ensam att klara att hålla uppe läsningen och läsförmågan i vårt samhälle. Vi ut manar därför alla att lyfta läsningen, skriver Patrik Hadenius och Bo Jansson i Göteborgs-Posten . http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/allamastehjalpatillforattlyftalasandet.5.254032fc1489f236a97420bc.html Thu, 11 Sep 2014 14:01:00 +0200 De tysta och svaga är förlorare i resurskampen Svenska skolan har blivit sämre på sitt kompensatoriska uppdrag. Senaste PISA-undersökningen visade att de som tidigare lärde sig minst nu lär sig ännu mindre i skolan. Skolhuvudmännen måste också ta större ansvar och fördela resurser utifrån vad skolorna behöver. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/detystaochsvagaarforlorareiresurskampen.5.3c677a17148540612ce576ed.html Thu, 11 Sep 2014 09:55:12 +0200 ”Klyftorna i svensk skola måste minska” ”Barn till föräldrar med kort utbildning och låg inkomst har inte samma möjligheter som andra barn i svensk skola i dag. Detta är inget annat än ett enormt misslyckande”, skriver Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund och Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i LO. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/klyftornaisvenskskolamasteminska.5.3c677a17148540612ce524dc.html Tue, 09 Sep 2014 07:08:13 +0200 ”Alliansens väljare vill stoppa eller reglera vinster i skolan” Brett vinstmotstånd, visar mätning. Bland alla väljare är nio av tio kritiska. I lärarkåren är samtidigt stödet för att förstatliga skolan massivt. Oavsett valresultat måste regeringen efter valet genast ta tag i frågorna om vinst, styrning, löner och tillit till lärarna, skriver Lärarnas riksförbunds ordförande Bo Jansson på DN debatt idag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/alliansensvaljarevillstoppaellerregleravinsteriskolan.5.3c677a17148540612ce1892e.html Fri, 29 Aug 2014 08:00:45 +0200 Behov av konsulter visar på dålig styrning Lärarnas riksförbund håller med om att kommunerna saknar den kompetens som krävs för att styra skolan. Det blir tydligt till exempel när man tar in konsulter för att fördela resurser, skriver Bo Jansson, Lärarnas riksförbund, i en replik. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/behovavkonsultervisarpadaligstyrning.5.46f13cab1480196959eefa62.html Wed, 27 Aug 2014 22:58:55 +0200 Tre goda år löser inte 40 år av svag löneutveckling för lärarna Att lärarnas löneutveckling för tillfället går åt rätt håll är positivt, men det ska sättas i perspektivet att lärarlönerna kraftigt har halkat efter under de senaste 40 åren, vilket inte kan rättas till på bara tre år, skriver Bo Jansson, ordförande för Lärarnas riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/tregodaarloserinte40aravsvagloneutvecklingforlararna.5.46f13cab1480196959e793d5.html Thu, 14 Aug 2014 10:47:30 +0200 Lönsamt att satsa 10 000 per månad på varje lärare Högre lön, mer tid, fler anställda. Samhällskostnaden för unga som inte klarat skolan är mycket hög. Om en investering på 10 000 i månaden gör att en lärare kan hjälpa bara en enda elev till har satsningen betalat sig. Sverige måste nu satsa kraftfullt på läraryrket, skriver MP, Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lonsamtattsatsa10000permanadpavarjelarare.5.3115c2b8147cf6174da76cdf.html Wed, 30 Jul 2014 14:33:41 +0200 Studiero bristvara för elever Ska vi få en lugn, trygg och inkluderande skola så måste vi satsa på studiero och arbete mot kränkningar. Det visar en ny undersökning som vi presenterar i dag, skriver Helena Linge, Lärarnas Riksförbund, Mattias Hallberg, Sveriges Elevkårer, och Ingela Fondin, Sveriges Skolledarförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/studierobristvaraforelever.5.6c9798a9147262bced47c562.html Wed, 09 Jul 2014 14:35:56 +0200 Statlig skola bäst för både lärare och elever Vi måste våga erkänna att kommunaliseringen av skolan är ett misslyckande. Det bästa sättet är att staten tar fullt ansvar för vår skola, skriver Alf Svensson och Anders Almgren. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/statligskolabastforbadelarareochelever.5.4ec6d6ef146f5d461a0bc289.html Wed, 02 Jul 2014 23:41:29 +0200 Fel politiker syns i skoldebatten Kommunerna tar inte sitt ansvar för skolan, i verkligheten eller i den mediala debatten. En ny medieanalys från Retriever visar att kommunpolitikerna duckar i debatten om skolan. Det är sällan de ställs till svars, istället är det rikspolitikerna som tar debatten trots att de inte bär huvudansvaret. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/felpolitikersynsiskoldebatten.5.4ec6d6ef146f5d461a0feca.html Sun, 29 Jun 2014 23:59:19 +0200 Svenska folket vill att staten tar över ansvaret för skolan Skolan är den viktigaste valfrågan. Och väljarnas uppfattning om huvudmannaskapet är tydlig: 60 procent av dem vill se staten som huvud­ansvarig för skolan. Mellan alliansens och de rödgrönas sympatisörer finns i stort sett ingen skillnad i uppfattning, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/svenskafolketvillattstatentaroveransvaretforskolan.5.2131e309146c51dbf30b6a1b.html Sat, 28 Jun 2014 09:51:35 +0200 Sviktande läsförmåga inte bara en fråga för skola Grundskolans huvuduppgift är att se till att alla elever, oavsett bakgrund eller bostadsort, lär sig de basfärdigheter som krävs för att klara sig i samhället. En förutsättning för att detta ska fungera i verkligheten är förstås att eleverna lär sig att läsa och skriva under sina första skolår. Läskulturen i vårt samhälle har förändrats mycket snabbt och behovet av fortbildning inom läsundervisningen är enormt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/sviktandelasformagaintebaraenfragaforskola.5.2131e309146c51dbf308dd79.html Tue, 24 Jun 2014 14:09:57 +0200 Svensk skola följer inte lagen Det svenska skolsystemet behöver reformeras. Det finns ingen smärtfri quick fix – istället behövs satsningar som måste få kosta. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/svenskskolafoljerintelagen.5.2131e309146c51dbf302affe.html Tue, 03 Jun 2014 09:02:10 +0200 Kris för förtroendet Nu behöver lyssna vi till dem som är ute i klassrummen, skriver ordförandena för Saco, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/krisforfortroendet.5.346b41c8146528a3fde44355.html Wed, 28 May 2014 10:44:53 +0200 Professionen avgör vem som släpps in i skolan Hur ska skolan förhålla sig till politiska partier? Frågan kan tyckas svår men borde inte vara det. Läraren ansvarar för undervisningen och rektorn ansvarar för vem som ges tillträde till skolan, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/professionenavgorvemsomslappsiniskolan.5.2f1f9d3814619092926d0855.html Mon, 12 May 2014 13:35:53 +0200 Höj lärarnas ingångslöner till minst 30 000 Kommunerna måste ta ansvar och höja lärarlönerna i de lokala löneförhandlingar som just nu sker. Lärarnas Riksförbund vill ha generella löneökningar, höjda ingångslöner, fler karriärtjänster samt riktade statsbidrag för att höja lärarlönerna. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/hojlararnasingangslonertillminst30000.5.ccef881145df90f2ab55766.html Wed, 07 May 2014 11:09:51 +0200 Stöket i skolan stjäl tid från undervisningen Både lärare och elever behöver mer lugn och ro i klassrummet. Men en stor andel av lärarna upplever att de saknar stöd från skol­ledningen eller från föräldrarna för att skapa studiero, ­skriver Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, och Tomas Tobé (M). http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/stoketiskolanstjaltidfranundervisningen.5.4b3dda48145ae356551c5205.html Wed, 07 May 2014 10:30:46 +0200 Glöm inte lärarna när skolan digitaliseras Skol-IT har länge handlat om tillgången på datorer och perspektivet har varit elevcentrerat anser Bo Jansson, förbundsordförande. "Vi har glömt lärarnas betydelse - och den ökar när IT flyttar in i klassrummet", säger han. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/glomintelararnanarskolandigitaliseras.5.4b3dda48145ae356551c4e63.html Sun, 04 May 2014 12:18:00 +0200 Skriande lärarbrist Söktrycket på lärarutbildningen följer inte behoven i skolorna, skriver Elina Halvarsson, Bo Jansson och Matz Nilsson. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skriandelararbrist.5.4b3dda48145ae35655187c27.html Fri, 02 May 2014 10:07:57 +0200 Bara staten kan garantera en likvärdig skola Vilken skola man går i och vilken kommun man bor i får allt större betydelse för hur bra betyg man får. Skillnaderna har ökat efter kommunaliseringen och friskolereformen. Nu behövs ett förändrat huvudmannaskap, skriver Bo Jansson, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/barastatenkangaranteraenlikvardigskola.5.4b3dda48145ae35655146582.html Tue, 22 Apr 2014 15:34:37 +0200 Sju av tio lärare får ingen fortbildning om främlingsfientlighet Skolan är central i arbetet för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet i vårt samhälle. Men en ny lärarundersökning visar att det är vanligt med öppet främlingsfientliga åsikter i skolan och att lärare efterfrågar mer fortbildning i dessa frågor. Lärarna måste få stöd i att bemöta rasism och intolerans i klassrummen, skriver integrationsminister Erik Ullenhag och ordföranden i Lärarnas Riksförbund Bo Jansson. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/sjuavtiolararefaringenfortbildningomframlingsfientlighet.5.2da65afb14580de24bd316b0.html Tue, 22 Apr 2014 11:30:37 +0200 Skolans problem: politiska experiment och trendpedagoger ”Vi måste börja med att återupprätta undervisningen och satsa på lärarna. Ge lärarna rätt förutsättningar för att tillsammans med eleverna höja resultaten i skolan”, skriver Bo Jansson, förbundsordförande, i Expressen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolansproblempolitiskaexperimentochtrendpedagoger.5.2da65afb14580de24bd2c594.html Wed, 16 Apr 2014 17:48:23 +0200 SKL agerar som egen politisk kraft vid sidan av partierna SKL hävdar i sitt utspel på DN Debatt att ökade skillnader mellan kommunerna skulle vara bra för kvaliteten i skolan, men detta går på tvärs mot såväl forskning som erfarenhet. Det är anmärkningsvärt och ett ogenerat försök att klamra sig fast vid makten över skolan när man ser att vinden blåser i en annan riktning, skriver Bo Jansson. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/sklagerarsomegenpolitiskkraftvidsidanavpartierna.5.2bc88f14556e7b94376711.html Fri, 04 Apr 2014 10:44:11 +0200 Miljarder att förlora på fel skolsatsningar Det är stor skillnad på effekten av olika skolreformer. Satsas inte pengarna på rätt saker riskerar Sverige gå miste om över 100 miljarder kronor årligen, enligt OECD. Det har vi inte råd med, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/miljarderattforlorapafelskolsatsningar.5.46d3b8461450250b120edfa8.html Thu, 03 Apr 2014 08:10:10 +0200 Nytt finansieringssystem för svensk skola En fråga om styrning. Länder med bra Pisaresultat riktar resurser dit de bäst behövs. I Sverige har utsatta skolor ofta inte tillräckligt med pengar. Kommunerna respekterar inte grunden för resultatstyrningsmodellen. Ett socioekonomiskt viktat statsbidrag skulle ge mer likvärdighet, skriver tre ledande skolexperter. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/nyttfinansieringssystemforsvenskskola.5.46d3b8461450250b120bf33e.html Fri, 28 Mar 2014 15:10:42 +0100 Bättre resultat kräver bättre förutsättningar Skolinspektionen går åter ut i SVT och talar om en kommande rapport där myndigheten granskat undervisningen under 650 lektioner runt om i Sverige. Efter en debattartikel i december upprepar nu inspektionen samma budskap. Nämligen att lärarna har bristande förmåga att anpassa undervisningen till varje enskild elev i klassrummen. Myndighetens recept är mer individualiserad undervisning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/battreresultatkraverbattreforutsattningar.5.46d3b8461450250b12025ae3.html Mon, 24 Mar 2014 13:13:27 +0100 Vi vet för lite om tidig betygssättning Det är bra att regeringen vill ha central rättning av nationella prov, men förslaget om tidigare betyg måste utredas ordentligt för att få bästa möjliga effekt, skriver Bo Jansson i en debattartikel på SVT Debatt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vivetforliteomtidigbetygssattning.5.35d7ce46144da35f70f1093.html Fri, 21 Mar 2014 09:52:11 +0100 Ge lärare gedigen kunskap att stoppa främlingshatet Aktiviteten hos nazister är den största på mycket länge. I detta läge saknar skolan förutsättningar att arbeta långsiktigt med att förklara hatets ideologi och arbeta för ökad tolerans, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, och Christer Mattsson, grundare av Toleransprojektet, i en debattartikel i Göteborg-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/gelararegedigenkunskapattstoppaframlingshatet.5.35d7ce46144da35f70f98d.html Thu, 20 Mar 2014 06:55:58 +0100 Kommuner avstår från lärarlyft trots att de har råd Löneförhandlingar drar i gång. Lärarlönerna behöver höjas kraftigt för att vara konkurrenskraftiga. Våra ”varningslistor” visar att dussintals kommuner inte lever upp till läraravtalets intention. Det duger inte om vi inte ska behöva säga upp gällande avtal i förtid, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson i DN Debatt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kommuneravstarfranlararlyfttrotsattdeharrad.5.35d7ce46144da35f70f40e.html Fri, 14 Mar 2014 12:59:44 +0100 Det behövs ett sammanhållet huvudansvar för skolan Krisen i skolan är den viktigaste frågan inför valet i höst. Kommunaliseringsutredningen visar att kommunaliseringen av skolan är ett misslyckande. Men politikerna är fortfarande trevande i försöken att hitta lösningar på krisen. Nu behöver elever, föräldrar, lärare och rektorer få komma till tals i skoldebatten. Det är dags för beslutsfattarna att lyssna på dem som lever och verkar i skolan varje dag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/detbehovsettsammanhallethuvudansvarforskolan.5.6aa9fe38144ac9af950dc4.html Thu, 13 Mar 2014 11:52:41 +0100 Skjut inte budbäraren - lyssna på lärarnas kritik På nytt angriper Per-Arne Andersson Lewins skolutredning. Det är tydligt att SKL inte förmått ta till sig det faktum att det finns en både bred och djupgående kritik mot hur kommunerna missköter uppdraget med att leda och ta ansvar för den svenska skolan, replikerar Bo Jansson på Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skjutintebudbararenlyssnapalararnaskritik.5.46d3b8461450250b120b2b71.html Mon, 03 Mar 2014 16:25:54 +0100 Tilliten saknas i svenska skolan Släpp lärarna fria och ge dem tid och möjlighet att förbereda sig och samverka kring sina ämnen med sina kollegor. Då kommer också elevernas resultat att förbättras. Det skriver Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/tillitensaknasisvenskaskolan.5.7acfbbb8143e510c7195684.html Mon, 10 Feb 2014 18:53:00 +0100 8 av 10 lärare vill att staten tar över skolan Vi bjuder nu in alla parter till samtal. Vi är öppna för en dialog  för hur en förändring kan genomföras, men för oss är följande principer viktiga: http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/8av10lararevillattstatentaroverskolan.5.7acfbbb8143e510c7192463.html Mon, 10 Feb 2014 15:51:48 +0100 Lewins utredning ger förutsättningar för nytt samtal om ansvaret Lärarnas Riksförbund kräver att skolan rätas upp genom ett nytt modernt huvudmannaskap. Med professor Leif Lewins utredning har vi fått det resultat vi vill ha och som vi känner igen från vår lärarvardag. Visst är det så att kommunaliseringen av skolan misslyckats, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbunds ordförande. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lewinsutredninggerforutsattningarfornyttsamtalomansvaret.5.7acfbbb8143e510c7192483.html Thu, 06 Feb 2014 11:13:43 +0100 Svenska kommuner hotar matematiken i skolan E nligt Pisa-undersökningen sjunker skolelevernas kunskaper i matematik. Samtidigt lämnar svenska kommuner lärarna i sticket, och ger dem inte tillräcklig fortbildning.  http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/svenskakommunerhotarmatematikeniskolan.5.7acfbbb8143e510c7191505.html Fri, 31 Jan 2014 13:17:27 +0100 Centerpartiet sviker den svenska skolan Om Centerpartiet, som i dag samlas till kommundagar i Malmö, inser att deras "heliga ko"-decentralisering inte passar för skolan, skulle de kunna se att ett tydligare nationellt ansvar för skolan kan åstadkomma det man strävar efter. Det skriver Bo Jansson, ordföranden i Lärarnas Riksförbund, i en debattartikel i Kvällsposten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/centerpartietsvikerdensvenskaskolan.5.7acfbbb8143e510c7192f9.html Fri, 10 Jan 2014 10:15:10 +0100 Satsa på höjda lärarlöner och mer elevtid, Alliansen Alliansen har meddelat att de vill göra grundskolan tioårig. Satsningen kan vara en viktig pusselbit i hur den svenska skolan ska förbättras, men flera andra åtgärder måste följa med i reformen. Bland annat måste lärarnas löner och arbetsvillkor förbättras, skriver Göran Arrius, Saco, Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund och Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/satsapahojdalararlonerochmerelevtidalliansen.5.33ff18db142a8cb2f3b638a.html Tue, 07 Jan 2014 21:40:28 +0100 Tomas Tobé föregår regeringens utredning om kommunaliseringens effekter Det är bra att Tomas Tobé har höga ambitioner för skolan, men det är varken riksdag eller regering som kan genomföra de förändringar som Tobé föreslår. Därför blir det lite märkligt när Tobé förespråkar en fortsatt kommunal skola trots att många kommuner misslyckats genomföra de senaste årens reformer. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/tomastobeforegarregeringensutredningomkommunaliseringenseffekter.5.33ff18db142a8cb2f3b5d6b.html Thu, 12 Dec 2013 08:47:16 +0100 Operationen lyckades men patienten dog Debatten om statligt ansvar för skolan har nått en ny nivå. Nu är inte frågan om skolan måste få en ökad statlig styrning och ökat statligt ansvar, utan snarare när, skriver Bo Jansson och Per Thullberg. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/operationenlyckadesmenpatientendog.5.33ff18db142a8cb2f3b303b.html Thu, 12 Dec 2013 08:28:58 +0100 Ställ krav på skolorna för bättre idrottslektioner Allt färre skolor har tillgång till egna idrottshallar – i stället hyr de gympalokaler som ofta är undermåliga. Det visar en stor undersökning av idrottslärare, som presenteras i dag. Alla elever ska ha samma möjligheter att nå målen i idrottsämnet, men till följd av de dåliga förutsättningarna ser det inte ut så. Skolinspektionen måste börja ställa krav på att skolor ska ha tillgång till fullgoda idrottsanläggningar, på samma sätt som de i dag ställer krav på bibliotek och skolsköterska, skriver Rami Aro och Bo Jansson på SVT Debatt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/stallkravpaskolornaforbattreidrottslektioner.5.33ff18db142a8cb2f3b2f2c.html Mon, 09 Dec 2013 08:00:36 +0100 Kommunerna har haft sin chans – staten måste ta över Skola i förfall. Det är dags att inse att kommunerna inte klarar att vara huvudman för skolan. De har inte lyckats göra den likvärdig. Vi stöder också kravet på en skolkommission med ett öppet mandat, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson och förra chefen för Skolverket Per Thullberg på DN Debatt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kommunernaharhaftsinchansstatenmastetaover.5.33ff18db142a8cb2f3b1df6.html Wed, 04 Dec 2013 12:00:32 +0100 Lärare och elever har utsatts för ett systemfel Den dystra bilden av svenska skolprestationer förstärks i och med den nya PISA-mätningen. Men vi kan inte nöja oss med att skaka hand som Lärarförbundet uppmanar, eller att hoppas på att lärare ska tala mer med varandra och utbyta erfarenheter som SKL föreslog efter att den första chocken med de dystra resultaten lagt sig. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/larareocheleverharutsattsforettsystemfel.5.33ff18db142a8cb2f3ba39.html Tue, 03 Dec 2013 12:29:54 +0100 Dags för staten ta över styrningen av svensk skola Svensk skola har just genomgått den största reformperioden på 20 år, men resultaten fortsätter att försämras. Det framgick när resultaten från PISA-undersökningen, den internationella undersökning där 15-åringars kunskaper i matematik, läsförmåga och naturvetenskap mäts, släpptes i dag, tisdag. Det är dags för staten ta över styrningen och finansieringen av svensk skola! http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/dagsforstatentaoverstyrningenavsvenskskola.5.33ff18db142a8cb2f3b6cd.html Sun, 01 Dec 2013 08:47:54 +0100 Betygssättarna måste behärska sina ämnen Legitimerade lärare som sätter betyg ska vara behöriga i det ämne där betyget sätts - det är dags att skärpa skollagen, skriver Jan Björklund och Bo Jansson. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/betygssattarnamastebeharskasinaamnen.5.33ff18db142a8cb2f3b481.html Thu, 28 Nov 2013 08:53:36 +0100 Kommunerna stjälper Björklunds karriärreform Landsomfattande enkät. Möjligheten för lärare att göra karriär är en viktig reform, men målet med nyordningen hotas av kommunernas nyckfulla agerande. En tredjedel av dem avstår helt från att inrätta karriärtjänsterna. Nu måste staten skärpa regelverket, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kommunernastjalperbjorklundskarriarreform.5.57e260f51422dfbdf3f4f43.html Sat, 09 Nov 2013 08:53:17 +0100 Språklärarens ställning pressad Antalet sökande till lärarutbildningarna ökar nu för andra gången i rad. Men det är fritidspedagoger och förskollärare studenterna vill bli, inte ämneslärare. Särskilt lågt är intresset för moderna språk, skriver Helena von Schantz med flera. