Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Detta måste vi diskutera i vår yrkeskår!

Nu måste vi i yrkeskåren diskutera vad vi tycker om en legitimation för studie- och yrkesvägledare och vilka arbetsuppgifter eller ansvarsområde som kan kopplas till en legitimation.

På Lärarnas Riksförbunds kongress i maj 2012 fanns det ett antal motioner som handlade om studie- och yrkesvägledarna. Från flera distrikt kom det motioner om att studie- och yrkesvägledarna skulle få en legitimation.

Yrkande: att förbundsstyrelsen arbetar för att studie- och yrkesvägledarna ska bli ett yrke med legitimation.

Förbundsstyrelsen svarade motionärerna så här:

Förbundsstyrelsen delar motionärens åsikt om att det ska införas en legitimation för studie- och yrkesvägledare.

Införandet av legitimation för lärare har varit en stor framgång för förbundet. För lärarna har det varit en lång väg från det att beslut togs på kongressen 1992 om att förbundet skulle börja driva frågan, tills det att beslut togs i riksdagen 2011.

Att verka för en legitimation av studie- och yrkesvägledarna, måste därför ses som ett långsiktigt arbete. Det måste också finnas ett tydligt avgränsat ansvarsområde, där professionen tar ett tydligt ansvar kopplats till någon form av myndighetsutövning/specifik arbetsuppgift. Ansvaret ska kunna kopplas till den individuella studie- och yrkesvägledaren. För lärarnas del har detta handlat om undervisning, måluppfyllelse och inte minst betygsättning, som är en form av myndighetsutövning som lärarna som profession ta ansvar för. Vad studie- och yrkesvägledarna på liknande sätt ska ta ansvar för, måste diskuteras av den egna yrkeskåren.

Kongressen beslutade att bifalla denna motion.

Delta i diskussionen om legitimation för studie-och yrkesvägledare.

Bidra med dina åsikter i vårt diskussionsforum.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Lena Hartvigsson

Sidan senast uppdaterad: 2014-05-08 14.34