Skolan i fokus på Skolans Dag

Varje år uppmärksammar Lärarnas Riksförbund Skolans Dag för att sätta fokus på skolan och lärarna.

Läs mer om vår rapport >