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/spraklararensstallningpressad.5.57e260f51422dfbdf3f15fe.html Mon, 28 Oct 2013 07:59:39 +0100 Undervisningstiden varierar stort Lärarnas Riksförbund har undersökt skillnaderna i lärarledd undervisningstid i de gymnasiegemensamma ämnena. Resultaten är oroväckande och manar till eftertanke. Eleverna ges helt olika förutsättningar beroende på vilken skola de går i, skriver förbundsordförande Bo Jansson i en debattartikel i SvD. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/undervisningstidenvarierarstort.5.3416fa0b141bff3eefe26f3.html Thu, 10 Oct 2013 10:20:59 +0200 Låt oss gemensamt ta ansvar för skolan Elevers bakgrund blir allt mer avgörande för hur de lyckas med skolgången. Skolans bristande likvärdighet måste bli en central valfråga 2014. Vi på Lärarnas Riksförbund vill hjälpa kommunpolitikerna att ta sitt ansvar för skolan, skriver förbundsordförande Bo Jansson i en debattartikel i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/latossgemensamttaansvarforskolan.5.40c4a60c141589a24432ff9.html Thu, 03 Oct 2013 09:29:44 +0200 Nu är det dags att skrota skolpengen Skolan ska motverka segregation och låta barn från olika sociala miljöer möta varandra. Klassresorna har stannat av på grund av den misslyckade skolpolitiken. Skolpengssystemet måste ses över, skriver Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, och Göran Arrius, ordförande i Saco, i en debattartikel i Expressen i dag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/nuardetdagsattskrotaskolpengen.5.40c4a60c141589a24431b43.html Thu, 26 Sep 2013 09:45:39 +0200 Många elever får inte tillräcklig hjälp med att lära sig läsa Elever som behöver särskilt stöd för att lära sig läsa och skriva i svenska skolor får inte det. Detta kan inte fortsätta. Arbetet med läsförståelse i skolan måste stärkas, skriver barn- och ungdomsförfattare Martin Widmark, Ann Boglind, Svensklärarföreningen och Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/mangaeleverfarintetillracklighjalpmedattlarasiglasa.5.40c4a60c141589a244316e.html Tue, 10 Sep 2013 10:27:13 +0200 De ökade klyftorna i skolan måste bli central valfråga En rapport som Lärarnas riksförbund presenterar idag visar att elevers bakgrund blir allt mer avgörande för hur de lyckas med skolgången. Samtidigt upplever sju av tio lärare att deras fritid påverkas negativt av arbetssituationen. Skolans bristande likvärdighet måste bli en central valfråga 2014. Visa politikerna att du vill ha en nationell kunskapsskola på stark och statlig grund, skriver Bo Jansson, ordförande för Lärarnas riksförbund, på SVT Debatt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/deokadeklyftornaiskolanmasteblicentralvalfraga.5.1171153f1407143378d689f.html Sat, 07 Sep 2013 16:32:58 +0200 Det saknas en gemensam målbild för hur läraryrket ska se ut Ge lärarna möjlighet att göra sitt jobb. En gemensam målbild för hur läraryrket ska se ut saknas idag, skriver Bo Jansson och Gustav Fridolin i en debattartikel i Aftonbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/detsaknasengemensammalbildforhurlararyrketskaseut.5.1171153f1407143378d61a8.html Mon, 19 Aug 2013 11:30:29 +0200 Förstatliga lärarnas kompetensutveckling Lärarkåren törstar efter kunskap. Dessvärre är kompetensutvecklingen eftersatt. Utbildningsministern borde snabbutreda möjligheterna att förstatliga detta. Det skriver Bo Jansson och Christer Mattsson. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/forstatligalararnaskompetensutveckling.5.1171153f1407143378d1744.html Tue, 06 Aug 2013 09:53:00 +0200 Kommuner utan intresse för skolan och lärarna Vi ser en skandalös passivitet eller räddhågsenhet när många kommuner struntar i att satsa på lärarlöner – trots att staten betalar! Regeringen har med bred politisk enighet i riksdagen beslutat om att erbjuda kommunerna statsbidrag för de nya karriärtjänsterna förstelärare och lektor. Tanken är att göra läraryrket mer attraktivt och bidra till bättre undervisning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kommunerutanintresseforskolanochlararna.5.2b861c5c140031b0ec9f0b.html Tue, 30 Jul 2013 09:08:30 +0200 Skolan öppnare – men långsamt Det öppna klassrummet är grunden för ett tolerant Sverige. Lärarnas Riksförbunds nya studie visar på en ökad öppenhet för HBT-frågorna, men också att homofobi fortfarande är vardag i skolan. Vi har mycket kvar innan skolan är en öppen skola för alla, skriver Bo Jansson och Freddy Grip på SVD Brännpunkt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanoppnaremenlangsamt.5.2b861c5c140031b0ec95a3.html Fri, 05 Jul 2013 08:46:44 +0200 Yrkesvägledning avgörande för invandrade akademiker Som invandrad akademiker kan det ta upp till 20 år innan du får ett jobb som motsvarar din kompetens. Det är inte acceptabelt. Regeringen bör därför utreda möjligheten för fler invandrade akademiker att få tillgång till studie- och yrkesvägledning. Det skulle korta vägen till svensk arbetsmarknad. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/yrkesvagledningavgorandeforinvandradeakademiker.5.34c3555f13eff742b084321.html Tue, 02 Jul 2013 16:52:41 +0200 Folket vill ha en statlig skola Friskolereformen och kommunaliseringen av den svenska skolan har haft många negativa konsekvenser. Idag vill en majoritet av svenskarna se ett statligt ansvar för skolan och politikerna borde lyssna på deras önskemål, skriver Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/folketvillhaenstatligskola.5.34c3555f13eff742b083fbf.html Wed, 26 Jun 2013 15:46:29 +0200 Fortbilda lärare för IT i skolan Det verkligt revolutionerande med IT i undervisningen har vi ännu inte sett, men det kommer i framtiden. Och då handlar det egentligen inte om IT, utan om lärandet, menar Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/fortbildalarareforitiskolan.5.34c3555f13eff742b083983.html Mon, 24 Jun 2013 17:42:20 +0200 Breda satsningar behövs för att digitalisera skolan Regeringen har nu tagit ett par välkomna steg i arbetet med att digitalisera skolan. Det är bra, men fler konkreta insatser behövs och arbetet med skolans digitalisering måste gå snabbare, skriver bland andra Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, i en debattartikel i Dagens Samhälle.      http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/bredasatsningarbehovsforattdigitaliseraskolan.5.34c3555f13eff742b08362d.html Mon, 24 Jun 2013 09:44:55 +0200 Våra yrken har kidnappats av ekonomernas modeller Offentlig verksamhet styrs i dag av statistik. Att mäta tillsammans med professionen är bra, men utvärderingen har kidnappats av  ekonomer och administratörer. Samhället måste lita till kunskapen hos de i verksamheten – en ödesfråga för välfärden, skriver fackordförandena  för Lärarnas Riksförbund, Läkarförbundet och Polisförbundet på DN Debatt.      http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/varayrkenharkidnappatsavekonomernasmodeller.5.34c3555f13eff742b0834fa.html Sat, 15 Jun 2013 09:46:10 +0200 Kollapsen för JB förödande för svenska friskolesystemet Sexpartiuppgörelsen om skolan räcker inte för att råda bot på de problem som skolkoncernen JB:s konkurs blottlägger. Skattepengar har där använts för egen ekonomisk vinning. Det är dags att tänka om, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kollapsenforjbforodandeforsvenskafriskolesystemet.5.34c3555f13eff742b082396.html Wed, 05 Jun 2013 09:41:25 +0200 Ge eleverna mer vägledning Skillnaden mellan olika elevers möjlighet att få vägledning när det gäller fortsatta studier och val av yrke är oacceptabelt stor. Det skriver Bo Jansson och Kicki Löhr Johannesson från Lärarnas Riksförbund i en debattartikel i Sydsvenskan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/geelevernamervagledning.5.34c3555f13eff742b08927.html Mon, 03 Jun 2013 08:12:51 +0200 Tio förändringar som ska rädda den svenska skolan Bred enighet. Vi vill se höjda lärarlöner, lämplighetsprov vid antagningen till lärarutbildningen och övningsskolor. Totalt handlar det om tio konkreta förändringar som ska vända den negativa utvecklingen, skriver utbildningsministern och företrädare för Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, SKL och friskolorna på DN Debatt.      http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/tioforandringarsomskaraddadensvenskaskolan.5.34c3555f13eff742b0817a.html Thu, 16 May 2013 10:49:17 +0200 Så stoppar läraren nätmobbning 250 000 barn – motsvarande 12 000 fullsatta skolklasser – har utsatts för kränkningar på nätet. Vi kräver att utbildning om nätkränkning blir en obligatorisk del av lärarprogrammet, skriver Lars Arrhenius och Bo Jansson. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/sastopparlararennatmobbning.5.3cc14b1a13e3c059e784434.html Wed, 15 May 2013 12:11:32 +0200 Skolan kräver starkare nationell styrning Hur länge ska beslutsfattarna blunda för att skolans finansiering och styrning måste förändras? Studie efter studie visar att likvärdigheten blir allt sämre i den svenska skolan. Det skriver Bo Jansson, nytillträdd förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund, i en debattartikel i Dagens samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolankraverstarkarenationellstyrning.5.3cc14b1a13e3c059e7840fe.html Mon, 13 May 2013 14:17:31 +0200 Staten måste ta över ansvaret för skolan Jan Björklund och Metta Fjelkner: Förstatligande ett måste för ökad likvärdighet och bättre resultat http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/statenmastetaoveransvaretforskolan.5.3cc14b1a13e3c059e783aa5.html Mon, 06 May 2013 14:41:22 +0200 Lyssna på väljarna – det är dags att förstatliga skolan Vi ser med tillfredsställelse att ännu en undersökning, denna gång från SVT , visar att svenska folket anser att skolan är en nationell angelägenhet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lyssnapavaljarnadetardagsattforstatligaskolan.5.3cc14b1a13e3c059e782dd1.html Fri, 26 Apr 2013 20:07:07 +0200 Vi lärare måste ta tillbaka debatten om vårt eget yrke Lärarnas situation är ohållbar, men samtidigt har vi själva ett ansvar för vilken bild som förmedlas av våra jobb. Låt oss därför dela med oss av allt det som gör läraryrket fantastiskt. De enda som vet hur en lärares vardag ser ut är vi lärare – och nu vill vi ta mer plats i debatten. Därför lanserar vi idag kampanjen #blilärare på sociala medier , skriver Freddy Grip, ordförande i LR Stud, och Lina Johnson, lärare, på SVT Debatt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vilararemastetatillbakadebattenomvartegetyrke.5.3cc14b1a13e3c059e783304.html Thu, 25 Apr 2013 14:47:58 +0200 Toppstyrning och kontroll underminerar välfärden Mål- och resultatstyrningen har lett till att anställda i den offentliga sektorn fått minskat inflytande över sin arbetssituation. Som studentföreträdare för professionsförbunden räds vi ett framtida yrkesliv präglat av kontroll, uppföljning och utvärdering. Lita på vårt goda omdöme istället, skriver representanter för Saco Studentråd, Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening och Medicine Studerandes Förbund i en debattartikel i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/toppstyrningochkontrollunderminerarvalfarden.5.3cc14b1a13e3c059e78449.html Thu, 25 Apr 2013 08:39:00 +0200 Toppstyrning och kontroll underminerar välfärden Mål- och resultatstyrningen har lett till att anställda i den offentliga sektorn fått minskat inflytande över sin arbetssituation. Som studentföreträdare för professionsförbunden räds vi ett framtida yrkesliv präglat av kontroll, uppföljning och utvärdering. Lita på vårt goda omdöme istället, skriver representanter för Saco Studentråd, Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening och Medicine Studerandes Förbund i en debattartikel på Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/toppstyrningochkontrollunderminerarvalfarden.5.3cc14b1a13e3c059e783319.html Wed, 24 Apr 2013 17:54:11 +0200 Nationellt ansvar för svenska skolan krävs för att stoppa ökande skillnader mellan svaga och starka Kunskapsklyftorna ökar i Sverige. Skolan blir allt mer ojämlik. Skillnaderna mellan de svagaste och starkaste har ökat med trettio procent mellan 1999 och 2011. Skillnaderna mellan hur kommunerna lyckas är dessutom stora. En orsak är den svenska skolans decentralisering. Staten måste ta ett större ansvar för att stärka skolan och lärarna. Alla elever ska ha en chans att lyckas i den svenska skolan, skriver Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund, i Public Service Review. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/nationelltansvarforsvenskaskolankravsforattstoppaokandeskillnadermellansvagaochstarka.5.3cc14b1a13e3c059e78e7.html Wed, 24 Apr 2013 09:39:37 +0200 När vuxna skolkar mår unga dåligt Många unga mår mycket dåligt i dag. Orsakerna är bland annat bristen på kontakt med vuxna i samhället och skolans tillkortakommanden. Vi måste ge ungdomar tillit och självkänsla, skriver Metta Fjelkner och Karin Jordås. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/narvuxnaskolkarmarungadaligt.5.55dbdb1513e18100cca118e.html Mon, 15 Apr 2013 14:00:18 +0200 Ge musikämnet bättre förutsättningar Musikundervisningen är nedprioriterad i dagens skola, konstaterar företrädare för Lärarnas riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/gemusikamnetbattreforutsattningar.5.efedd3213df4d49ddc35be.html Mon, 08 Apr 2013 14:55:16 +0200 Det måste bli tydligt att inte vem som helst kan bli lärare SCB:s prognoser tyder på att det år 2030 kommer att saknas drygt 30 000 lärare. Utifrån larmrapporterna i medierna är det samtidigt relevant att fråga sig vilka som blir antagna till lärarutbildningen när inte tillräckligt många söker sig dit. Gör det enklare för lärosätena att frångå regeln om att anta en tredjedel på högskoleprovet, skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund i en artikel på SVT Debatt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/detmasteblitydligtattintevemsomhelstkanblilarare.5.628f11bf13d66b62ff74d6e.html Fri, 05 Apr 2013 10:14:59 +0200 Upp till bevis om ni menar allvar Genom att nöja sig med att sänka bolagsskatten med 2 procent kan Stefan Löfven och Magdalena Andersson rusta Sverige med den kunskap som krävs för att klara konkurrensen, skriver Carl Bennet och Metta Fjelkner i en debattartikel i Expressen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/upptillbevisomnimenarallvar.5.628f11bf13d66b62ff73fe7.html Sat, 30 Mar 2013 08:38:32 +0100 Staten måste ta grepp om skolan En central orsak till skolans misslyckande ligger i de kraftigt skilda ekonomiska förutsättningarna i olika kommuner. Finansieringen av skolan måste därför hanteras på nationell nivå, skriver representanter för flera LO-förbund och Lärarnas Riksförbund i en debattartikel i Svenska Dagbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/statenmastetagreppomskolan.5.628f11bf13d66b62ff73443.html Tue, 26 Mar 2013 08:29:49 +0100 Stoppa barnexperimentet på svensk skola Staten måste omedelbart ta ett samlat grepp om skolan, skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, och Per Kornhall, författare till boken Barnexperimentet, i en debattartikel i Aftonbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/stoppabarnexperimentetpasvenskskola.5.628f11bf13d66b62ff72936.html Mon, 25 Mar 2013 23:59:00 +0100 Få kommuner satsar på lärarna Få kommuner i landet har gått från ord till handling i den lokala löneförhandlingen och höjt lärarnas löner, visar en ny genomgång från Lärarnas riksförbund. Vi är djupt bekymrade att dessa kommuner inte har följt SKL:s uppmaning att satsa på lärarna, skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund i en debattartikel i Svenska Dagbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/fakommunersatsarpalararna.5.628f11bf13d66b62ff72492.html Tue, 12 Mar 2013 09:45:13 +0100 Vi är överens om att lärarna måste få mer tid för undervisning Nya moderaterna och Lärarnas Riksförbund anser att tiden mellan lärare och elev är helt central. Vi anser därför att tre framtida reformer bör övervägas för att öka tiden mellan lärare och elev, skriver Metta Fjelkner ordförande Lärarnas Riksförbund och Tomas Tobé o rdförande (M) Utbildningsutskottet på Newsmill.se http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/viaroverensomattlararnamastefamertidforundervisning.5.97cfc1f13d4fb7a3e86f6.html Mon, 11 Mar 2013 14:17:47 +0100 Välkomna nya tjänster för lärare Att regeringen nu inför två nya karriärtjänster för lärare är ett underkännande av skolans kommunala huvudmän, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund, i Göteborgs-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/valkomnanyatjansterforlarare.5.97cfc1f13d4fb7a3e83f0.html Thu, 07 Mar 2013 09:42:11 +0100 Skärp kontrollen av friskolornas ägare Ägare kan tjäna miljoner medan skolor går i konkurs, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i Aftonbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skarpkontrollenavfriskolornasagare.5.2e15552813c8cc3f72a8a87.html Tue, 05 Mar 2013 12:32:51 +0100 Lärarnas Riksförbund har kämpat för karriärtjänster Nyligen kunde vi läsa en ledartext i Gotlands Allehanda (2/3) där det påstås att Lärarnas Riksförbund ”inte gjort något väsen” kring de nya karriärtjänsterna för lärarna. Skribenten Daniel Persson dristar sig till att undra om ”förbundet blivit så småsint att det inte kan erkänna att detta kommer att gagna lärarkåren”, skriver Metta Fjelkner i Gotlands Allehanda. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararnasriksforbundharkampatforkarriartjanster.5.2e15552813c8cc3f72a7b8b.html Fri, 01 Mar 2013 09:18:31 +0100 Låt bildningen få större utrymme i public service Öka UR:s andel. Public service verksamhet måste ständigt prövas och omprövas. Vi tror på ett fortsatt starkt SVT, men ser samtidigt behovet av en kunskapsreform där UR:s utbildnings- och folkbildningsarbete i radio, tv och på nätet stärks. På sikt bör en tiondel av public servicemedlen gå till detta uppdrag, skriver bland annat Metta Fjelkner i en debattartikel. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/latbildningenfastorreutrymmeipublicservice.5.2e15552813c8cc3f72a7257.html Thu, 21 Feb 2013 10:12:38 +0100 Moderaterna har lågt förtroende bland lärarna Bara var tredje lärare har förtroende för moderaternas skolpolitik, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner på Newsmill.se http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/moderaternaharlagtfortroendeblandlararna.5.2e15552813c8cc3f72a5a27.html Tue, 19 Feb 2013 14:44:34 +0100 Fler lärarledda lektioner får eleverna att stanna på gymnasiet Gymnasielärare tycker det är bra att högskoleförberedande program och yrkesprogram specialiseras och renodlas, visar ny undersökning om gymnasiereformen GY11 som Lärarnas Riksförbund presenterar i dag. För att minska avhoppen från gymnasieskolan behövs en finansieringsmodell som garanterar eleverna mer lärarledd undervisningstid. 100 timmar matematik kan inte fortsätta reduceras till 70 timmar, skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas riksförbund på SVT Debatt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/flerlararleddalektionerfarelevernaattstannapagymnasiet.5.2e15552813c8cc3f72a539d.html Mon, 18 Feb 2013 16:40:14 +0100 Misslyckad decentralisering bakom skolans problem Det har gått mer än 20 år sedan skolan kommunaliserades och kommunerna har haft all möjlighet att satsa på skolan. I stället har utvecklingen gått åt helt fel håll. Ändå ifrågasätter C inte den misslyckade decentraliseringen i sin nya skolsatsning. Det skriver Bo Jansson i Upsala Nya Tidning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/misslyckaddecentraliseringbakomskolansproblem.5.2e15552813c8cc3f72a5430.html Fri, 15 Feb 2013 08:00:41 +0100 Första steget mot en ny likvärdig skola Idag kan vi ha sett något stort hända för svensk skola. Vi kan ha fått se det första steget tas mot en ny nationell kunskapsskola där likvärdigheten och kvalitén är i högsätet. Det är glädjande att moderaterna lyfter skolan som en nationell angelägenhet, skriver Metta Fjelkner på Newsmill.se http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/forstastegetmotennylikvardigskola.5.2e15552813c8cc3f72a3eac.html Thu, 14 Feb 2013 16:29:48 +0100 Lärare säger nej till tidigare betyg Moderaterna presenterade idag sina prioriteringar i skolpolitiken (DN 14/2). Moderaternas skolutspel har flera förtjänster som är värda att lyftas fram och berömmas. Men inte när det gäller betygen, där har man lärarna emot sig, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i Dagens Nyheter. