Kollektivavtal inom privat sektor

Vanligtvis ansluter sig den privata arbetsgivaren till någon av de arbetsgivar­organisationer som vi har kollektivavtal med genom Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd.

Det är vårt ansvar att teckna kollektivavtal för de av våra medlemmar som arbetar hos arbetsgivare där huvudparten av de anställda arbetar som lärare. I enstaka fall tecknar vi direktavtal med enskilda arbetsgivare inom den privata sektorn.

Det finns dock undantag, till exempel i vissa utbildningsföretag där de anställda företrädesvis är tekniker eller andra specialister, där kan istället Sveriges Ingenjörer teckna kollektivavtalet. Då gäller det avtalet också för medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

Översikt avtal och löptider inom privat sektor

Olika avtal löper ut under olika tidpunkter. Här kan du se löptiden för just ditt befintliga avtal inom privat sektor.

Uppdaterad