Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Effekter av studie- och yrkesvägledning

Såväl samhället som den enskilde har ett stort intresse av att dels tillhandahålla och dels ta emot studie- och yrkesvägledning. För samhällets del finns mycket att vinna som studie- och yrkesvägledningen kan bidra till en ökad genomströmning i utbildningssystemet genom färre felval och avhopp. På samma sätt har den enskilde allt att vinna på väl underbyggda val och en utvecklad valkompetens, som kan leda till en högre stimulans, trivsel och nöjdhet med framtida yrkesliv, men även till högre avkastning vad gäller livslönen.

En undersökning som Lärarnas Riksförbund genomförde i våras visar att de flesta eleverna i grundskolan får någon typ av studie- och yrkesvägledning. Undersökningen visar dock att en betydande del av SYV-verksamheten i grundskolan knyts till årskurs 9. Knappt 8 av 10 elever uppger att de endast erbjöds individuella samtal under årskurs 9. Vidare framkommer att det råder skillnader i vilken typ av studie- och yrkesvägledning i övrigt som eleverna haft tillgång till. När det gäller elevernas egna upplevelser av om de anser att de fått tillräckligt med studie- och yrkesvägledning, är det tydligt att elever med en eller två utlandsfödda föräldrar i högre utsträckning känner att de inte fått tillräckligt med individuell studie- och yrkesvägledning.

Undersökningen visar också att det finns vissa tydliga skillnader i vilka elever det är som både gemomför och överväger byten och avhopp. Elever med lägre betyg från grundskolan, som inte bor med båda sina föräldrar, och flickor är de grupper som i större utsträckning genomför eller överväger avhopp och programbyten. Att vara flicka, ha låga betyg och ha föräldrar som är födda i ett annat land än Sverige, ökar risken för genomförda och övervägda avhopp.

Det syns också ett förhållandevis tydligt samband mellan i vilken grad eleverna anser att de fått tillräckligt med individuell studie- och yrkesvägledning i grundskolan och om de genomfört eller övervägt avhopp eller programbyten i gymnasieskolan. Elever som anser att de fått tillräckligt med individuell studie- och yrkesvägledning i grundskolan har i lägre utsträckning genomfört eller övervägt såväl avhopp som byten.

Lärarnas Riksförbund efterlyser en långsiktig studie- och yrkesvägledning, där eleverna garanteras reell rätt till densamma. Tid måste avsättas för studie- och yrkesvägledningen, till att börja med som en minimitid per elev. Alla elever måste få tillgång till enskild vägledning utifrån sina olika behov. Därför måste det finnas starka kompensatoriska inslag i resurstilldelningen för studie- och yrkesvägledningen.


Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Lena Hartvigsson

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-24 11.10

Dokument för nedladdning