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararesagernejtilltidigarebetyg.5.2e15552813c8cc3f72a3d9e.html Thu, 14 Feb 2013 10:01:32 +0100 Skärpta regler för timplaner säkrar undervisningen Stadievisa timplaner i skolan säkrar en hög garanterad lägsta nivå av undervisningen. Och inga kommuner kan längre komma undan, skriver Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Göteborgs-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skarptareglerfortimplanersakrarundervisningen.5.2e15552813c8cc3f72a3b8e.html Tue, 12 Feb 2013 15:25:29 +0100 Hellre fungerande introduktion än fast anställning En majoritet av våra egna medlemmar är villiga att ge upp att introduktionsåret är en del i en tillsvidareanställning om man istället garanteras ett fungerande introduktionsår, skriver Freddy Grip, ordförande Lärarnas Riksförbund studerandeförening på Newsmill.se http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/hellrefungerandeintroduktionanfastanstallning.5.2e15552813c8cc3f72a4e0f.html Mon, 11 Feb 2013 13:27:51 +0100 Lärarlegitimationen avgörande för att svensk skola ska lyckas Lärarlegitimationen är ett avgörande steg för att ge undervisningen den kvalitet som behövs – just genom att garantera samhället att läraren är utbildad för det ska göras, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund på Svenska Dagbladet Brännpunkt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararlegitimationenavgorandeforattsvenskskolaskalyckas.5.2e15552813c8cc3f72a2e19.html Tue, 29 Jan 2013 11:05:57 +0100 Skolans inriktning har varit fel Strukturen och inriktningen har under lång tid varit fel i skolan. Läraren ska inte vara ”handledare” åt elever som söker kunskap på egenhand. Läraren ska vara behörig, undervisa och leda rätt. Det skriver Bo Jansson, förste vice ordförande Lärarnas Riksförbund i Uppsala Nya Tidning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolansinriktningharvaritfel.5.2e15552813c8cc3f72a2b9.html Wed, 23 Jan 2013 14:05:14 +0100 Avskaffa skriftliga omdömen i åk 6-9 Det är inte rimligt att en lärare ska göra både skriftliga omdömen och sätta betyg på samma elev i grundskolans årskurser 6-9. Det är onödigt dubbelarbete eftersom eleverna nu har betyg från årskurs sex, betyg med fler betygssteg, sex steg från A-F, skriver Bo Jansson förste vice ordförande i Lärarnas Riksförbund i Värmlands Folkblad. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/avskaffaskriftligaomdomeniak69.5.3ae5ed9913c253516c44847.html Tue, 22 Jan 2013 14:28:21 +0100 Lärare - bästa och sämsta yrket Utbildning lönar sig – såvida du inte är den som utbildar. Svenska lärares arbetsbelastning ligger i topp i världen, men lönen ligger i botten. Det viktigaste yrket är också det ­sämsta, skriver Björn Cárdenas, gymnasielärare och biträdande ombud i Lärarnas Riksförbund, i en debattartikel i Upsala Nya Tidning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararebastaochsamstayrket.5.3ae5ed9913c253516c42342.html Tue, 22 Jan 2013 09:14:57 +0100 Hon varnar för gettoisering Något måste göras åt situationen på skolorna i norra Uddevalla. Det säger Annika Levander, lärare på Ramnerödsskolan och representant för Lärarnas riksförbund. – Utvecklingen går mot en gettoisering, säger hon till Bohusläningen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/honvarnarforgettoisering.5.3ae5ed9913c253516c42d14.html Thu, 17 Jan 2013 11:11:17 +0100 Lärare inget omsorgsyrke Med det nya läraravtalet har SKL och kommunerna fått en sista chans att visa att man menar allvar med att satsa på lärarna. Avgörandet finns ute i kommunerna. Nu kan de visa om de vill ansvara för skolan och lärarnas arbetsvillkor, replikerar Metta Fjelkner i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/larareingetomsorgsyrke.5.3ae5ed9913c253516c421f2.html Fri, 11 Jan 2013 10:24:36 +0100 Kommunerna har inte klarat uppdraget Visa först att ni klarar uppdraget om en likvärdig skola där alla elever kan tillägna sig den kunskap de har rätt till. Det skriver Metta Fjelkner i en slutreplik till SKL:s ordförande Anders Knape som värjer sig mot krav på ökat statlig styrning av skolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kommunernaharinteklaratuppdraget.5.3ae5ed9913c253516c4157.html Wed, 02 Jan 2013 09:08:18 +0100 Undervisning utförda av obehöriga Gränsdragning. När ni läser detta har Skatteverket tagit ställning till om föräldrar ska kunna få göra skatteavdrag för bland annat sånglärare, seglings- och golfinstruktörer och personliga fys-tränare, skriver Metta Fjelkner i Nya Wermlands-Tidningen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/undervisningutfordaavobehoriga.5.3dbb709013bfcc729ed83.html Thu, 27 Dec 2012 08:51:39 +0100 Skolan måste lyfta eleverna Ska vi höja resultaten i skolan, så måste resursernas satsas rätt, skriver Metta Fjelkner i Norran. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanmastelyftaeleverna.5.3ae5ed9913c253516c46cf.html Sun, 23 Dec 2012 18:04:30 +0100 Skolan får inte bli politikers lekstuga Vad vill politikerna med den svenska skolan? Länge kunde man tro att de inte ville något alls. Ett uppvaknande tycks ske efter år av sjunkande kunskapsresultat. Men om det stannar vid valtaktik och partistrategier så blir skolan knappast hjälpt skriver Metta Fjelkner och Göran Hägg i en debattartikel i Expressen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanfarinteblipolitikerslekstuga.5.6e58aa7413bb7fc8b9f63c.html Thu, 20 Dec 2012 09:55:52 +0100 Ungdomar väljer bort yrken i offentlig sektor Arbetsgivarna inom kommuner och landsting måste ta varningssignalerna från ungdomarna på allvar, annars stundar snart ett akut personalunderskott i vården och skolan, skriver Metta Fjelkner i en debattartikel i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/ungdomarvaljerbortyrkenioffentligsektor.5.26b9d45013b571a34021c49.html Fri, 14 Dec 2012 21:14:55 +0100 Staten måste ta ett större ansvar Orsakerna till den svenska skolans problem ska sökas långt tillbaka. Försämringen är i stora delar en följd av ett systemskifte i den svenska skolan, från en central styrning av vad eleverna ska kunna till att kommunens politiker tolkar läroplanen vilket medför att det blir en ekonomistyrning av skolan istället för målstyrning. Därför förordar vi att staten åter tar ett större ansvar för skolan, skriver Metta Fjelkner i en debattartikel i Värmlands Folkblad. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/statenmastetaettstorreansvar.5.26b9d45013b571a34021148.html Sat, 01 Dec 2012 10:54:43 +0100 Gardell bidrar till att bryta tystnaden om HIV Hiv har funnits med oss i tre decennier, och även om det är en kort tid i vetenskapliga sammanhang, så är det lång tid för varje drabbad människa. Alla är vi drabbade av HIV i någon form. Nu finns möjligheten att medvetenheten om denna osynliga sjukdom kan förbättras, skriver Metta Fjelkner på Newsmill.se http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/gardellbidrartillattbrytatystnadenomhiv.5.26b9d45013b571a3402a.html Sun, 25 Nov 2012 10:57:20 +0100 Storsatsning krävs för att rädda nya betygssystemet, Björklund En överväldigande majoritet av landets lärare är positiva till det nya betygssystemet, enligt en undersökning som vi på Lärarnas Riksförbund presenterar idag. Men alldeles för många uppger samtidigt att de inte får tillräcklig fortbildning för att känna sig trygga med de nya betygen. Utbildningsminister Jan Björklund måste agera nu, skriver Metta Fjelkner på SVT Debatt inför Agenda i SVT 2 den 25 november. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/storsatsningkravsforattraddanyabetygssystemetbjorklund.5.26b9d45013b571a34026a0.html Mon, 19 Nov 2012 10:48:28 +0100 Kommunerna måste satsa på skolan och lärarna Slutreplik. I löneundersökningen "Lönebotten — kommunerna som inte har satsat på lärarna" har Lärarnas Riksförbund särskilt tittat på "ämneslärarnas" löner, det vill säga lärarnas löner i grundskolans senare år och gymnasieskolans allmänna ämnen, skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kommunernamastesatsapaskolanochlararna.5.2dafca6113a8ea45bd313085.html Sun, 18 Nov 2012 14:08:38 +0100 Finns bättre sätt att sprida goda exempel Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening har problematiserat Lärarförbundets ranking av "Årets bästa skolkommun". Lärarförbundet försvarar densamma i en replik på Brännpunkt 16/11. Rankningen görs efter 14 kriterier men blir ändå en sammanvägning av nyckeltal, skriver Freddy Grip ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening i en slutreplik på SVD Brännpunkt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/finnsbattresattattspridagodaexempel.5.26b9d45013b571a34021c5.html Thu, 15 Nov 2012 14:00:37 +0100 Fel hylla skillnaden mellan skolorna Idag utses Sveriges bästa skolkommun. Det är ett tydligt tecken på en ojämlik skola. Vi behöver ett modernt statligt huvudmannaskap som kan ta tag i och garantera likvärdigheten, skriver Freddy Grip, ordförande Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening på SVD Brännpunkt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/felhyllaskillnadenmellanskolorna.5.26b9d45013b571a340219f.html Tue, 13 Nov 2012 09:11:29 +0100 Lönebotten - kommunerna som inte har satsat på lärarna I undersökningen "Lärarbotten - kommunerna som inte har satsat på lärarna" har Lärarnas Riksförbund undersökt lärares lönenivåer och relaterat dessa till kommunernas ekonomi och till lönepåslagen för lärare de senaste åren. Undersökningen har resulterat i sammanställningar över de 50 kommuner som har lägst lönenivåer i landet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lonebottenkommunernasominteharsatsatpalararna.5.2dafca6113a8ea45bd312cf2.html Thu, 01 Nov 2012 13:48:19 +0100 Låt staten ta över skolor som missköts Kommuner med problem i skolan som exempelvis Göteborg måste få hjälp hos staten. Om problemen blir allvarligare måste staten gå in och inte tveka att ta över skolan, skriver bland andra Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund i Göteborgsposten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/latstatentaoverskolorsommisskots.5.2dafca6113a8ea45bd312a0b.html Tue, 30 Oct 2012 13:46:51 +0100 Ge lärarna makten över läromedlen Att avgöra vilka läromedel som ska användas för att uppnå målen är centralt för lärarens arbete och utgör en hörnsten i lärarens yrkeskunnande. Vår nya rapport visar att lärare i stor utsträckning berövas den rätten, skriver Metta Fjelkner på Newsmill.se. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/gelararnamaktenoverlaromedlen.5.2dafca6113a8ea45bd3129fa.html Mon, 29 Oct 2012 15:29:41 +0100 Skolan måste digitaliseras snabbare Digitaliseringen av skolan går framåt, men alltför långsamt och ojämnt. Ska Sverige behålla sin konkurrenskraft måste den svenska skolans IT-mognad utvecklas snabbare, skriver Metta Fjelkner med flera i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanmastedigitaliserassnabbare.5.2dafca6113a8ea45bd3b5a9.html Sat, 27 Oct 2012 15:26:55 +0200 Kommunerna måste satsa på både skolan och lärarna Efter segdragna förhandlingar och medling fick lärarna ett avtal och det är nu dags för kommunpolitikerna att ta sitt ansvar, skriver Metta Fjelkner i Västerbottens Folkblad. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kommunernamastesatsapabadeskolanochlararna.5.2dafca6113a8ea45bd3b596.html Thu, 25 Oct 2012 15:24:33 +0200 Dra tillbaka beslutet att straffa lärare För att hedra såväl bokstav som andemeningen i det nya läraravtalet, så måste Stockholms stad dra tillbaka beslutet att straffa lärare med lägre löneökningar för att skolan inte når målen i Stockholm. Det skriver Metta Fjelkner, Bosse Jansson och Ragnar Sjölander på SVD Brännpunkt idag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/dratillbakabeslutetattstraffalarare.5.2dafca6113a8ea45bd3b583.html Mon, 22 Oct 2012 15:18:14 +0200 Fel att straffa lärare när skolor inte når målen Lärarnas riksförbund: Beslutet att lärarna på sju skolor straffas med lägre löneökningar för att skolan inte når målen i Stockholm riskerar leda till lärarflykt. Vem vill nu arbeta på en skola i ett socialt utsatt område, skriver Metta Fjelkner och Ragnar Sjölander på Newsmill.se http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/felattstraffalararenarskolorintenarmalen.5.2dafca6113a8ea45bd3b571.html Wed, 17 Oct 2012 13:27:27 +0200 S förslag om tioårig skolplikt bra - men det räcker inte Sverige behöver tioårig skolplikt med riktiga lågstadielärare skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund i Aftonbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/sforslagomtioarigskolpliktbramendetrackerinte.5.30bff3351397a05549c800022733.html Tue, 09 Oct 2012 09:39:08 +0200 Höj lärarnas status Jag som företrädare för Lärarnas Riksförbund förstår och delar den frustration över lärarnas låga löner och villkor som uttryckts i de demonstrationer som ägt rum nyligen i protest med det nya läraravtalet skriver Johan Runesson, ordförande Lärarnas Riksförbund i Växjö i Smålandsposten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/hojlararnasstatus.5.30bff3351397a05549c800020446.html Mon, 08 Oct 2012 09:20:20 +0200 Politiker - ta ert ansvar Medianlönen ligger för hela riket på 28 150 kronor. Västervik intar en knappast hedrande 261-placering. Medianlönen ligger här i kommunen för LR:s medlemmar på 26 600 kr, det vill säga 1 550 kr under riksgenomsnittet, skriver Roger Sevedstam Kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Västerviks-Tidningen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/politikertaertansvar.5.30bff3351397a05549c800020430.html Mon, 08 Oct 2012 08:07:48 +0200 Fyra steg för högre lärarlöner Vi kräver att politikerna i Göteborgsregionen tar sitt ansvar som arbetsgivare och i fyra steg säkrar att lärarnas löner verkligen höjs, skriver bland andra Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund, i Göteborgs-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/fyrastegforhogrelararloner.5.30bff3351397a05549c800020415.html Fri, 05 Oct 2012 09:01:52 +0200 Vi tvekar inte att ta ny strid under valåret Om ett och ett halvt år vet vi om de vackra orden från SKL har gett resultat i lärarnas lönekuvert. Om det inte skett kommer vi inte att tveka att säga upp avtalet och göra lärarnas löner till en valfråga 2014, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund på SVD Brännpunkt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vitvekarinteatttanystridundervalaret.5.30bff3351397a05549c800019349.html Sat, 29 Sep 2012 14:49:19 +0200 Därför sa jag ja till medlarnas bud Medlarna underkände helt SKL som arbetsgivare och förhandlingspart. Ska vi lärare få högre lön och bättre villkor måste vi byta arbetsgivare skriver Freddy Grip, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening på Newsmill.se http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/darforsajagjatillmedlarnasbud.5.30bff3351397a05549c800016222.html Fri, 28 Sep 2012 10:35:39 +0200 Det är inte en fråga om någon ska avgå Vi förstår och delar den frustration över lärarnas låga löner och villkor som uttrycks i en debattartikel på SVD Brännpunkt 26/9. Vi är övertygade om att alla inom Lärarnas Riksförbund är rejält upprörda över att vi inte kunde få ett avtal med ännu högre löneförhöjningar och bättre arbetsvillkor, skriver Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse på SVD Brännpunkt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/detarinteenfragaomnagonskaavga.5.30bff3351397a05549c800014758.html Thu, 27 Sep 2012 09:24:50 +0200 Sverige måste satsa på klassisk bildning Den klassiska humanistiska bildningen bestående av goda språkkunskaper samt historisk och kulturell kompetens, blir allt viktigare i arbetslivet. Samtidigt sjunker svenska elevers språkförståelse. Nu behövs ökat utrymme i skolan för språk och historia, liksom en satsning på lärarna, skriver Metta Fjelkner, Ebba Witt-Brattström, Björn Ranelid och Hans Albin Larsson i Göteborgs-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/sverigemastesatsapaklassiskbildning.5.30bff3351397a05549c800013542.html Fri, 21 Sep 2012 10:45:47 +0200 Sverige behöver ett lärarlönelyft! Medlarna försöker nu hitta en lösning i lärarnas avtalsförhandlingar med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kraven på att ett första steg måste tas mot att återupprätta lärarnas löneläge klarade inte SKL av att möta under förhandlingarna med Sveriges lärarorganisationer. Det beklagar vi. Detta skriver Metta Fjelkner och Hillevi Sjöblom i en debattartikel i Sundsvalls Tidning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/sverigebehoverettlararlonelyft.5.30bff3351397a05549c800010277.html Fri, 21 Sep 2012 10:45:44 +0200 Tänk om och tänk långsiktigt Om fem år har 40 procent av gymnasielärarna inom allmänna ämnen nått pensionsåldern, vidare står platserna tomma på lärarhögskolorna framför allt inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/tankomochtanklangsiktigt.5.30bff3351397a05549c800010312.html Tue, 04 Sep 2012 10:07:08 +0200 Läxhjälp ska inte vara en fråga om att ha pengar Skattesubventioner för läxhjälp är pengar som används på fel sätt. Det här är resurser som borde gå in i skolan och bli till del för alla, skriver Metta Fjelkner i en debattartikel på Newsmill. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/laxhjalpskaintevaraenfragaomatthapengar.5.30bff3351397a05549c80001326.html Sat, 25 Aug 2012 08:07:45 +0200 Ge oss lärarstudenter ensamrätt på att vikariera i skolan Det är bara i Sverige det ses som en mänsklig rättighet att stå som lärare i ett klassrum. I och med lärarlegitimationen har regeringen tagit första steget mot en bättre skola. Att då fortfarande tillåta obehöriga att vikariera undergräver hela intentionen med den reformen. Varför inte istället låta lärarstudenter fungera som lärarvikarier. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/geosslararstudenterensamrattpaattvikarieraiskolan.5.e01577f1380f4a1e6280008043.html Tue, 21 Aug 2012 18:19:05 +0200 Arbetsgivarna saknar vilja att satsa på lärarna Om lönenivån var densamma i Sverige som i Tyskland skulle en svensk grundskollärare med 15 års erfarenhet tjäna 44 000 kronor i månaden. De svenska lärarlönerna står sig också slätt mot andra svenska akademikerlöner, skriver Metta Fjelkner i en debattartikel på SVT Debatt. Just nu försöker medlare hitta en lösning på det dödläge som uppstått i lärarnas förhandlingar med SKL. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/arbetsgivarnasaknarviljaattsatsapalararna.5.e01577f1380f4a1e6280006705.html Fri, 03 Aug 2012 11:09:46 +0200 Skolan behöver fler normkritiska läroböcker Det finns inget läromedel i matematik där bostadslånet skall beräknas för Karin och Felicia som skall bo ihop. Det är dags att läromedelsförfattarna tar sitt ansvar att göra normkritiska läromedel, skriver Anders Almgren, Freddy Grip och Dina Oetterli i en debattartikel på Newsmill. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanbehoverflernormkritiskalarobocker.5.e01577f1380f4a1e6280003303.html Thu, 05 Jul 2012 10:05:17 +0200 Svenska elever får för lite undervisningstid Få lärarledda undervisningstimmar leder till att elever inte når kunskapsmålen. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, och Samir El-Sabini, ordförande i Sveriges Elevkårer, i en debattartikel i Aftonbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/svenskaeleverfarforliteundervisningstid.5.e01577f1380f4a1e6280001212.html Wed, 04 Jul 2012 13:02:40 +0200 Skottland visar vägen för svensk lärarlegitimation Sverige bör lära av hur Skottland lät staten finansiera och garantera ett introduktionsår för alla nyexaminerade lärare. Det skriver Freddy Grip, ordförande Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, och Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, på TV4/Politikerbloggen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skottlandvisarvagenforsvensklararlegitimation.5.e01577f1380f4a1e6280001166.html Tue, 03 Jul 2012 10:42:11 +0200 Grundskolan är elevernas enda chans Rapporten "Du får ingen andra chans", som Lärarnas Riksförbund presenterar i dag, visar att grundskolan är enda chansen för eleverna att lyckas i den svenska skolan. Elever som inte är behöriga till gymnasieskolan når nästan aldrig målen med gymnasieskolan. De individuella programmen är på systemnivå verkningslösa. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, på Svenska Dagbladets Brännpunkt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/grundskolanarelevernasendachans.5.e01577f1380f4a1e6280001028.html Mon, 02 Jul 2012 09:50:46 +0200 Svenska lärarlöner suger - även i ett europeiskt perspektiv En svensk grundskollärarlön skulle ligga på 44 000 kronor i månaden för de med 15 års yrkeserfarenhet om lönenivån var densamma i Sverige som i Tyskland. För en gymnasielärare skulle lönen vara drygt 53 000 kronor i månaden, säger Metta Fjelkner i en debattartikel på Newsmill. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/svenskalararlonersugeravenietteuropeisktperspektiv.5.e01577f1380f4a1e628000776.html Wed, 27 Jun 2012 11:38:33 +0200 Friskolor går före med förbättrade villkor för lärarna Alla arbetsgivarorganisationer för lärare måste ta ansvar. Nu har avtal slutits för lärarna på de flesta friskolorna i landet. Avtalet innebär att ett första steg tas för att uppvärdera lärarlönerna. Men lärarnas avtal på kommunala skolor har gått till medling, skriver Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner på SVT Debatt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/friskolorgarforemedforbattradevillkorforlararna.5.e01577f1380f4a1e628000409.html Thu, 21 Jun 2012 14:59:24 +0200 Därför säger vi ja till till det nya avtalet Förra veckan sa Lärarnas Riksförbund nej till ett bud från Sveriges Kommuner och landsting. Därför är det med stor tillfredsställelse som jag idag kan konstatera att vi nu slutit ett avtal med Arbetsgivaralliansen, som ändå är en början på ett återupprättande av lärarnas löneläge. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/darforsagervijatilltilldetnyaavtalet.5.7ab87730137ad71e89780005740.html Fri, 15 Jun 2012 08:56:52 +0200 Avtalet måste innehålla en verklig uppvärdering Låt oss vara fullständigt tydliga! Ett avtal måste innehålla en konkret början på en verklig uppvärdering av lärarna i grundskolan och gymnasiet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/avtaletmasteinnehallaenverkliguppvardering.5.7ab87730137ad71e89780004313.html Wed, 13 Jun 2012 16:26:03 +0200 (S)ommarskolan andas panik Socialdemokraternas förslag på en utvidgad skolplikt med obligatorisk sommarskola för alla elever som inte når upp till grundskolans mål är bra. Men den löser inte grundproblemet, att skolans huvudman inte klarar sitt ansvar. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/sommarskolanandaspanik.5.7ab87730137ad71e89780005308.html Sat, 02 Jun 2012 08:46:51 +0200 Gyllene chans att höja lärarlönerna Det är populärt att prata om höjda lärarlöner, men lärarna i Uppsalas grund- och gymnasieskolor har aldrig sett en verklig satsning på yrkeskåren, skriver Metta Fjelkner med flera i UNT. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/gyllenechansatthojalararlonerna.5.7ab87730137ad71e8978000331.html Wed, 30 May 2012 10:34:05 +0200 Lärarnas lönelyft blev en sänkning Stockholms skolborgarråd lovade högre löner till lärarna. Men i fjol sjönk Stockholmslärarnas reallöner. Några extrapengar har inte skjutits till för att få upp lönerna. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararnaslonelyftblevensankning.5.28fdb81f1374b7ee46780003850.html Wed, 30 May 2012 10:15:19 +0200 Trots alla löften - lärarlönerna sjunker Lärarnas Riksförbund: Så här ser de politiska "satsningarna" ut i verkligheten http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/trotsallaloftenlararlonernasjunker.5.28fdb81f1374b7ee46780003825.html Wed, 30 May 2012 08:23:18 +0200 Bättre villkor för lärare blev sänkt reallön Politikerna vill satsa på lärarna, men i verkligheten drabbas lärare i grundskolan och gymnasiet av reallönesänkning visar nya siffror, skriver Metta Fjelkner och Gunnar Valinder, Lärarnas Riksförbund, i Göteborgs-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/battrevillkorforlarareblevsanktreallon.5.28fdb81f1374b7ee46780003755.html Wed, 23 May 2012 18:37:23 +0200 Lärare ska inte förväntas tåla att bli misshandlade på jobbet En lärare som blivit sparkad och slagen av en elev får inget skadestånd trots en fällande dom mot eleven. Tingsrätten menar att läraren likt en polis eller ordningsvakt måste räkna med att visst våld kan förekomma. Rätten har därmed godtagit att det förekommer våld mot lärare i skolan. Det kan man inte göra! Vi godtar absolut inte detta, skriver Metta Fjelkner på SVT Debatt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/larareskainteforvantastalaattblimisshandladepajobbet.5.28fdb81f1374b7ee46780003332.html Wed, 23 May 2012 09:18:26 +0200 Tvångsförvalta usla skolor Det är inte acceptabelt att skattebetalarnas pengar används till att finansiera skolor som inte håller måttet. Dessa bör därför sättas under statlig tvångsförvaltning. Det skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner och Peje Emilsson, grundare av Kunskapsskolan, i Dagens Industri. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/tvangsforvaltauslaskolor.5.28fdb81f1374b7ee46780002110.html Thu, 10 May 2012 10:47:24 +0200 Lärare kan åter bli ett drömyrke Nu måste skolhuvudmännen och staten ta sitt ansvar för att förbättra arbetsvillkoren för lärarna i skolan, skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund i Värmlands Folkblad och i Folkbladet. Med några enkla åtgärder kan läraryrket bli drömyrket också i Sverige. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararekanaterbliettdromyrke.5.2a23e769135ba778ba5800018307.html Tue, 08 May 2012 11:22:17 +0200 Skolfiaskot får inte bli ett tabu Politiker som Björklund och Fridolin får inte låta Åkesson dominera debatten om varför vissa invandrarbarn misslyckas i skolan, varnar Metta Fjelkner i Expressen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolfiaskotfarinteblietttabu.5.2a23e769135ba778ba5800016908.html Thu, 03 May 2012 23:45:00 +0200 Skillnaderna mellan svaga och starka ökar i skolan Kunskapsklyftorna ökar. Den svenska skolan blir allt mer ojämlik. Vi har låtit SCB ta fram uppgifter om 400.000 elever i fyra årskullar: Skillnaderna mellan de svagaste och starkaste har ökat med trettio procent mellan 1999 och 2011. Skillnaderna mellan hur kommunerna lyckas är dessutom stora. Nu måste staten ta ett större ansvar. Alla ska ha en chans att lyckas i den svenska skolan, skriver Metta Fjelkner. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skillnadernamellansvagaochstarkaokariskolan.5.2a23e769135ba778ba5800015604.html Thu, 03 May 2012 18:03:02 +0200 Individuella löner underkänns av lärarna Samtidigt som årets lönerörelse pågår och lärarna kräver att få mer än andra visar det sig att de individuella lönesystemen är på väg att förlora allt förtroende i lärarkåren. Istället för individuella löner vill många lärare ha en återgång till ett tarifflönesystem där godtycket i alla fall är reglerat. Det skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner på Aftonbladet.se. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/individuellalonerunderkannsavlararna.5.2a23e769135ba778ba5800015412.html Wed, 02 May 2012 19:51:18 +0200 Rensa i skolbyråkratin Fem miljarder kronor av skolans pengar kan läggas på undervisning istället för skolbyråkrati. Det är dags för politikerna att göra nödvändiga effektiviseringar. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/rensaiskolbyrakratin.5.2a23e769135ba778ba5800015166.html Wed, 02 May 2012 11:45:17 +0200 Mer rörelse i skolan Regelbunden motion förebygger nedstämdhet och gör att vi blir mindre känsliga för stress. Nu lyfter ännu en studie fram betydelsen av idrott för studieresultaten. Resultatet av den första långtidsstudien av det omtalade Bunkefloprojektet, där elever haft schemalagd idrott varje dag, visar att idrott i skolan gör att fler elever blir behöriga till gymnasiet. Det skriver Lärarnas Rikförbunds ordförande i Norran. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/merrorelseiskolan.5.2a23e769135ba778ba5800016926.html Tue, 24 Apr 2012 10:07:45 +0200 Oseriöst om lärarlegitimationer Lärarförmedlarnas vd, Patricia Kimondo, skriver på Brännpunkt 22/4 att lärarna inte tror att legitimationen höjer yrkets status. Först ska sägas att Lärarförmedlarna är ett särintresse som inte gynnas av kraven på legitimation. Det skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i Svenska Dagbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/oseriostomlararlegitimationer.5.2a23e769135ba778ba5800013592.html Sat, 21 Apr 2012 09:54:46 +0200 Satsa på språken Skolan måste anpassas till företagens behov av kunskaper i tyska och den kommande efterfrågan på kinesisk språkkompetens. Det skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i Allehanda, inför LMS Språkdagar i Härnösand. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/satsapaspraken.5.2a23e769135ba778ba5800013273.html Fri, 06 Apr 2012 08:47:51 +0200 Staten måste ta ansvar för skolorna Om fler ska förmås att välja läraryrket och få en rejäl lön måste staten ta över ansvaret för skolorna från kommunerna. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/statenmastetaansvarforskolorna.5.2a23e769135ba778ba580009246.html Thu, 05 Apr 2012 08:42:58 +0200 Bättre grundskola kräver bättre löner Med anledning av att den svenska grundskolan fyller 50 år i år skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner att uppdraget att bli folkets skola på riktigt kvarstår. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/battregrundskolakraverbattreloner.5.2a23e769135ba778ba580009233.html Tue, 27 Mar 2012 21:31:25 +0200 Lagstifta om mindre skolklasser Elevgrupperna i den svenska skolan är så stora att det blir omöjligt att ge alla barn likvärdiga kunskaper och förutsättningar. Därför bör så kallade delningstal, tak för antal elever i varje klass, skrivas in i skollagen, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner, i Svenska Dagbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lagstiftaommindreskolklasser.5.2a23e769135ba778ba580007373.html Wed, 21 Mar 2012 10:49:10 +0100 Lärarlegitimationerna är en viktig reform Det var Lärarnas Riksförbund som vid kongressen 1992 fattade beslutet att arbeta för ett införande av lärarlegitimationer. Detta för att värna kvaliteten i undervisningen och för att stärka den professionella lärarkåren. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararlegitimationernaarenviktigreform.5.2a23e769135ba778ba580005903.html Wed, 14 Mar 2012 06:25:02 +0100 Så här löser vi problemen med lärarlegitimationerna Vi kan tänka oss att reformen med lärarlegitimationer skjuts upp men det är oacceptabelt om den inte skulle vara på plats den 1 juli nästa år. För att klara det måste regeringen nu bland annat införa statliga introduktionsplatser, i likhet med AT-tjänsterna för läkare som väntar på sin legitimation. Dessutom måste lärarlegitimationerna prioriteras för de lärare som sätter betyg, skriver Metta Fjelkner och Freddy Grip. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/saharloserviproblemenmedlararlegitimationerna.5.2a23e769135ba778ba580004764.html Wed, 07 Mar 2012 12:51:06 +0100 Lärare jobbar när de borde vara lediga Ska Sverige bygga en skola i världsklass, så handlar det om vilka förutsättningar vi ger våra lärare att göra ett bra jobb. Det handlar också om att göra läraryrket attraktivt. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, och Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet de Gröna, i Expressen idag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararejobbarnardebordevaralediga.5.2a23e769135ba778ba580003165.html Tue, 06 Mar 2012 11:51:30 +0100 Är det mödan värt att bli lärare? Vi ser en ny bottennotering i viljan att bli lärare. 1982 fanns det 7,5 sökande per plats på dåvarande lågstadielärarutbildningen. 2011 var det 1,0 sökande per plats på grundlärarutbildningen. Läraryrket behöver en statushöjning. Det skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/ardetmodanvartattblilarare.5.2a23e769135ba778ba580002426.html Thu, 23 Feb 2012 11:57:42 +0100 Blunda inte för lärarnas krav, SKL Svensk skola har stora problem. Men det är fel väg att inte vilja tala om dem, skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/blundainteforlararnaskravskl.5.e8f5e651351c85810680006934.html Thu, 23 Feb 2012 09:35:09 +0100 Svenska lärare tjänar idag som lärarna i Grekland Enligt en ny rapport, "Läraryrkets attraktionskraft på fallrepet", ligger svenska lärarlöner nu - köpkraftskorrigerat - i nivå med lönerna för lärare i länder som Grekland och Portugal. Och långt ifrån grannländer som Tyskland och Danmark, som med årslöner för lärare på mellan 400 000 och 470 000 kronor ligger mer än 50 % över de svenska lärarlönerna. Arbetsgivarna i den pågående avtalsrörelsen måste ta tydliga steg i riktning mot målet om att lärare ska få 10 000 kronor mer i månaden, skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/svenskalararetjanaridagsomlararnaigrekland.5.e8f5e651351c85810680007009.html Fri, 23 Dec 2011 07:33:07 +0100 Björklunds svek är farligt för Sverige Expressen gör den utvärdering av skolorna som regeringen lovat - resultatet är förödande, skriver Metta Fjelkner. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/bjorklundssvekarfarligtforsverige.5.43ebaf491342065927880006910.html Mon, 12 Dec 2011 10:25:24 +0100 Privatiseringen av skolan misslyckad Det finns klara paralleller mellan Caremaskandalen inom omsorgen och de privata aktörerna på skolans område. Även om de exceptionella missförhållanden som har uppdagats inom omsorgen ännu inte har uppstått i allt för stor omfattning inom skolan, så finns det likheter i de bakomliggande drivkrafterna. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/privatiseringenavskolanmisslyckad.5.43ebaf49134206592788000714.html Fri, 09 Dec 2011 22:19:05 +0100 Välkommen invit om lärarnas arbetstid Det är hög tid att respekten för lärares professionella ansvar och förtroende för undervisningen återupprättas. Bara så kan vi skapa en likvärdig skola i av allra högsta klass. Därför välkomnar jag Sveriges Kommuner och landstings invit till samarbete, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en replik. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/valkommeninvitomlararnasarbetstid.5.43ebaf49134206592788000420.html Thu, 17 Nov 2011 08:02:12 +0100 "Rektorer utsätter lärare för otillbörlig påverkan" Konkurrens bakom betygsinflation? Betygsmedelvärdena i skolan har stigit — trots att elevernas kunskaper har sjunkit sedan början av 1990-talet. Vilka drivkrafter ligger bakom den här utvecklingen? Den rapport som Lärarnas Riksförbund lägger fram i dag visar att var femte lärare har utsatts för påtryckningar från sin rektor att sätta högre betyg än vad eleverna förtjänat. Detta är oacceptabelt. Föräldrar och skolledning måste hålla armlängds avstånd till betygssättningen, skriver Metta Fjelkner i Dagens Nyheter. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/rektorerutsatterlarareforotillborligpaverkan.5.666662ff133985ab7bc8000797.html Fri, 11 Nov 2011 09:29:52 +0100 Oacceptabelt skära i gymnasiebudgeten Regeringens nedskärningar av resurser till gymnasieskolan i höstens budgetproposition riskerar att förfela hela gymnasiereformen, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i Göteborgs-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/oacceptabeltskaraigymnasiebudgeten.5.14dc57dc132c99db7e3800012796.html Fri, 04 Nov 2011 11:18:57 +0100 Nu har alliansen chans att visa att lärarna behövs Den socialdemokratiska oppositionen i Stockholm gav i sin skuggbudget ett välkommet besked, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund. S vill avsätta 26 miljoner till höjda lärarlöner och 20 miljoner till att minska lärarnas administrativa uppgifter. Äntligen! Nu vill vi ha positivt besked även från den borgerliga majoriteten i stadshuset. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/nuharalliansenchansattvisaattlararnabehovs.5.14dc57dc132c99db7e3800010552.html Wed, 21 Sep 2011 08:39:00 +0200 "Vi måste satsa på tyska och kinesiska i skolan" Skolan måste anpassas till företagens behov av kunskaper i tyska och den kommande efterfrågan på kinesisk språkkompetens. Andelen elever som läser tyska i nian har halverats på drygt tio år. När företagen får välja det språk de anser viktigast i skolan, svarar 33 procent tyska, 16 procent spanska och hela 14 procent kinesiska, skriver Metta Fjelkner och Tobias Krantz i Dagens Nyheter, med stöd av en ny, ännu opublicerad undersökning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vimastesatsapatyskaochkinesiskaiskolan.5.11595ff131b6287195800015998.html Sat, 20 Aug 2011 17:22:32 +0200 Att skuldbelägga alla lärare minskar inte mobbningen Roland Sennerstam skriver (Brännpunkt 18/8) att lärarna gör mobbingen värre. Det är ett nedsättande omdöme på en redan hårt ansatt yrkeskår. Jag kan gå i god för att de allra flesta lärare vill motverka mobbning och inte vill ha en arbetsmiljö där mobbning förekommer. Det är lärarnas ansvar att arbeta förebyggande mot mobbing och att upptäcka och larma när det förekommer. Vi ska också komma ihåg hur verkligheten är ute på skolorna idag. Detta skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i Svenska Dagbladets Brännpunkt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/attskuldbelaggaallalarareminskarintemobbningen.5.11595ff131b628719580001816.html Thu, 18 Aug 2011 10:15:39 +0200 "Ungdomar måste bli bättre förberedda för yrkeslivet" En ny undersökning från Demoskop visar att endast ett av tio företag upplever att skolan lyckas förbereda eleverna väl inför yrkeslivet.  Hälften av företagen anser det svårt att rekrytera personer under 30 år med rätt kompetens. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/ungdomarmasteblibattreforbereddaforyrkeslivet.5.11595ff131b628719580001124.html Wed, 20 Jul 2011 08:53:23 +0200 Därför välkomnar jag lärarbristen När det gäller lärarna finns nu allt fler jobb som allt färre har behörighet att söka. Denna utveckling är något jag välkomnar eftersom marknadskrafterna kan skapa den konkurrens som krävs för högre löner, skriver Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/darforvalkomnarjaglararbristen.5.57d117212f7685e57a800015008.html Thu, 23 Jun 2011 13:47:31 +0200 Risk att många lärare flyr yrket Vi beklagar djupt utslaget i Arbetsdomstolen som ger kommunerna rätt att öka lärarnas undervisningstimmar. Den bidrar knappast till att fler elever når målen, skriver Lärarnas riksförbunds Metta Fjelkner som nu varnar för lärarflykt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/riskattmangalarareflyryrket.5.57d117212f7685e57a800012626.html Thu, 09 Jun 2011 14:47:27 +0200 Friskolorna borde sätta press på kommunerna och stoppa lärarslaveriet Idag presenteras SCB-siffror som visar att gymnasielärare tjänar mindre i friskolor än i kommunala skolor, och det visar sig att dessa löneskillnader har ökat. Denna utveckling är beklaglig. Tvärtom borde friskolorna gå före. Oavsett förklaringsmodell, lärarnas ålder, friskolornas vinstintresse eller annat så är detta oacceptabelt. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/friskolornabordesattapresspakommunernaochstoppalararslaveriet.5.57d117212f7685e57a80008857.html Thu, 09 Jun 2011 11:34:13 +0200 10 000 kronor mer ger bättre skola Lärarna i grundskolan och gymnasieskolan måste få 10 000 kronor eller mer i löneökning. Ny statistik från Lärarnas Riksförbund visar att löneutvecklingen är sämst för lärare i grundskolan och gymnasieskolan. För dessa har lönen utvecklats mycket sämre än för andra kommunalt anställda yrkesgrupper. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/10000kronormergerbattreskola.5.57d117212f7685e57a80008800.html Tue, 07 Jun 2011 15:11:17 +0200 Staten måste ta över skolan Kommunaliseringen av skolan har lett till ojämlikhet, sämre kunskapsresultat och lägre lärarlöner, skriver ordföranden för Lärarnas riksförbund, Metta Fjelkner i Sydsvenskan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/statenmastetaoverskolan.5.57d117212f7685e57a80008545.html Tue, 31 May 2011 09:36:51 +0200 Lärare måste få göra karriär Legitimerade lärare ska kunna avancera till förste lärare och lektor med rejält höjda löner, enligt ett nytt förslag från Lärarnas Riksförbund. Läraryrkets status måste höjas och då behövs karriärvägar, skriver förbundsordföranden Metta Fjelkner i Svenska Dagbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararemastefagorakarriar.5.57d117212f7685e57a80007068.html Thu, 26 May 2011 09:18:48 +0200 Staten måste ta över skolan Demonstrationerna i Helsingborg talar sitt tydliga språk, där lärarna nu går ut på gator och torg och visar sitt missnöje. Givetvis är det beroende på att de verkliga problemen blivit allt större. Klyftorna växer och osäkerheten ökar samtidigt som resultaten sjunker. Det är inte hållbart. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/statenmastetaoverskolan.5.57d117212f7685e57a80006320.html Thu, 26 May 2011 08:26:27 +0200 Vi behöver de bästa gymnasielärarna För att vi ska kunna locka de mest begåvade studenterna i konkurrens med näringslivet, måste läraryrkets status höjas och skolans villkor och arbetsmiljö bli attraktiva, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i Göteborgs-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vibehoverdebastagymnasielararna.5.57d117212f7685e57a80006281.html Fri, 13 May 2011 15:32:28 +0200 Visa mod och förstatliga skolan, Jan Björklund! Regeringen har öppnat för att man på något vis kommer satsa riktade pengar till kommunerna för att säkra högre lärarlöner. Nu måste vi också få se en omsvängning i frågan om statlig skola. Jan Björklunds kollegor i regeringen måste vara så hederliga att de ser problemet med kommunernas huvudmannaskap och inte försöker skjuta det framför sig. Det skriver ordföranden i Lärarnas Riksförbund, Metta Fjelkner, på SVT Debatt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/visamodochforstatligaskolanjanbjorklund.5.57d117212f7685e57a80003940.html Thu, 12 May 2011 09:04:29 +0200 Men hur ska Borg höja lärarlönerna? Det är bra att Borg vill höja lärarlöner men det är oklart hur det ska gå till. Sanningen är att kommunerna hittills inte velat prioritera lärarlöner. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/menhurskaborghojalararlonerna.5.57d117212f7685e57a80003645.html Sat, 07 May 2011 13:23:58 +0200 Bättre löner ger bättre skola Ny statistik från Lärarnas Riksförbund visar att löneutvecklingen är sämst för lärare med längst utbildning, så som lektorer och gymnasielärare i allmänna ämnen. Dessutom visar statistiken att löneutvecklingen för lärare i grundskolan och gymnasieskolan är mycket sämre än för andra kommunalt anställda yrkesgrupper. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/battrelonergerbattreskola.5.57d117212f7685e57a80002943.html Fri, 06 May 2011 09:14:47 +0200 "Studenter behöver lärare" Ska kvaliteten i högskolan förbättras måste den lärarledda tiden öka. Det skriver Sacos avgående ordförande Anna Ekström, som inom kort blir generaldirektör för Skolverket, tillsammans med ordförandena för samtliga Sacoförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/studenterbehoverlarare.5.57d117212f7685e57a80002839.html Thu, 28 Apr 2011 13:27:04 +0200 Vem vill betala för en duktig lärare? Sedan årtionden tillbaka har de högt utbildade lärarnas löneutveckling halkat efter. Löner för svenska lärare i grundskolan och gymnasieskolan ligger i dag långt under genomsnittet i OECD-länderna. Något måste göras. Det läraruppror som nu pågår på nätet är en varningsklocka som politikerna och ansvariga för skola måste lyssna på. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vemvillbetalaforenduktiglarare.5.57d117212f7685e57a80001032.html Wed, 20 Apr 2011 10:31:50 +0200 Nu får det räcka med lärarförakt Nu, mitt under Aftonbladets uppmärksammade skolgranskning, kan det vara på sin plats att fråga om kommunerna egentligen vill ansvara för lärarna och skolan. Det skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i Aftonbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/nufardetrackamedlararforakt.5.2ae5000e12f615a8fed80001035.html Wed, 13 Apr 2011 08:44:24 +0200 Fler lärare måste bli forskare Om elevernas resultat ska bli bättre måste forskningen ta större plats i skolan, skriver företrädare för kommunerna, lärarna, friskolorna, skolledarna och näringslivet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/flerlararemastebliforskare.5.7a9e7ffc12ee5c9e6fe80005860.html Sat, 02 Apr 2011 15:52:06 +0200 Låt inte språken gå på sparlåga Språkundervisningens villkor har urholkats under lång tid samtidigt som språkkunskaper anses vara nyckeln till både konkurrenskraft och personlig utveckling. Endast 28 procent av dem som undervisade i moderna språk i årskurs 6—9 hade lärarexamen för både årskursen och ämnet. Detta är inte acceptabelt, skriver Metta Fjelkner och Larz Blomqvist, Lärarnas Riksförbund i Göteborgs-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/latintesprakengapasparlaga.5.7a9e7ffc12ee5c9e6fe80003114.html Wed, 30 Mar 2011 17:48:30 +0200 Vi vill se en tydligare statlig styrning av skolan Nödvändig utvärdering av skolreformer kan leda till hållbara överenskommelser, skriver Metta Fjelkner i en debattartikel på Newsmill.se idag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vivillseentydligarestatligstyrningavskolan.5.7a9e7ffc12ee5c9e6fe80001730.html Mon, 28 Mar 2011 10:26:37 +0200 Kommunerna uppfyller inte löneavtalet med lärarna Ny rapport från Lärarnas Riksförbund: Sveriges kommuner klarar inte av att ge framgångsrika lärare högre lön - trots att detta är avtalat. 2010 års avtalsrörelse innehöll mycket starka motsättningar mellan lärarna och kommunerna. I det nya löneavtal som tecknades den 6 maj 2010 betonades att förbättrade resultat i skolorna skulle leda till ett löneutfall som överstiger det garanterade lönegolvet. Vår undersökning visar emellertid att det helt saknas koppling mellan skolresultat och högre lön. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kommunernauppfyllerinteloneavtaletmedlararna.5.7a9e7ffc12ee5c9e6fe8000868.html Tue, 15 Mar 2011 10:18:34 +0100 Dags att avsluta 20 års irrfärder för svensk skola För oss har det hela tiden varit tydligt att politiker genom kommunaliseringen ville sänka lärarnas status. Det är också ett av de mest ödesdigra besluten eftersom det medfört att läraryrket nedklassats och förlorat sin fria ställning när det skulle inordnas bland andra kommunala tjänstemän. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, apropå en ny antologi som kommer ut idag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/dagsattavsluta20arsirrfarderforsvenskskola.5.18c04b6d12e72ec740180004304.html Tue, 15 Mar 2011 10:13:54 +0100 "Förlåt, lärare - jag gjorde fel" Jag deltog i beslutet att kommunalisera lärartjänsterna och skolan. De argument för saken som då framfördes fann jag rimliga och relevanta. Men i perspektivet av vad vi därefter upplevt så tycker jag att beslutet var felaktigt. Jag erkänner, utan att känna prestige, att jag som politiker hade fel. Det skriver Bengt Silfverstrand, riksdagsledamot (S) 1976-2002. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/forlatlararejaggjordefel.5.18c04b6d12e72ec740180004290.html Tue, 15 Mar 2011 10:09:40 +0100 Ge staten ansvaret för skolan Ett tydligt statligt ansvar för skolan skulle ge höjd kvalitet och mer kunskap. Kommunernas varierande resurser får inte äventyra skolans likvärdighet. Det skriver Ann-Cathrine -Haglund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/gestatenansvaretforskolan.5.18c04b6d12e72ec740180004276.html Tue, 15 Mar 2011 08:28:00 +0100 Dags att återförstatliga skolan Det är nu 20 år sedan beslutet fattades om att kommunalisera skolan. Tanken var att kommunaliseringen skulle bidra till att höja resultaten i svensk skola. Men sedan skolan blev kommunal har resultaten sjunkit oavbrutet. Därför är det hög tid att inleda processen att återförstatliga skolan, skriver utbildningsminister Jan Björklund (FP) och med Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/dagsattaterforstatligaskolan.5.18c04b6d12e72ec740180004211.html Wed, 02 Mar 2011 04:03:39 +0100 Kontrollen av friskolor måste skärpas ännu mer Efter flera larm om missförhållanden och problem på olika friskolor ska nu Skolinspektionen skärpa sina rutiner för hur man granskar dessa skolor. Vi välkomnar detta men kräver en betydligt hårdare kontroll av hur skattebetalarnas resurser används i skolan så att skolans kärnverksamhet, själva undervisningen, prioriteras, skriver bland andra Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund i Göteborgs-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kontrollenavfriskolormasteskarpasannumer.5.18c04b6d12e72ec74018000142.html Wed, 02 Mar 2011 02:29:15 +0100 Lärarlegitimationen en seger för svenska skolan Idag fattar riksdagen ett historiskt beslut om att införa en yrkeslegitimation för lärare. Beslutet är en viktigt steg för att höja läraryrkets status och samtidigt höja kvalitén i den svenska skolan. Det skriver Margareta Pålsson (M), Ordförande utbildningsutskottet och Metta Fjelkner, Ordförande Lärarnas Riksförbund i SVT Debatt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararlegitimationenensegerforsvenskaskolan.5.18c04b6d12e72ec74018000303.html Wed, 02 Mar 2011 02:25:50 +0100 Lärarlegitimationen avgörande steg för att återupprätta lärarkåren Ett återupprättande av lärarkåren. Med införandet av en legitimation tas ett avgörande steg för läraryrkets status i Sverige. Det skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararlegitimationenavgorandestegforattaterupprattalararkaren.5.18c04b6d12e72ec74018000272.html Fri, 25 Feb 2011 15:30:20 +0100 Fem miljarder kan satsas på undervisning Lärarnas Riksförbunds granskningar av hur resurser till skolan fördelas visar att fem miljarder kronor skulle kunna frigöras och läggas på undervisning istället för skolbyråkrati. Det är dags för politiker att göra nödvändiga effektiviseringar, skriver Ilija Batljan (S), landstingsråd, Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund, och Robert Noord (S), Haninge kommun. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/femmiljarderkansatsaspaundervisning.5.228d995f12e558210bf8000704.html Mon, 21 Feb 2011 09:52:56 +0100 Politiker höjer egna löner mer än andras Idag klubbar Täby lönehöjning till kommunalrådet. Lärarnas riksförbund: Satsa pengarna på skolan i stället. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/politikerhojeregnalonermeranandras.5.32acd38812e0d6cf8e080003516.html Mon, 14 Feb 2011 13:42:29 +0100 Betygen måste vara rättvisa för både flickor och pojkar Med en ny lärarlegitimation och med högre krav på de lärare som sätter betyg, kan vi minska osakliga skillnader i betygssättningen, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i Östersunds Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/betygenmastevararattvisaforbadeflickorochpojkar.5.32acd38812e0d6cf8e080001244.html Thu, 03 Feb 2011 09:58:56 +0100 Som man frågar får man svar - även om skolan I en insändare i ST 26 januari ondgör sig Anders Knape SKL över att Lärarnas Riksförbund driver frågan om en statligt finansierad skola. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/sommanfragarfarmansvaravenomskolan.5.5a547b4712db9626ad780004575.html Mon, 31 Jan 2011 12:52:20 +0100 SVT riskerar att spä på föreställningen att det är fel på lärarna Alltför länge har skolans undervisning och därmed läraryrket, styrts av andra än lärarna själva. Ett mentorskap i SVT:s regi är ingen långsiktig lösning för svensk skola. Att tro att det räcker med lite coachning är att göra det för enkelt för sig. Slå inte på lärarna för att politiken inte lyssnat på oss under decennier. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/svtriskerarattspapaforestallningenattdetarfelpalararna.5.5a547b4712db9626ad780003623.html Wed, 26 Jan 2011 10:48:55 +0100 Lärarna - och eleverna - lämnats i sticket av stat och kommun Den nya omgången av tv-serien "Klass 9A" visar en akut lösning för att lyfta svensk skola. Men det behövs fler insatser. Att svensk skola brottas med stora problem på sina ställen är känt. Det är dock helt fel att skuldbelägga lärarna för detta. Det är fel att säga att, som vi läser i Aftonbladet "Svenska lärare räcker inte till". http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararnaochelevernalamnatsisticketavstatochkommun.5.5a547b4712db9626ad78000487.html Tue, 18 Jan 2011 10:16:48 +0100 Valfriheten i skolan har sänkt kvaliteten Utan ett tydligt statligt ansvarstagande för skolans kvalitet och likvärdighet kan vi bara drömma om svenska nobelpris och minskade klyftor i samhället. Ett litet land behöver stora kunskaper, och dessa kunskaper måste alla elever få möjlighet att ta del av. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/valfriheteniskolanharsanktkvaliteten.5.4e30e30812d7d31feef80002267.html Tue, 18 Jan 2011 10:04:36 +0100 Betygsras i utsatta områden kräver akuta insatser Enligt nya siffror från Statistiska Centralbyrån fortsätter skolresultaten att försämras och har sjunkit dramatiskt framförallt i socialt utsatta områden. Nu krävs det akuta insatser, där kommunerna måste förmås satsa mer på skolor i utsatta stadsdelar. Men på längre sikt behöver vi en ny statlig finansiering av skolan. Och att man lyssnar på lärarna, skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/betygsrasiutsattaomradenkraverakutainsatser.5.4e30e30812d7d31feef80002251.html Tue, 18 Jan 2011 09:32:44 +0100 Rättssäker omprövning av betyg Läraryrket är ett komplext yrke. En av de mest grannlaga uppgifterna för en lärare är betygssättning. Det är många aspekter av en elevs prestationer som ska vägas in. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/rattssakeromprovningavbetyg.5.4e30e30812d7d31feef80002220.html Fri, 07 Jan 2011 08:57:04 +0100 Elever bättre förberedda för yrkeslivet Med den nya gymnasieskolan och de nyinrättade nationella och lokala programråden blir kopplingen mellan näringsliv och yrkesprogram tydligare och möjligheterna att inrätta arbetsplatsförlagt lärande ökar, skriver Metta Fjelkner och Mats Sternbring. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/eleverbattreforbereddaforyrkeslivet.5.2016f72912cf22d5e9080008429.html Sun, 02 Jan 2011 09:02:07 +0100 Studie- och yrkesvägledning allt viktigare i skolan Skolans studie- och yrkesvägledning har fått hård kritik i flera rapporter från Skolverket. Det visar sig att kommunerna inte lyckas ta sitt ansvar. Rektorerna brister ofta i styrning, ledning och kvalitetssäkring av studie- och yrkesvägledningen. På friskolor saknas ofta helt studie- och yrkesvägledare. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/studieochyrkesvagledningalltviktigareiskolan.5.2016f72912cf22d5e9080008443.html Wed, 22 Dec 2010 08:18:12 +0100 Skolans ansvar att motverka nätmobbing Ofta går verbala och fysiska kränkningar i skolan hand i hand med kränkningar på nätet. Har kränkningarna en koppling till skolan är skolan enligt lagen skyldiga att förhindra och förebygga fortsatta kränkningar, skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund och Lars Arrhenius, Barn- och elevombudet i Göteborgs-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolansansvarattmotverkanatmobbing.5.2016f72912cf22d5e9080001514.html Thu, 16 Dec 2010 12:06:21 +0100 Valfriheten har sänkt kvaliteten i skolan Den svenska skolan tappar stort i både kunskap och likvärdighet, jämfört med skolor i andra OECD-länder. Förklaringen är lika enkel som kontroversiell — valfriheten i alla led; för elever, lärare och föräldrar och politiker, har sänkt det svenska skolsystemet till en nivå under OECD-genomsnittet. Efter att ha hanterat skolan som en experimentverkstad under 20 år måste politikerna på nationell nivå nu ta sitt ansvar, skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund i Svenska Dagbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/valfrihetenharsanktkvaliteteniskolan.5.55a3cce312c2c08e594800028181.html Wed, 01 Dec 2010 12:55:36 +0100 Medvetenheten om hiv och aids måste öka igen Hivviruset har funnits med oss i nästan 30 år, och även om det är en kort tid i vetenskapliga sammanhang, så är det lång tid för en enskild människa. Intresset finns, men kunskapen brister på många håll. Idag är frågan inte närvarande på samma sätt som under 80-talets början, skriver Metta Fjelkner från Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/medvetenhetenomhivochaidsmasteokaigen.5.55a3cce312c2c08e594800021272.html Tue, 30 Nov 2010 08:42:08 +0100 Satsa på elevernas hälsa Större fokus på elevernas kunskapsutveckling måste kombineras med ökad satsning på hälsa och idrott, skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund, som idag deltar på mötet Nordic Movement Solutions i Malmö, i Sydsvenskan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/satsapaelevernashalsa.5.55a3cce312c2c08e594800019925.html Tue, 23 Nov 2010 08:50:08 +0100 Satsa på skolstart från sex års ålder Förläng den obligatoriska grundskolan med ett år, i stället för att införa flexibel skolstart. Det är Lärarnas Riksförbunds reaktion på det betänkande som lagts fram från utredningen om flexibel skolstart, skriver förbundets ordförande Metta Fjelkner. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/satsapaskolstartfransexarsalder.5.55a3cce312c2c08e594800013742.html Fri, 19 Nov 2010 13:34:15 +0100 Legitimation stärker läraryrkets attraktionskraft Lärarfacken: Lärarlegitimationen är bland det bästa regeringen beslutat i utbildningspolitiken. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/legitimationstarkerlararyrketsattraktionskraft.5.55a3cce312c2c08e594800012192.html Mon, 15 Nov 2010 13:46:27 +0100 Stärk läraryrkets vetenskapliga bas Att regeringen avsätter så lite pengar till utbildningsvetenskap sänder ut en signal till lärosäten och andra forskningsfinansiärer att detta är ett oviktigt forskningsfält. Och samtidigt säger man att läraryrket är det viktigaste yrket, skriver Metta Fjelkner. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/starklararyrketsvetenskapligabas.5.55a3cce312c2c08e59480003699.html Mon, 08 Nov 2010 16:22:00 +0100 Lars-Göran i Svinarp ska inte styra skolan Vi lärare vill inte att kommunpolitiker som Lars-Göran Bengtsson i Svinarp ska styra svensk skola. Det gör han i dag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/larsgoranisvinarpskaintestyraskolan.5.55a3cce312c2c08e59480001.html Tue, 02 Nov 2010 12:23:37 +0100 Sluta ta semester när det inte är lov Lärarnas Riksförbund: Föräldrar som tar barnen ur skolan under terminen är respektlösa. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/slutatasemesternardetintearlov.5.615bdee312c0cb3df5a8000364.html Mon, 01 Nov 2010 12:01:45 +0100 Lärarna efterlyser ökat statligt ansvar Sedan staten lämnade över ansvaret för skolans undervisning och lät kommunerna garantera undervisningen och elevernas kunskap har resultaten och likvärdigheten i svensk skola försämrats drastiskt. Detta är en oroande utveckling som Lärarnas riksförbund länge pekat på. Men nu är landets lärarkår enig om att staten måste ta ett ökat ansvar för skolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararnaefterlyserokatstatligtansvar.5.615bdee312c0cb3df5a8000349.html Wed, 13 Oct 2010 10:08:52 +0200 Kristendomen en grund som behövs i skolan, men inte för trons skull Kristendomen ska ha kvar sin centrala roll, helt enkelt för att den behövs för att bättre förstå vårt samhälle och vår kultur. Lärarnas syn på denna fråga bör höras i den debatt som nu pågår. Det skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i Svenska Dagbladets Brännpunkt den 13 oktober. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kristendomenengrundsombehovsiskolanmenintefortronsskull.5.5d94ca12ba3366af4800084.html Fri, 01 Oct 2010 09:49:42 +0200 Estetiska ämnen bör vara för alla Hösten 2011 sjösätts den nya gymnasiereformen. Ämnet estetisk verksamhet är då inte längre obligatoriskt för alla elever. Detta har regeringen bestämt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/estetiskaamnenborvaraforalla.5.4ff660ce12b12fe7dbb80006240.html Thu, 23 Sep 2010 11:06:59 +0200 Var tredje elev kompis med läraren på nätet Kompis med din lärare på Facebook? I så fall är du inte ensam. Enligt en ny undersökning som presenteras av Lärarnas riksförbund på Bok- och biblioteksmässan i dag har var tredje elev - 35 procent - en eller flera lärare som vän på en community, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vartredjeelevkompismedlararenpanatet.5.4ff660ce12b12fe7dbb80003368.html Thu, 23 Sep 2010 10:48:23 +0200 Förvalta förtroendet MP Skolan står inför ett antal viktiga utmaningar och reformer. I detta arbete har Miljöpartiet en unik möjlighet att göra skillnad, skriver Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Sydsvenskan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/forvaltafortroendetmp.5.4ff660ce12b12fe7dbb80003351.html Thu, 23 Sep 2010 08:40:00 +0200 Var tredje elev kompis med läraren på nätet Kompis med din lärare på Facebook? I så fall är du inte ensam. Enligt en ny undersökning som presenteras av Lärarnas riksförbund på Bok- och biblioteksmässan i dag har var tredje elev - 35 procent - en eller flera lärare som vän på en community, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vartredjeelevkompismedlararenpanatet.5.4ff660ce12b12fe7dbb80003330.html Fri, 17 Sep 2010 12:06:56 +0200 Uppdrag Gransknings reportage visar att staten måste ta större ansvar för skolan Finansieringsansvaret för skolan bör flyttas från kommunerna till staten. Samtidigt bör friskolornas vinster investeras i satsningar på kunskapsuppdraget, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/uppdraggranskningsreportagevisarattstatenmastetastorreansvarforskolan.5.4ff660ce12b12fe7dbb80001316.html Sat, 11 Sep 2010 08:20:29 +0200 Satsa rekordvinsten på skolan Kommunerna går mot ett rekordresultat i år. Det ger dem chansen att visa att de kan axla ansvaret och se till att skolan och lärandet får det lyft som behövs, skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund i Svenska Dagbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/satsarekordvinstenpaskolan.5.4befb88b12a76c3ea02800013180.html Fri, 10 Sep 2010 18:32:46 +0200 Satsa på kvalitet i högskoleutbildningen Att satsa på högskolans grundutbildning är nödvändigt, skriver Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner med representanter för Saco, i Göteborgs-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/satsapakvalitetihogskoleutbildningen.5.4befb88b12a76c3ea02800013110.html Thu, 09 Sep 2010 17:47:10 +0200 Väljarna kräver större statligt ansvar för skolan Bland väljarna finns en stor enighet i skolpolitiska frågor, skriver Metta Fjelkner i Borås Tidning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/valjarnakraverstorrestatligtansvarforskolan.5.4befb88b12a76c3ea02800012692.html Sun, 04 Jul 2010 09:27:32 +0200 Ett nytt avtal som utvecklar skolan Elevernas bästa måste styra lärarnas antal, inriktning och arbetstider, skriver ledningen för Sveriges Kommuner och Landsting och lärarförbundens ordförande. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/ettnyttavtalsomutvecklarskolan.5.213457b31297e89430380001703.html Mon, 03 May 2010 08:51:01 +0200 "Låt inte krisen gå ut över eleverna" Det finns ett tydligt samband mellan nedskärningarna på skolan under 90-talets krisår och 2000-talets försämrade studieresultat. Risken är stor att samma sak händer igen när kommunerna nu åter tvingas spara, skriver Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund, och Gustav Fridolin, riksdagskandidat (MP), som menar att en del av de extrapengar till välfärden som den rödgröna oppositionen utlovar i sin skuggbudget måste öronmärkas för skolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/latintekrisengautovereleverna.5.4484f13b128472ab6f9800010277.html Mon, 03 May 2010 08:40:00 +0200 "Låt inte krisen gå ut över eleverna" Det finns ett tydligt samband mellan nedskärningarna på skolan under 90-talets krisår och 2000-talets försämrade studieresultat. Risken är stor att samma sak händer igen när kommunerna nu åter tvingas spara, skriver Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund, och Gustav Fridolin, riksdagskandidat (MP), som menar att en del av de extrapengar till välfärden som den rödgröna oppositionen utlovar i sin skuggbudget måste öronmärkas för skolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/latintekrisengautovereleverna.5.4484f13b128472ab6f980003966.html Thu, 22 Apr 2010 15:21:59 +0200 Katolska kyrkan fortsätter förminska övergreppen "Jag måste säga att jag reagerar mycket kraftigt på försöket att förminska och relativisera pedofilfallen och försöka få lärare och andra yrkesgrupper att ta delar av den berättigade kritikstormen mot katolska kyrkan." http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/katolskakyrkanfortsatterforminskaovergreppen.5.166864ca127ff0fd9b880004056.html Fri, 16 Apr 2010 06:08:42 +0200 Lärarlegitimationerna sänks av splittrade moderater Den välkomna lärarlegitimationen och andra skolreformer som den moderatledda regeringen vill införa är på väg att skjutas i sank av det moderatledda Sveriges kommuner och landsting, SKL. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararlegitimationernasanksavsplittrademoderater.5.166864ca127ff0fd9b88000751.html Mon, 12 Apr 2010 09:10:09 +0200 Tappa inte bort de unga lärarna i avtalsrörelsen Varje dag går fler än 100 000 lärare till sin arbetsplats i skolan. De ansvarar för att ge över en miljon barn och ungdomar en utbildning av hög kvalitet i en trygg och utvecklade miljö. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/tappaintebortdeungalararnaiavtalsrorelsen.5.5d1115f6127b6f6326580003565.html Fri, 09 Apr 2010 09:05:57 +0200 Socialdemokratiskt stöd i lärarnas viktigaste fråga gör skolan bättre Nyligen gick nio tunga socialdemokratiska kommunalpolitiker ut med ett starkt ställningstagande för lärarna. På Dagens Nyheters debattsida (31/3) kritiserade de ledningen för SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, för att man i avtalsrörelsen väljer ta strid med lärarkåren kring den känsliga arbetstidsfrågan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/socialdemokratisktstodilararnasviktigastefragagorskolanbattre.5.5d1115f6127b6f6326580003049.html Tue, 23 Mar 2010 08:49:17 +0100 Kraftigt ökad arbetstid för lärare hotar skolreformer Nya regler kring skriftliga omdömen och nationella prov ökar lärarnas arbetstid med upp till en månad – utan att andra arbetsuppgifter tas bort. Det är helt oacceptabelt och hotar reformernas genomförande, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund på Svenska Dagbladet. Brännpunkt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kraftigtokadarbetstidforlararehotarskolreformer.5.4e9690001274b09827480004570.html Mon, 22 Mar 2010 11:52:19 +0100 Omodernt kontrollbehov för lärarna När arbetsgivarsidan säger modernt om sitt yrkande, känner medlemmarna att det egentligen handlar om misstroende och kontrollbehov, d v s omodernt och ovärdigt ett gott arbetsliv, skriver Metta Fjelkner och Henrik Friberg i Nya Wermlands-Tidningen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/omoderntkontrollbehovforlararna.5.4e9690001274b09827480004389.html Thu, 18 Mar 2010 09:13:51 +0100 Demokratin måste erövras varje skoldag Att fler gymnasieskolor är beredda att släppa in Sverigedemokraterna inför det här valet än för fyra år sedan är en logisk utveckling sedan Justitiekanslern slog fast att man inte kan neka vissa partier att få komma in i skolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/demokratinmasteerovrasvarjeskoldag.5.4e9690001274b09827480003545.html Tue, 16 Mar 2010 09:02:38 +0100 ”Skolchefernas krav felaktigt” Lärarfacken: Kommunerna borde ta itu med utmaningen att ge alla elever en undervisning av högre kvalitet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolchefernaskravfelaktigt.5.4e9690001274b09827480002226.html Sun, 14 Mar 2010 15:23:49 +0100 Elever ska inte ge betyg på lärarna Frågan om utvärdering borde vändas - från hur politiker och tjänstemän vill använda elever till att utvärdera lärare, till hur elever och lärare vill utvärdera skolan. Det skriver Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner och elevorganisationen SECO:s Susanna Bollhem i GT/Expressen i dag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/eleverskaintegebetygpalararna.5.4e9690001274b09827480001171.html Sat, 13 Mar 2010 12:04:29 +0100 Vi kräver en satsning på en statlig skolakut Lärarnas Riksförbund uppmanar Folkpartiet, som nu samlas till riksmöte den 13-14 mars i Västerås, att arbeta för att regeringen inrättar en Skolakut. Läs debattartikel av Metta Fjelkner i VLT. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vikraverensatsningpaenstatligskolakut.5.4e9690001274b09827480001019.html Fri, 12 Mar 2010 08:40:15 +0100 Bryt könsrollsmönster i skolan Lärare är de viktigaste aktörerna för ett Sverige med jämställdhet. I skolan läggs grunden för hur samhällets syn på jämställdhet och människovärde ser ut. Här kan den verklighet brytas där kvinnor kombinerar betalt arbete med vård av hem och barn, medan män kombinerar betalt arbete med politiskt, ekonomiskt och fackligt engagemang. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/brytkonsrollsmonsteriskolan.5.4e9690001274b0982748000360.html Mon, 08 Mar 2010 15:56:09 +0100 Mönstren måste brytas i skolan Lärare är de viktigaste aktörerna för ett Sverige med jämställdhet. I skolan läggs grunden för hur samhällets syn på jämställdhet och människovärde ser ut. Här kan den verklighet brytas där kvinnor kombinerar betalt arbete med vård av hem och barn, medan män kombinerar betalt arbete med politiskt, ekonomiskt och fackligt engagemang. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/monstrenmastebrytasiskolan.5.3c7604f9127235d95c780004080.html Fri, 05 Mar 2010 09:44:27 +0100 Sifferlösa avtal - nej tack! Den offentliga sektorns avtalsrörelse har börjat. När arbetsgivarna presenterat sin inriktning för kommande avtalsrörelse vill de ha avtal utan siffror. Motiveringen är att de inte vill teckna avtal som hotar välfärden. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/sifferlosaavtalnejtack.5.3c7604f9127235d95c780003048.html Mon, 22 Feb 2010 13:44:45 +0100 Tjänstemän och politiker — lyssna på lärarna Frågan om att låta elever betygsätta lärare är svår för de ansvariga i Sollentuna (den 18 februari). De ger ett besked till lärarna och ett annat till rektorerna, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i Svenska Dagbladets Brännpunkt den 22 februari 2010. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/tjanstemanochpolitikerlyssnapalararna.5.66485471126dc8e383f80002523.html Sat, 13 Feb 2010 08:49:07 +0100 Betyg på lärarna helt feltänkt Att låta elever sätta betyg på sina lärare och sedan låta det ligga till grund för lönesättning visar att politiker inte har förstått lärarnas uppdrag. Risken är sämre skolresultat och betygsinflation, skriver Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund tillsammans med forskaren Trevor Dolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/betygpalararnaheltfeltankt.5.6001f98a126c64774fc80000.html Wed, 03 Feb 2010 11:19:18 +0100 Släpp kommunalt självstyre av skolan Trots att även de största kommunaliseringsivrarna numera har insett att kommunerna är illa lämpade att ansvara för skolans kunskapsuppdrag håller Centerpartiet hårdnackat fast vid just detta. Vi uppmanar nu Centern: Låt inte kommunalt självstyre drabba ännu fler elever, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund i en debattartikel i Göteborgs-Posten i dag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/slappkommunaltsjalvstyreavskolan.5.12dcace212693f1e874800040229.html Thu, 21 Jan 2010 11:11:15 +0100 Bara hälften av skolornas pengar går till undervisning Om man skär ned på kommunernas skolbyråkrati finns det nära 5 miljarder kronor som kan läggas på undervisningen. Svenska elevers skolprestationer står stilla eller utvecklas i negativ riktning. Ansvaret för detta är jämnt fördelat bland de politiska partierna. Endast 50,1 procent av grundskolans totalkostnad går till undervisning, jämfört med 63,6 procent för OECD-länderna. Vi behöver en ny modell för finansiering av skolan. Genom att skära ned på byråkratin och satsa på undervisning — skolans kärnverksamhet — kan eleverna få mer specialundervisning och framför allt mer tid med väl förberedda lärare. Finansieringsansvaret för skolan bör flyttas från kommunerna till staten, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/barahalftenavskolornaspengargartillundervisning.5.24d90d221264eadb6c58000292.html Thu, 21 Jan 2010 08:28:21 +0100 Lokal lönebildning garanterar inte fortsatt välfärd Vi tror inte på SKL:s idéer eftersom spåren förskräcker. I tidigare avtal med lokal lönebildning har lokala arbetsgivare inte dragit sig för att genomdriva skambud, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande, och Henrik Friberg, distriktsordförande Värmland i ett svar till SKL:s ordförande Anders Knape och vice ordförande Ilmar Reepalu (NWT 14/1) http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lokallonebildninggaranterarintefortsattvalfard.5.24d90d221264eadb6c58000368.html Wed, 13 Jan 2010 15:25:52 +0100 Lita på lärarna Lärare måste ha tillräckligt med tid för att planera och följa upp lektionerna, liksom tid att möta den enskilde eleven. Annars drabbas eleverna och kunskapsresultaten fortsätter sjunka. Att införa stämpelklocka, som nu planeras på flera håll, är att visa lärarna misstro och det gynnar inte eleverna. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/litapalararna.5.3970d67312655469fd5800011353.html Fri, 18 Dec 2009 13:34:31 +0100 Skolan viktig för framtidens klimatarbete Skolan har en nyckelroll för att samhället ska kunna utvecklas i hållbar riktning. Regeringen måste satsa än mer på vidareutbildning i ämnesutbildning för lärare i naturvetenskap, samt ge bredare fortbildning för övriga lärargrupper. Lärarlyftet behöver en klimatdimension. Det skriver Metta Fjelkner från Lärarnas Riksförbund och Lasse Gustavsson från Världsnaturfonden. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanviktigforframtidensklimatarbete.5.3970d67312655469fd5800012511.html Sun, 13 Dec 2009 15:48:51 +0100 Lita på lärarna Skolans resultat måste förbättras. Därför måste lärare ha tillräckligt med tid för att planera och följa upp lektionerna, liksom tid att möta den enskilde eleven. Annars drabbas eleverna och kunskapsresultaten fortsätter sjunka. Att införa stämpelklocka, som nu planeras i vissa kommuner, är att visa lärarna misstro och det gynnar inte eleverna, skriver Metta Fjelkner, Sven Olof Jern och Thommy Bergström från Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/litapalararna.5.3970d67312655469fd5800012602.html Thu, 03 Dec 2009 16:19:34 +0100 Ge varje lärare en egen dator Ge lärarna chansen att utbilda för arbetsmarknaden med moderna arbetsverktyg, uppmanar Lärarnas Riksförbund och Microsoft. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/gevarjelarareenegendator.5.3970d67312655469fd5800012629.html Tue, 01 Dec 2009 16:43:16 +0100 Varför har män högre lön än kvinnor? Gamla synsätt och förlegade värderingar gör att vi fortfarande har orättvisa löneskillnader mellan kvinnliga och manliga yrken, branscher och sektorer. Hemmafrusystemet, då det räckte med allmosor som kvinnolöner, övergavs faktiskt för 50 år sedan. När tänker svenska arbetsgivare inse det och tänka om? Det undrar fem fackförbundsordföranden på den offentliga sidan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/varforharmanhogrelonankvinnor.5.3970d67312655469fd5800012676.html Tue, 01 Dec 2009 16:36:22 +0100 Sex av tio unga vet för litet om hiv och aids Många av dagens beslutsfattare tillhör den åldersgrupp som nåddes av 1980- och 90-talens svarta rubriker och massiva informationskampanjer. De kan uppleva att man redan vet "allt" om hiv och aids är och är trötta på ämnet. Men nu är det hög tid att ta upp frågan igen, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner och chefen för UNAIDS, Michel Sidibé i dagens Aftonbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/sexavtioungavetforlitetomhivochaids.5.3970d67312655469fd5800012665.html Fri, 20 Nov 2009 16:49:50 +0100 Mer tid för planering och efterarbete Lärare måste ha tillräckligt med tid för att planera och följa upp lektionerna, liksom tid att möta den enskilde eleven. Annars drabbas eleverna och kunskapsresultaten fortsätter sjunka, skriver bland andra Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i Smålandsposten den 20 november. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/mertidforplaneringochefterarbete.5.3970d67312655469fd5800012688.html Mon, 16 Nov 2009 09:53:56 +0100 Lita på lärarna Efter att reglerad undervisningstid togs bort har mängder av nya uppgifter som inte är undervisning lagts på lärarna. Det har lett till sämre förutsättningar för kvalitet. Det skriver Metta Fjelkner med flera företrädare från Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/litapalararna.5.3970d67312655469fd5800013352.html Fri, 13 Nov 2009 10:04:47 +0100 Lärare behöver egna datorer i skolan En ny rapport visar att nästan 9 av 10 lärare i den kommunala grundskolan saknar tillgång till egen dator. Göteborgs stad lägger totalt sett åtta gånger mer skattepengar på kaffe i kommunen, än på datorer som arbetsredskap till elever och lärare, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund, och Eva Pethrus, Microsoft. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararebehoveregnadatoreriskolan.5.3970d67312655469fd5800013388.html Fri, 06 Nov 2009 10:19:13 +0100 Tankevurpor om lärarnas tid Vi har fått en utmaning från ekonomerna på Svenskt Näringsliv (Brännpunkt 4/11). De tycker att lärarna borde fokusera på höjd kvalitet och vara mer i skolbyggnaden. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/tankevurporomlararnastid.5.3970d67312655469fd5800013399.html Fri, 30 Oct 2009 10:25:59 +0100 Skolan behöver mer statlig styrning Vi kan inte låta skolor misslyckas år efter år. Lärarnas Riksförbund tar därför nu fram ett förslag till ett nytt statligt finansieringssystem, baserat på en nationell skolpeng. Pengarna ska gå till undervisning och kraven vara tydliga. De skolor som inte når målen får Skolverket ta över, skriver förbundsordföranden Metta Fjelkner i Svenska Dagbladet den 30 oktober. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanbehovermerstatligstyrning.5.3970d67312655469fd5800013410.html Tue, 27 Oct 2009 10:36:15 +0100 Ge skolan vad den behöver Det är hög tid att politikerna skapar en långsiktig och rättvis finansiering av skolan, skriver Anders Lago, kommunalråd i Södertälje, och Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, i en debattartikel i Aktuellt i Politiken. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/geskolanvaddenbehover.5.3970d67312655469fd5800013421.html Thu, 15 Oct 2009 10:58:03 +0200 Misstro mot lärarna en dålig start Lärarna har allt mindre tid för varje elev. Och nu vill arbetsgivaren krama ur ännu fler timmar. Frågan är vad som då händer med undervisningens kvalitet? En tuff avtalsrörelse väntar, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund, och Eva-Lis -Sirén, Lärarförbundet, som utesluter ett avtal utan centrala lönepåslag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/misstromotlararnaendaligstart.5.3970d67312655469fd5800013446.html Mon, 05 Oct 2009 11:55:28 +0200 Ta ansvar för kultur i skolan Lärare är beroende av en engagerad kulturpolitik som lyfter kunskap och skapande för unga och ser utbildning och bildning som grundläggande i skolarbetet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/taansvarforkulturiskolan.5.3970d67312655469fd5800013469.html Fri, 02 Oct 2009 13:07:35 +0200 Oacceptabel segregering i svensk skola Staten får inte abdikera från alla barns lika rätt till en skola av hög kvalitet. I kommuner med hög andel lågutbildade föräldrar och många personer med invandrarbakgrund behöver skolorna mer resurser för att eleverna ska ha samma chans att nå målen som staten satt upp. Istället har vi allt mer slagit in på en rakt motsatt väg. Resultatet är att vi skapar ett A- och ett B-lag inom svensk kunskapsutveckling. Det är mycket alarmerande! Det skriver Metta Fjelkner och Anders Lago. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/oacceptabelsegregeringisvenskskola.5.3970d67312655469fd5800013539.html Fri, 25 Sep 2009 13:25:04 +0200 Be lärarna om ursäkt Vad som krävs för att få en omstart i skolan är att politikerna vänder sig till lärarna och ber om ursäkt för de gångna årens villfarelser och förföljelse. Det skriver Metta Fjelkner och Gunnar Ohrlander apropå en ny undersökning från Skolverket som analyserar skolans bristande kvalitet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/belararnaomursakt.5.3970d67312655469fd5800013558.html Wed, 23 Sep 2009 13:48:55 +0200 Nya kommunpengar måste gå till att satsa på kvaliteten i skolan Den ekonomiska krisen slår hårt mot skolan, inte bara nu utan en lång tid framöver. När nu regeringen skjutit till extra miljarder kronor till kommunerna ställer vi därför krav på att resurserna kommer skolan till godo. Vi behöver se att kommunerna inte bara bromsar nedskärningarna utan faktiskt satsar på skolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/nyakommunpengarmastegatillattsatsapakvaliteteniskolan.5.3970d67312655469fd5800013639.html Wed, 23 Sep 2009 13:38:46 +0200 Var femte ung tror att hiv kan botas Skolorna kan ta ett stort ansvar för att öka ungas kunskap om hiv/aids. Men det krävs också insatser från regeringen för att öka kunskapen nationellt och även på EU-nivå. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/varfemteungtroratthivkanbotas.5.3970d67312655469fd5800013609.html Wed, 23 Sep 2009 13:32:13 +0200 Kunskapen om aids måste öka Hiv och aids är fortfarande det största hotet mot utveckling i stora delar av världen. Men även i Sverige, där hotet är mindre, måste vi höja medvetenheten och kunskapen i bland annat sjukvården och skolan, skriver bland andra Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund, Bengt Westerberg, Röda Korset, och författaren Henning Mankell i Svenska Dagbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kunskapenomaidsmasteoka.5.3970d67312655469fd5800013569.html Sat, 19 Sep 2009 13:57:46 +0200 Skolan behöver rätt utbildade lärare Ett återupprättande av läraryrket kräver en uppgörelse om synsättet på den svenska skolan och dess lärarkår. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanbehoverrattutbildadelarare.5.3970d67312655469fd5800013671.html Mon, 31 Aug 2009 14:14:27 +0200 Politikerna måste enas om skolpolitiken Föräldrarna är överens om skolan och ger godkänt till många av de reformer som regeringen genomför inom skolans område, enligt en ny väljarundersökning från Lärarnas Riksförbund. Samtidigt är föräldrarna kritiska till vissa skolpolitiska förslag från såväl regeringen som oppositionen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/politikernamasteenasomskolpolitiken.5.3970d67312655469fd5800013687.html Tue, 25 Aug 2009 14:26:34 +0200 Föräldrar vill ha fler ämneslärare Lärarnas Riksförbund har låtit telefonintervjua drygt 2000 föräldrar om deras åsikter i en rad skolpolitiska frågor. Det visar sig att föräldrarna godkänner många av de reformer som är på väg att genomföras, men man ställer även nya krav. I vissa frågor är det tydligt att partierna är i otakt med sina väljare, skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/foraldrarvillhafleramneslarare.5.3970d67312655469fd5800013702.html Sat, 22 Aug 2009 15:14:12 +0200 Skolans Dag - med siktet inställt på framtiden Den 25 augusti firar Lärarnas Riksförbund Skolans Dag. Detta för att på ett positivt sätt uppmärksamma att åter en gång startar ett av de viktigaste verksamhetsåren för över en miljon svenska barn, nämligen skolåret. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolansdagmedsiktetinstalltpaframtiden.5.3970d67312655469fd5800013726.html Mon, 27 Jul 2009 15:28:50 +0200 Reinfeldt sviker Litauens homosexuella Det är ett problem att inte Fredrik Reinfeldt tydligt markerar att Sveriges tar avstånd från mot Litauens nya diskriminerande skollag mot homosexuella. Därmed riskerar vi att fördomarna sprider sig. Vid framtida utbyten är det viktigt att kunna säga att vår statsminister motsätter sig inskränkningar av yttrandefriheten och diskriminering. Det skriver Metta Fjelkner och Anders Almgren, ordförande och förste vice ordförande för Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/reinfeldtsvikerlitauenshomosexuella.5.3970d67312655469fd5800013780.html Mon, 27 Jul 2009 15:24:34 +0200 Även HBT-lärare behöver trygg arbetsplats I år är temat Heteronormen under Prideveckan som inleds i dag. Det är en norm som genomsyrar hela samhället, så också skolan. Vi menar att även lärare som är homo-, bi- eller transsexuella måste ha en trygg arbetsplats. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/avenhbtlararebehovertryggarbetsplats.5.3970d67312655469fd5800013768.html Fri, 17 Jul 2009 15:58:36 +0200 Det finns inga onödiga lärare De elever som går i skolan i de 20 kommuner som gjort de största nedskärningarna har sämre chans att lyckas väl på ämnesprov eller nå högskolebehörighet. Skolverkets statistik visar att 13 av dessa kommuner lyckats sämre än genomsnittet att kompensera för elevernas socioekonomiska bakgrund, skriver Metta Fjelkner tillsammans med Gustav Fridolin, i Göteborgs-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/detfinnsingaonodigalarare.5.3970d67312655469fd5800013824.html Mon, 29 Jun 2009 15:40:09 +0200 Myt att elever inte vill ha kunskap SKOLAN Lärarnas Riksförbund och elevrådsorganisationen Seco har frågat drygt 1000 elever om deras åsikter om kunskap i skolan. Det är första gången en sådan undersökning genomförs och resultatet är tydligt. Elever tar rätten till utbildning på stort allvar och har tydliga ståndpunkter kring hur fler elever kan lära sig mer, skriver Metta Fjelkner och Susanna Bollhem. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/mytatteleverintevillhakunskap.5.3970d67312655469fd5800013794.html Fri, 12 Jun 2009 16:02:32 +0200 Eleverna värda en vändpunkt för skolan Det är det dags för sommarlov för landets elever. Lärarna avslutar ett verksamhetsår med fortbildningsdagar, utvärdering och resultatuppföljningar för att därefter vara lediga och samla kraft inför kommande läsår. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/elevernavardaenvandpunktforskolan.5.3970d67312655469fd5800013841.html Mon, 08 Jun 2009 16:14:14 +0200 Kommunerna oförmögna att ta ansvar för skolan Lärarnas riksförbund kritiserar finansminister Anders Borg: Allvarligt att han avfärdar Globaliseringsrådets expertrekommendationer om skolan. En granskning av 30 kommuner som Lärarnas riksförbund låtit utföra visar att de kommunala skolplanerna är meningslösa. En del kommuner struntar helt sonika i att upprätta en skolplan och bryter därmed mot lagen. Den här bristande styrningen är allvarlig och staten måste ta sitt ansvar och garantera att kommunerna klarar det uppdrag de fick vid skolans kommunalisering 1991, skriver ordföranden i Lärarnas Riksförbund Metta Fjelkner och industrimannen Carl Bennet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kommunernaoformognaatttaansvarforskolan.5.3970d67312655469fd5800013861.html Fri, 22 May 2009 16:29:19 +0200 Lärarna måste ha kunskap om funktionshinder Skolhuvudmannen måste erbjuda lärare kompetensutveckling och fortbildning om funktionshinder när läraren får en elev som har ett sådant. Varje kommun ska vara skyldig att ha en kunskapsbank kring olika funktionsnedsättningar. Det skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund, och Julia Willig, Unga hörselskadade. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararnamastehakunskapomfunktionshinder.5.15b211251268a18575180003.html Wed, 20 May 2009 16:54:19 +0200 Kommunerna klarar inte målen Kommunpolitikerna säger att duktiga lärare ska ha bra betalt, men det styr ju kommunerna själva över. Det skriver Metta Fjelkner med flera företrädare för Lärarnas Riksförbund i Nya Wermlands-Tidningen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kommunernaklararintemalen.5.15b211251268a185751800067.html Wed, 20 May 2009 16:40:39 +0200 Begåvningar inom teoretiska ämnen måste stimuleras Satsningen på spetsutbildningar i grundskolan är bra. Enligt ett förslag från regeringen ska antagningsprov till profilklasser för teoretiska ämnen, som exempelvis matematik, kunna införas på högstadiet. Det skriver Metta Fjelkner i en debattartikel. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/begavningarinomteoretiskaamnenmastestimuleras.5.15b211251268a185751800039.html Tue, 12 May 2009 08:41:51 +0200 Inrätta en skolkommission Östhammar finns bland 21 kommuner på "svarta listan" i LRs nya rapport. Regeringen bör inrätta en kommission som följer upp konsekvenserna av nedskärningarna i skolan, skriver Metta Fjelkner och Hans Johansson. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/inrattaenskolkommission.5.15b211251268a18575180002024.html Mon, 11 May 2009 08:59:12 +0200 Eleverna ska inte betala krisen Årets första fyra månader har varit krisartade för kommunerna och därmed skolan. Lärarnas Riksförbunds nya rapport "Nedskärningar i skolan" visar att i nästan samtliga kommuner pågår eller har det aviserats ekonomiska nedskärningar. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/elevernaskaintebetalakrisen.5.15b211251268a18575180002084.html Mon, 11 May 2009 08:53:05 +0200 Låt inte eleverna betala för krisen Regeringens extra miljarder till kommunerna är bra, men otillräckligt. Vi håller fast vid vårt krav på en Skolakut som ska kunna hjälpa särskilt utsatta kommuner. Det skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i Aktuellt i Politiken. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/latinteelevernabetalaforkrisen.5.15b211251268a18575180002039.html Fri, 08 May 2009 09:04:36 +0200 Lärarna viktiga i klimatarbetet Många lärare behöver vidareutbildas för att kunna ge eleverna en fördjupad miljöutbildning och göra klimatfrågan konkret, skriver Metta Fjelkner och Mattias Klum i Norra Västerbotten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararnaviktigaiklimatarbetet.5.15b211251268a18575180002109.html Wed, 06 May 2009 09:09:44 +0200 Lärare bör söka jobb i Danmark Lärarbristen i Danmark kan bli räddningen för varslade svenska lärare. Lärarnas riksförbund uppmanar nu sina medlemmar att söka jobb i Danmark. Där är också månadslönen för lärare mer än tiotusen kronor högre än i Sverige, skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/larareborsokajobbidanmark.5.15b211251268a18575180002121.html Mon, 27 Apr 2009 09:43:52 +0200 Kommunerna måste satsa på kärnverksamheter Regeringen ger trots allt ett särskilt stödpaket till kommuner och landsting på sju miljarder kronor som ett engångsbelopp 2010 och fem miljarder i höjda statsbidrag vart och ett av åren 2011 som 2012. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kommunernamastesatsapakarnverksamheter.5.15b211251268a18575180002137.html Thu, 16 Apr 2009 13:36:43 +0200 Skolan behöver en akut Regeringens extra miljarder till kommunerna är bra, men otillräckligt. Vi håller fast vid vårt krav på en skolakut som ska kunna hjälpa särskilt utsatta kommuner. Regeringen ger trots allt ett särskilt stödpaket till kommuner och landsting på sju miljarder kronor som ett engångsbelopp 2010 och fem miljarder i höjda statsbidrag vart och ett av åren 2011 som 2012. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanbehoverenakut.5.15b211251268a18575180002160.html Thu, 16 Apr 2009 09:48:54 +0200 Staten bör ha huvudansvaret för skolan Det handlar om att garantera varje elev en skolgång av hög kvalitet, skriver Lärarnas Riksförbund i en replik till SKL i Göteborgs-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/statenborhahuvudansvaretforskolan.5.15b211251268a18575180002149.html Wed, 15 Apr 2009 13:49:49 +0200 Låt inte eleverna betala Regeringens extra miljarder till kommunerna räcker inte. Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner håller fast vid kravet på en Skolakut som ska kunna hjälpa särskilt utsatta kommuner. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/latinteelevernabetala.5.15b211251268a18575180002802.html Thu, 09 Apr 2009 14:28:03 +0200 Ta ställning för skolan Lärarnas Riksförbund har frågat 3 000 väljare om deras åsikter i en rad skolpolitiska frågor. Fyra av tio säger att de skolpolitiska frågorna kan avgöra vilket parti de faktiskt kommer att rösta på, vilket tyder på att skolan än en gång kommer bli en av de viktigaste politiska frågorna i valrörelsen. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund och Fredrik Abrahamsson, distriktsordförande Lärarnas Riksförbund Kronoberg i en debattartikel i Smålandsposten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/tastallningforskolan.5.15b211251268a18575180002854.html Thu, 09 Apr 2009 13:56:35 +0200 Bygg inte bort barnens naturupplevelser En förtätning av bebyggelsen innebär att grönområden naggas i kanten och att barn blir av med sina möjligheter till lek i skog och mark. Men forskning visar att barns utemiljö har en avgörande betydelse för hälsa, inlärning och fysisk aktivitet, skriver bland andra Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner i Göteborgs-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/byggintebortbarnensnaturupplevelser.5.15b211251268a18575180002815.html Fri, 03 Apr 2009 14:09:50 +0200 Elevernas rätt till kunskap måste värnas Lärarnas Riksförbund kräver att samhället satsar på skola och utbildning, skriver Metta Fjelkner i en slutreplik till SKL:s ordförande Anders Knape. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/elevernasratttillkunskapmastevarnas.5.15b211251268a18575180002840.html Wed, 01 Apr 2009 14:04:43 +0200 Ta ställning för skolan Lärarnas Riksförbund har frågat 3 000 väljare om deras skolpolitiska åsikter. Fyra av tio säger att skolfrågorna kan avgöra vilket parti de kommer att rösta på. Skolan kommer alltså återigen bli en av de viktigaste politiska valfrågorna. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/tastallningforskolan.5.15b211251268a18575180002828.html Mon, 30 Mar 2009 15:07:59 +0200 Hur ser skolan ut efter 2010 Vad händer med den svenska skolan efter nästa val? Regeringen har sjösatt vissa reformer medan andra löften ännu inte ens börjat utredas. Skulle oppositionen vinna valet finns det också osäkerhet kring vad som kommer att hända, skriver Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner i Svenska Dagbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/hurserskolanutefter2010.5.15b211251268a18575180002871.html Wed, 25 Mar 2009 15:15:14 +0100 Tre av fyra vill stoppa ägarnas vinst i friskolor Stor undersökning från Lärarnas Riksförbund: Tre fjärdedelar av M- och FP-väljarna anser att friskolors vinst ska användas i skolverksamheten eller betalas till kommunen. I synen på friskolor är det stor skillnad mellan politiken och väljarnas åsikter. Lagstiftning ger ägarna av friskolor rätt att fritt använda den vinst verksamheten kan ge. Men det får kraftig kritik av väljarna, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. Borgerliga väljare gillar den ordningen ungefär lika litet som oppositionens sympatisörer. Nio av tio tillfrågade tror inte att den svenska skolan överallt har likvärdig kvalitet i undervisningen. 73 procent anser att staten bör ta över finansieringen. Bara 28 procent anser det är bra att kommunerna har huvudansvaret. - Svenskarna är överraskande eniga i skolfrågorna, men de politiska partierna står inte på samma sida som sina väljare, skriver Metta Fjelkner i DN. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/treavfyravillstoppaagarnasvinstifriskolor.5.15b211251268a18575180002913.html Thu, 19 Mar 2009 15:27:40 +0100 Behåll gymnasiets estetiska program I förslaget till ny gymnasieskola ska det estetiska programmet försvinna och i stället införs programmet för estetik och humaniora. Vi kräver både ett program för estetik och ett program för humaniora, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund i Göteborgs-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/behallgymnasietsestetiskaprogram.5.15b211251268a18575180002931.html Fri, 13 Mar 2009 15:30:55 +0100 Hejda lärarvarslen i Sverige En stor andel av de svenska kommunerna varslar och säger upp lärare, och vi kan tyvärr vänta oss att siffrorna stiger ännu mer. Kommunerna säger att man behöver extra tillskott från staten. Och kommunerna behöver extra resurser. Men då måste man våga säga nej till rondeller och ishallar och istället satsa på kärnverksamheter som skola och omsorg. Det skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/hejdalararvarslenisverige.5.15b211251268a18575180002942.html Sat, 07 Mar 2009 15:42:58 +0100 Mönstret kan brytas Skolan är avgörande för hur jämställdheten ska utvecklas i vårt land. I skolan lägger vi grunden för hur samhällets syn på jämställdhet och människovärde ser ut. Det skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande, i en debattartikel inför 8 mars, Internationella kvinnodagen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/monstretkanbrytas.5.15b211251268a18575180002962.html Fri, 06 Mar 2009 15:49:02 +0100 Kommunerna klarar inte skolan Skolans likvärdighet måste förbättras och resurserna garanteras. Regeringens förslag om nya regler för bidrag till friskolor kommer dock för tidigt. Huvuddragen i regeringens idé för att få likvärdiga regler för friskolor är bra, men kommer i helt fel ordning. Vi hade föredragit om regeringen först tillsatt en utredning av kommunalisering av skolan och även granskat utfallet av friskolereformen. Först därefter bör man titta på hur finansieringsmodellerna ska se ut. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kommunernaklararinteskolan.5.15b211251268a18575180002977.html Thu, 05 Mar 2009 16:09:55 +0100 Låga lärarlöner skadar Sverige Läraryrket blir ett allt mindre attraktivt val för varje ny ungdomskull. Lön och villkor som lärare erbjuds i den svenska skolan, oavsett om den drivs i offentlig eller privat regi, är för dåliga. Skolans huvudmän och rektorer måste satsa på att lära sig sätta individuell lön. Om vi inte kan få de bästa att söka sig till läraryrket skadas skolans och landets framtid. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lagalararlonerskadarsverige.5.15b211251268a18575180003111.html Wed, 04 Mar 2009 16:19:53 +0100 Rektorer måste lära sig sätta individuell lön Läraryrket blir allt mindre ekonomiskt attraktivt för varje ny ungdomskull. Lön och villkor som lärare erbjuds i den svenska skolan är för dåliga. Skolans huvudmän och rektorer måste satsa på att lära sig sätta individuell lön. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/rektorermastelarasigsattaindividuelllon.5.15b211251268a18575180003252.html Thu, 26 Feb 2009 16:49:38 +0100 Öka statsbidragen — rädda jobben i offentliga sektorn! Lärarnas Riksförbund, tillsammans med Vårdförbundet, Kommunal, SKTF. Lärarförbundet och Akademikerförbundet SSR, kräver ökade statsbidrag till offentliga sektorn för att möta den ekonomiska krisen http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/okastatsbidragenraddajobbenioffentligasektorn.5.15b211251268a18575180003264.html Tue, 24 Feb 2009 18:15:06 +0100 Kommunerna klarar inte ansvaret för skolan Lärarnas Riksförbund varnade redan i höstas att regeringen måste skapa en skolakut. Den ekonomiska krisen slår hårt mot kommunerna. Om de inte får nya riktade statsbidrag hotas kvaliteten i skolorna. Det skriver Metta Fjelkner och Sonja Åström i Norrbottens Kuriren. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kommunernaklararinteansvaretforskolan.5.15b211251268a18575180003316.html Sat, 21 Feb 2009 18:19:01 +0100 Ny lärarutbildning nödvändig för kvaliteten Utredningen "En hållbar lärarutbildning" har ett genomtänkt förslag till ny lärarutbildning. På vilket sätt förklarar Metta Fjelkner i en debattartikel i Sundsvalls Tidning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/nylararutbildningnodvandigforkvaliteten.5.15b211251268a18575180003466.html Tue, 17 Feb 2009 18:35:52 +0100 Låga lärarlöner skadar Sverige Lärarnas Riksförbund hävdar att de betydande förändringarna som måste genomföras när det gäller lärarnas lönevillkor, kommer att kräva ett tydligare statligt ansvarstagande för skolan. Det kommunaliserade huvudmannaskapet för skolan försvårar eller omöjliggör att problemen åtgärdas. Det skriver idag Metta Fjelkner och Jan Eriksson i Sundsvalls Tidning http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lagalararlonerskadarsverige.5.15b211251268a18575180003529.html Mon, 09 Feb 2009 18:29:01 +0100 Låga lärarlöner skadar Sverige En dansk gymnasielärare tjänar nästan 46 procent mer än sin svenska kollega. I Malmö ligger lärarlönerna klart under genomsnittet i såväl Sverige som Skåne. Det låga löneläget för svenska lärare skadar skolans och landets framtid, skriver Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lagalararlonerskadarsverige.5.15b211251268a18575180003507.html Fri, 09 Jan 2009 18:46:40 +0100 Ny lärarutbildning nödvändig för kvaliteten En väldigt hög andel av lärarstudenterna är inte nöjda med sin utbildning inom för läraryrket centrala kunskapsområden. Det visar på det stora behovet av en grundläggande reformering som vi nu får med det som utredningen föreslår. Det är nödvändigt för att höja både kvaliteten och statusen på läraryrket! http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/nylararutbildningnodvandigforkvaliteten.5.15b211251268a18575180003596.html Sat, 03 Jan 2009 18:53:01 +0100 Spariver ger kunskapskollaps Svensk skola i dag är inte likvärdig och inte rättvis. Elevers kunskapsresultat har blivit än mer beroende av deras föräldrars bakgrund. Om vi inte satsar mer på skolans kunskapsuppdrag kommer ännu en generation ungdomar och elever drabbas i nästa ekonomiska kris. Om nya besparingar görs på skolan kommer Sverige göra nya fall neråt i kommande kunskapsmätningar. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/sparivergerkunskapskollaps.5.15b211251268a18575180003661.html Wed, 31 Dec 2008 19:12:42 +0100 En ny lärarutbildning är nödvändig Nyligen presenterades en utredning om en ny lärarutbildning. Detta efter hård kritik mot den nuvarande utbildningen, såväl från utomstående som från lärarstudenterna själva. Den har få disputerade lärare, låga krav på studenterna och brister i den vetenskapliga förankringen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/ennylararutbildningarnodvandig.5.15b211251268a18575180003882.html Wed, 24 Dec 2008 19:16:08 +0100 Kommuners spariver skadar skolan Nyligen kom ännu en rapport med ännu dystra nyheter om sjunkande resultat i skolan. Den internationella undersökningen TIMSS visar att kunskaperna för svenska åttondeklassare försämrats i både matte och naturvetenskap. I matten ligger eleverna både i år 4 och år 8 under genomsnittet jämfört mot resultaten i andra EU-länder. Vi backar mest av 16 länder. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kommunersspariverskadarskolan.5.15b211251268a18575180003934.html Tue, 23 Dec 2008 09:43:48 +0100 Orimligt stora skillnader i vad elever får kosta Skillnaderna mellan vad olika kommuner spenderar på undervisningskostnad i skolorna är inte rimliga. Medan somliga kommuner satsar över 60 000 kronor per elev och år är motsvarande siffra för andra likartade kommuner blott hälften så stor. Detta drabbar framför allt elever med svag bakgrund. Samtidigt finns ett tydligt samband mellan vad undervisningen får kosta och vad eleverna presterar. Det visar en ny undersökningsrapport som Lärarnas Riksförbund presenterar i dag.Denna ojämlikhet mellan skolorna är en direkt följd av att staten på 90-talet avsade sig ansvaret för att alla elever ska få likvärdig utbildning. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund, samt rapportförfattaren Camilo von Greiff, fil dr i nationalekonomi. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/orimligtstoraskillnaderivadeleverfarkosta.5.12dcace212693f1e87480001329.html Thu, 18 Dec 2008 10:03:08 +0100 Satsa på lärarna Kommer vi, om sossarna vinner nästa val, att få en återgång till de pedagogiska svanhoppen ner i leran? Socialdemokraternas reaktion på utredningen om lärarutbildning kan tyda på det. Men arbetarrörelsen måste inse att den inte behöver utgöra en enkel reflex på Jan Björklund, skriver Gunnar Ohrlander i Aftonbladet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/satsapalararna.5.12dcace212693f1e87480001446.html Sat, 29 Nov 2008 10:22:27 +0100 Skolan står vid vändpunkten Allt fler stöder kravet på statligt ansvarstagande för skolan. Jag förutspår att vi inom fem år har startat processen för ett ändrat ansvarstagande för skolan, skriver Metta Fjelkner i Upsala Nya Tidning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanstarvidvandpunkten.5.12dcace212693f1e87480001482.html Thu, 20 Nov 2008 10:40:32 +0100 Elever och lärare överens: Utvärdering inte betygssättning Vi är förvånande att kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Ilmar Reepalu, säger sig förvånas över kritiken mot elevomdömen, eller elevbetyg på lärare. För det är ju hans eget förslag som "professionella tjänstemän" fått arbeta med.Reepalu har själv talat om att elever ska betygsätta lärare, skriver Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund, och Mikael Grenefalk ordförande för Sveriges elevråds centralorganisation, Seco. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/eleverochlarareoverensutvarderingintebetygssattning.5.12dcace212693f1e87480001508.html Fri, 14 Nov 2008 10:45:41 +0100 Lärare och elever överens Förslagen att elever ska betygsätta lärare är inte bara ogenomtänkta. Det visar också på en främmande inställning till elever och lärare från ledande politiker. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, och Mikael Grenefalk, ordförande i Sveriges Elevråds Centralorganisation — Seco. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/larareocheleveroverens.5.12dcace212693f1e87480001521.html Thu, 30 Oct 2008 11:00:27 +0100 Utvärdering — inte betygssättning Malmöförslaget att låta elever betygsätta lärarna är ett lågvattenmärke i skoldebatten, skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/utvarderingintebetygssattning.5.12dcace212693f1e87480001535.html Tue, 28 Oct 2008 11:04:26 +0100 Betyg på lärare ger inte bättre skola "Vi bör inte skuldbelägga en hel yrkeskår för politikernas och förvaltningarnas misslyckanden", skriver Trevor Dolan, forskare på Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet i Sydsvenskan i dag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/betygpalararegerintebattreskola.5.12dcace212693f1e87480001550.html Tue, 21 Oct 2008 11:11:43 +0200 Mer resurser behövs, inte jämförelser Svensk skola är bättre än debatten ger sken av, skrev Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i NWT den 14 oktober. Utan tvivel är skolan bra på många håll i landet. Men vi lärare är inte nöjda med situationen för svensk skola. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/merresurserbehovsintejamforelser.5.12dcace212693f1e87480001629.html Thu, 25 Sep 2008 11:21:12 +0200 Lärare möter sexism i skolan Ny Sifo-undersökning efter Levande Historias studie om Förintelsen: Sex av tio lärare anser sig inte ha tillräcklig kunskap om värdegrundsfrågor. 23 procent av lärarna i Sverige anser att det förekommit situationer eller händelser i skolan som de upplever som alarmerande när det gäller sexism. Och mer än hälften av lärarna, 58 procent, menar att de inte fått tillräcklig utbildning eller fortbildning i värdegrundsfrågor. Det visar en enkät som Sifo gjort med intervjuer av lärare i grund- och gymnasieskolan på Lärarnas Riksförbunds uppdrag. Dessutom hävdar var tredje lärare att skolledningen på den egna skolan inte är aktivt engagerad i värdegrundsarbetet. Detta är allvarligt, eftersom nazister och främlingsfientliga grupper uppträder alltmer målmedvetet i skolorna för att värva anhängare och marknadsföra sig direkt mot eleverna. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, och Eva Swartz, vd för Stiftelsen Natur & Kultur. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararemotersexismiskolan.5.12dcace212693f1e87480001675.html Thu, 25 Sep 2008 11:16:13 +0200 Inrätta en skolakut Kommer de svenska kommunerna klara att skolan blir likvärdig och rättvis när finanskrisen och kommande lågkonjunkturen rullar in? Frågan bör ställas med tanke på vad som drabbade skolan under den förra djupa 90-talskrisen. Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner kräver nu att regeringen inrättar en skolakut. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/inrattaenskolakut.5.12dcace212693f1e87480001653.html Tue, 23 Sep 2008 11:25:14 +0200 Paniken med matematiken Trots regeringens nya satsning på fortbildning i matematik krävs det än bredare grepp. Vi måste få fler ungdomar intresserade av ämnet, men också förbättra villkoren för lärare. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/panikenmedmatematiken.5.12dcace212693f1e87480001693.html Thu, 18 Sep 2008 11:34:53 +0200 Statens ansvar för skolan måste bli tydligare Det pågår en debatt om krisen i den svenska skolan. Är vi "sämst i klassen" eller är vi medelmåttiga eller något bättre än mitten?Vi som vill att skolan ska utvecklas och stärkas bör ägna oss åt är att komma fram till hur vi ska skapa världens bästa skola, en skola där eleverna får stora kunskaper.Vad krävs för att vi ska nå målet som Sveriges politiker, oavsett partitillhörighet, förhoppningsvis har; att vi ska ha en skola i världsklass? http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/statensansvarforskolanmasteblitydligare.5.12dcace212693f1e87480001719.html Sun, 14 Sep 2008 11:45:04 +0200 Nya gymnasiet blir bra Att dela gymnasieskolan i en yrkesförberedande och en högskoleförberedande del behöver inte betyda att det blir svårare att byta väg i livet. Tvärtom kan det bli enklare. Det liggande förslaget stärker även kopplingen till näringslivet. Det menar Saco:s ordförande Anna Ekström, chefen för LO:s arbetslivsenhet Irene Wennemo och Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/nyagymnasietblirbra.5.12dcace212693f1e87480001744.html Mon, 18 Aug 2008 11:51:19 +0200 Ta ansvar för kulturen i skolan Kommunerna klarar inte sitt ansvar för skolan och kulturen. Det skapar orättvisor och slår sönder grunden för det demokratiska samhället. Det anser regissörerna Stina Oscarsson och Suzanne Osten tillsammans med Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner, författaren Barbro Lindgren förre chefredaktören Arne Ruth. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/taansvarforkultureniskolan.5.12dcace212693f1e87480001773.html Thu, 14 Aug 2008 11:56:21 +0200 Inte för svårt att starta friskolor Skol-Sveriges största problem är inte brist på friskolor, utan att alla elever inte får en likvärdig utbildning av högsta kvalitet. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, i Corren. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/inteforsvartattstartafriskolor.5.12dcace212693f1e87480001800.html Tue, 05 Aug 2008 11:59:09 +0200 Lärarna vill se tydligt ansvar för skolan Frågan om ökat statligt ansvar för skolan har inte stått på den politiska agendan. Inte förrän Lärarnas Riksförbund på sin kongress i maj beslutade att driva denna fråga. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararnavillsetydligtansvarforskolan.5.12dcace212693f1e87480001814.html Wed, 30 Jul 2008 13:08:48 +0200 Lyft HBT-frågor inom EU Sveriges regering måste stå upp för människors lika rätt och värde. För varje grupp som diskrimineras begränsas allas demokratiska utrymme, skriver Anna Ekström, ordförande i Saco, Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, Christoph Bargholtz, ordförande i Sveriges universitetslärarförbund, samt Eva Westerberg, ordförande i Saco studentråd och Daniel Hjert, ordförande i LR Stud. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lyfthbtfragorinomeu.5.12dcace212693f1e87480001838.html Tue, 22 Jul 2008 13:15:06 +0200 Det måste bli ett tydligt ansvar för skolan Lärarnas Riksförbund beslutade på sin kongress i maj att driva denna fråga. Den lyftes också vid vårt seminarium i Almedalen. Då anslöt sig såväl socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet som moderaterna till en utredning av kommunaliseringen av skolan, och några ville också utreda även friskolereformen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/detmasteblietttydligtansvarforskolan.5.12dcace212693f1e87480001874.html Mon, 07 Jul 2008 13:19:25 +0200 Ny finansiering för skolan Likvärdigheten i skolan har minskat efter 90-talets reformer. Vi ser hur resultaten i skolan sjunker långsamt men stadigt och att elever har svårt att få det särskilda stöd de behöver. Skolan får helt enkelt på alltför många håll inte tillräckliga resurser i förhållande till behoven. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/nyfinansieringforskolan.5.12dcace212693f1e87480001887.html Wed, 25 Jun 2008 13:24:58 +0200 Kommunerna klarar inte att ansvara för skolan En ny rapport från Sveriges kommuner och landsting om skolan visar tydligt att kommunerna inte klarar sitt uppdrag att ansvara för denna verksamhet. Det krävs ett tydligare statligt ansvarstagande för skolan i Sverige. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/kommunernaklararinteattansvaraforskolan.5.12dcace212693f1e87480001913.html Thu, 12 Jun 2008 13:32:09 +0200 Statsbidragen får inte tas från eleverna Debatt apropå Klart nej till statlig skola Dagens Samhälle nr 20/08, sid 4—5. Vi driver denna fråga därför att våra medlemmar vill det. Vi lyssnar mindre på arbetsgivarpartens och kommunpolitikernas åsikter. Läs Metta Fjelkners artikel i Dagens Samhälle. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/statsbidragenfarintetasfraneleverna.5.12dcace212693f1e87480001928.html Sat, 07 Jun 2008 13:39:29 +0200 Mobilisera mot nazisternas offensiv i skolan Demokrati och mänskliga rättigheter är ingen självklarhet. Vi måste våga ta diskussionen med nynazistiska och främlingsfientliga grupper. Undervisning i historia och samhällskunskap är avgörande och måste uppvärderas. Dessa ämnen skall alla lärarstuderande få med i sin utbildning — oavsett inriktning. Det skriver Metta Fjelkner och Eva Swartz. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/mobiliseramotnazisternasoffensiviskolan.5.12dcace212693f1e87480001954.html Tue, 03 Jun 2008 13:44:40 +0200 Låt staten styra skolan Det finns ett starkt stöd för ett förändrat huvudmannaskap för skolan, skriver Lärarnas Riksförbunds företrädare i en replik till Lärarförbundet i Göteborgs-Posten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/latstatenstyraskolan.5.12dcace212693f1e87480001970.html Fri, 23 May 2008 13:49:37 +0200 Anmäl avknoppade skolor till EU Det är inte förenligt med EU:s statsstödsregler att gynna enskilda eller företag som nu görs inom skolans område idag.Detta måste anmälas till EU-kommissionen. Det skriver förbundsordförande Metta Fjelkner i Svenska Dagbladet http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/anmalavknoppadeskolortilleu.5.12dcace212693f1e87480002007.html Tue, 13 May 2008 11:27:48 +0200 Skolan behöver ett statligt huvudmannaskap Lärarnas Riksförbund presenterar en ny rapport och kräver att skolan återförs till staten för att locka de bästa studenterna till läraryrket. Studenterna med de bästa betygen väljer bort läraryrket. Det beror bland annat på att läraryrket förlorade i status i samband med att skolan kommunaliserades 1991. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skolanbehoverettstatligthuvudmannaskap.5.4e9690001274b09827480005585.html Mon, 28 Apr 2008 10:05:26 +0200 Våld och trakasserier drabbar många lärare Ny stor undersökning: Mer än var tionde lärare trakasseras i skolan och var tjugonde har utsatts för våld. Nya siffror visar att 4,8 procent av lärarna i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen utsätts för våld i skolan. Hot om fysiskt våld har drabbat 6 procent och hela 12,7 procent trakasseras. Av dem som utsatts för fysiskt våld uppger dessutom nästan hälften att det skett vid upprepade tillfällen. Hela 45 procent av lärarna menar att våldet och hoten ökat i skolorna. Ändå är polisanmälningar ovanliga. En lärare blev slagen med en trädgren. En annan mordhotades inför betygssättningen. Nästan var femte lärare känner obehag inför att gå till sitt jobb. Situationen är oacceptabel, menar ordföranden i Lärarnas Riksförbund Metta Fjelkner. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/valdochtrakasserierdrabbarmangalarare.5.4e9690001274b09827480005568.html Thu, 17 Apr 2008 17:03:52 +0200 Förändra lärarutbildningen i grunden Lärosäten med lärarutbildning bör tilldelas examensrätt endast i de delar där man har kompetens och kan erbjuda en lärarutbildning av god kvalitet. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund, i Sydsvenskan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/forandralararutbildningenigrunden.5.5d1115f6127b6f6326580004089.html Wed, 16 Apr 2008 17:08:21 +0200 Systemfel bakom kritiken mot lärarutbildningarna Att det finns få forskare på lärarutbildningarna beror på att det inte finns några pengar till att bedriva forskning. Det skriver ordförandena för de tre lärarfacken, Christoph Bargholtz, Sveriges Universitetslärarförbund, Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund och Eva-Lis Preisz, Lärarförbundet i dagens Göteborgs-Posten. De föreslår bland annat att en forskningsresurs kopplas till varje studentplats och öronmärks för att verkligen komma utbildningen till del. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/systemfelbakomkritikenmotlararutbildningarna.5.5d1115f6127b6f6326580004106.html Sun, 30 Mar 2008 17:18:00 +0200 Utbilda lärarna om klimatet Lärarnas Riksförbund samarbetar nu med expeditionsverige.se, för att göra klimatfrågan konkret. Men lärarna måste vidareutbildas för att kunna ge eleverna en fördjupad miljöutbildning, skriver Metta Fjelkner och Mattias Klum i Upsala Nya Tidning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/utbildalararnaomklimatet.5.5d1115f6127b6f6326580004118.html Fri, 28 Mar 2008 09:02:37 +0100 Ta ansvar för en modern lärlingsutbildning - Vi kräver en ordentlig insats av regeringen och landets kommuner för att den nya lärlingsutbildningen verkligen ska kunna genomföras, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund tillsammans med Anna-Stina Nordmark Nilsson, Företagarna. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/taansvarforenmodernlarlingsutbildning.5.5d1115f6127b6f6326580004254.html Sat, 08 Dec 2007 09:22:08 +0100 Dags att satsa på lärarna Svenska skolungdomar hamnar allt längre ner i internationella kunskapsmätningar, nu senast Pisa 2006. Trenden måste vändas och ambitionerna höjas, skriver Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/dagsattsatsapalararna.5.5d1115f6127b6f6326580004267.html Wed, 05 Dec 2007 09:24:25 +0100 Satsa på lärarna - vänd sjunkande kunskapsutveckling Svenska skolungdomar halkar efter i internationella kunskapsmätningar. Vi måste vända trenden där Sverige hamnar allt längre ner på den internationella rankningen, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande i Östgöta Corren. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/satsapalararnavandsjunkandekunskapsutveckling.5.5d1115f6127b6f6326580004282.html Sat, 27 Oct 2007 09:33:01 +0200 Privatiseringarna går emot friskolereformens syfte Under det senaste året har ett stort antal kommuner deklarerat sin avsikt att privatisera skolor genom att sälja väl fungerande kommunala skolor. Denna privatiseringsvåg motverkar det som friskolereformen syftade till. Det skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/privatiseringarnagaremotfriskolereformenssyfte.5.5d1115f6127b6f6326580004295.html Tue, 16 Oct 2007 10:57:07 +0200 Bra förbjuda förkunnelse i skolan Det är bra att det nu ska bli möjligt att stänga religiösa friskolor som inte följer läroplanen, skriver Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund i tidningen Corren. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/braforbjudaforkunnelseiskolan.5.5d1115f6127b6f6326580004384.html Tue, 16 Oct 2007 10:44:17 +0200 Vårt utbildningssystem håller på att haverera Kommunerna klarar inte sitt ansvar för lärarnas kvalitet. 1991 fick den svenska skolan kommunerna som huvudman. Sedan dess har uteblivna satsningar på skolan och lärarna medfört ödesdigra konsekvenser för läraryrket. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vartutbildningssystemhallerpaatthaverera.5.5d1115f6127b6f6326580004367.html Fri, 12 Oct 2007 11:03:11 +0200 De förvägras en andra chans Lärarnas Riksförbund samlade i våras in 9 000 namnunderskrifter i protest mot regeringens kraftiga minskning av Komvux. Våra protester togs emot men regeringen lyssnade inte till våra varningar. Och nu ser vi effekterna av regeringens nedskärningar. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/deforvagrasenandrachans.5.5d1115f6127b6f6326580004397.html Thu, 11 Oct 2007 11:10:23 +0200 Barn som rör sig lär sig bättre Skolhälsovården måste följa skollagen och aktivt förbättra elevernas hälsa. Men det kräver medverkan av skolans övriga personal. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund, och Anna Hertting, ordförande för Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/barnsomrorsiglarsigbattre.5.5d1115f6127b6f6326580004410.html Thu, 27 Sep 2007 11:16:58 +0200 Utnyttja alla sinnen i undervisningen Många elever som inte anses ha läshuvud har fått en stämpel på sig att inte duga. Men det handlar ofta om att undervisningen är alltför abstrakt. Använd känsel, syn, lukt, smak och hörsel i undervisningen. Det skriver Metta Fjelkner tillsammans med Carl Jan Granqvist och Bosse "Bildoktorn" Andersson, i Göteborgs-Posten. Alla tre medverkar på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg . http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/utnyttjaallasinneniundervisningen.5.5d1115f6127b6f6326580004423.html Tue, 11 Sep 2007 11:20:47 +0200 Stödundervisningen i skolan måste förbättras Bland elever som fått omfattande specialpedagogiskt stöd är andelen godkända 40 procentenheter lägre än bland elever utan stöd. Två av fem elever har fått specialpedagogiskt stöd någon gång under grundskoletiden. Men andelen elever som efter årskurs 9 saknar godkänt betyg i matte, engelska och svenska är ändå väsentligt högre i denna elevgrupp. Det visar en ny omfattande studie från Lärarnas riksförbund och Göteborgs universitet. Nu behövs mer forskning, mindre skolklasser och förbättrad behörighet hos speciallärarna, skriver Lärarnas riksförbund ordförande Metta Fjelkner i DN. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/stodundervisningeniskolanmasteforbattras.5.5d1115f6127b6f6326580004436.html Thu, 06 Sep 2007 13:03:44 +0200 Vem i regeringen tar ansvar för skolan? Både folkpartiet och centern har ambitionen att som regeringspartier fatta beslut om utformningen av den framtida skolpolitiken och båda balanserar på var sin ytterkant just i skolpolitiken. Läs debattartikel av Metta Fjelkner i VLT. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/vemiregeringentaransvarforskolan.5.5d1115f6127b6f6326580004456.html Mon, 27 Aug 2007 13:07:01 +0200 De blev nedskärningarnas stora förlorare Preliminär statistik visar att drygt 11 procent av eleverna som går ut nionde klass inte är behöriga att börja på gymnasiet. Dessa barn får betala högsta priset för den ekonomiska krisen i skolan i början av 1990-talet. De har gått hela sin skolgång i det som blev följden av kommunernas spariver, skriver Metta Fjelkner från Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/deblevnedskarningarnasstoraforlorare.5.5d1115f6127b6f6326580004469.html Thu, 16 Aug 2007 13:17:39 +0200 Skärp lagstiftningen för religiösa friskolor Moderaterna kan tänka sig att ändra reglerna för religiösa friskolor. Lärarnas Riksförbund välkomnar partiets ändrade hållning. Det är angeläget att regeringen tar ansvar för att alla barn får en undervisning som vilar på vetenskaplig grund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/skarplagstiftningenforreligiosafriskolor.5.5d1115f6127b6f6326580004483.html Thu, 26 Jul 2007 13:27:11 +0200 Hotad vuxenutbildning Återför pengarna till Komvux. Det kräver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner och Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand i en debattartikel.Lärarnas Riksförbund har till regeringen nyligen överlämnat protestlistor där över 9 000 lärare skrivit på mot regeringens nedskärningar av Komvux. Lärarna vet att dessa neddragningar drabbar just dem som inte klarat av skolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/hotadvuxenutbildning.5.5d1115f6127b6f6326580004497.html Tue, 17 Jul 2007 13:28:34 +0200 Låt näringslivet vara med i skolarbetet Debattartikel i Svenska Dagbladet 17 juli 2007 Möjligheten för skolans elever att tidigt få en relevant koppling till näringslivet har länge varit ett självklart inslag i den svenska skolan. Den traditionella praon har fungerat som den främsta, och i många fall enda kontakten elever får med arbetslivet innan de gör viktiga val för framtiden. Modellen för dagens prao skapades för 30 år sedan och har inte förändrats nämnvärt sedan dess. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/latnaringslivetvaramediskolarbetet.5.5d1115f6127b6f6326580004509.html Mon, 02 Jul 2007 14:31:01 +0200 Utbildning för överlevnad Under några sommardagar var dalabyn Tällberg en internationell mötesplats i klass med Davos och Porto Alegre, när politiker, forskare, företagare och aktivister från hela världen samlades för att diskutera tillväxt, globalisering och jordens överlevnad. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/utbildningforoverlevnad.5.5d1115f6127b6f6326580004533.html Tue, 12 Jun 2007 15:21:01 +0200 "Betyg ska sättas av den som har kompetens" Debattartikel om betyg, publicerad i Provinstidningen Dalsland, Åmål, den 12 juniEnligt Barnombudsmannen (BO) är det en allvarlig brist i rättssäkerheten för eleverna att de i dag inte ges tillfälle att få betyg enligt för dem kända kriterier. Nu menar BO att det är hög tid att införa ett system som gör att eleverna kan få sina betyg omprövade i efterhand. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/betygskasattasavdensomharkompetens.5.5d1115f6127b6f6326580004580.html Tue, 12 Jun 2007 15:18:25 +0200 Lärares rädslor Debattartikel om rädslor i läraryrket och möjligheterna att utveckla professionen med rätt verktyg. Av författarna till boken "Rädda lärare" - och LR-medlemmarna - Mikael Arevius och Henrik Olsson, och rektorn Tomas Hultquist samt Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/lararesradslor.5.5d1115f6127b6f6326580004550.html Mon, 28 May 2007 15:25:53 +0200 Satsa på speciallärare för barn med stödbehov  Skolorna brister när det gäller att ge stöd och hjälp till de elever som har störst behov av insatser. Skolverkets utbildningsinspektions senaste rapport visar att det stöd som eleverna har rätt till ofta uteblir eller inte är anpassat efter elevernas behov, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en debattartikel i Norrköpings Tidningar. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/satsapaspeciallarareforbarnmedstodbehov.5.5d1115f6127b6f6326580004599.html Wed, 16 May 2007 15:31:30 +0200 Nu måste lärarnas löner höjas Det är hög tid att höja lärarnas löner. Det går bra för Sverige. Industrin och detaljhandeln går för högtryck och allt fler får jobb. Det syns också ute i landets kommuner, vars ekonomi aldrig heller varit så bra som nu. Tyvärr syns det inte i lärarnas plånböcker. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/numastelararnaslonerhojas.5.5d1115f6127b6f6326580004612.html Mon, 07 May 2007 11:14:12 +0200 Viktig samsyn om ny och tydlig läroplan Regeringen meddelar att man som ett första steg inför nationella prov i samtliga teoretiska ämnen i år nio. Det är bra. Regeringen bygger sitt förslag på utredningen "Tydligare mål och uppföljning i grundskolan" som bland annat föreslår fler nationella prov i grundskolan. Dessutom föreslås mål för läroplaner respektive kursplaner; att kursplanerna endast ska innehålla mål för ämneskunskaper och att värdegrundsmålen hänvisas till läroplanen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/viktigsamsynomnyochtydliglaroplan.5.5d1115f6127b6f6326580004625.html Mon, 08 Jan 2007 11:18:52 +0100 Farligt nära diskriminering, folkpartiet  Det nya året börjar med att folkpartiet i Malmö vill förbjuda skolelever att prata andra språk än svenska i klassrummet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/debattartiklar/arkiv/farligtnaradiskrimineringfolkpartiet.5.48871eb2127f9e935ab800091.html