Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Inspiration och information under fortbildningsdagar för vägledare

Lärarnas Riksförbund var huvudman för två intressanta och lärorika fortbildningsdagar för studie- och yrkesvägledare i Jämtland och Härjedalen, samt Sundsvalls kommun.

Dag ett hölls av Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelseledamot Catharina Niwhede och dagen började med mycket intressant information om arbetsrättsliga frågor. Vi fortsatte dagen med analys av våra arbetsuppgifter och vad som ryms i vår arbetstid.  Den ekvationen gick inte ihop kunde vi konstatera! Eftermiddagen ägnades åt fortsatta gruppdiskussioner kring våra arbetsuppgifter kontra styrdokumenten, framförallt de allmänna råden om studie- och yrkesvägledning.

Catharina Niwhede i mitten, flankerad av Therese Martebo och Berit Haugen som planerat inför konferensen.

Andra dagen inleddes av Lotten Johansson som berättade om hur de på Hovsjöskolan i Södertälje arbetat fram en plan för studie- och yrkesvägledning genom alla årskurser, där delaktighet och ansvar ligger på all personal. Lotten inspirerade med konkreta exempel från sitt arbete på skolan. Hon påtalade vikten av att ha en bra kartläggning som grund för utvecklingsarbetet som man kan återkoppla till för att påminnas om sitt uppdrag och dra åt samma håll.

Sista programpunkten var en inbjuden gäst, Leif Andergren. Vi fick ta del av olika teorier som han beskriver i boken ”Samtala”. Vi påmindes om hur vi på olika sätt kan använda vägledningsteorierna för att medvetandegöra och tydliggöra mönster för att kunna förändra och att lösa upp begränsningar och hinder hos våra sökande.

Leif Andergren

Utvärderingen av dagarna visar att det finns ett stort behov av att fortsätta med fortbildningsdagar. Godbitar från dagarna var bland annat möjligheterna till diskussion och reflektion i grupp, viktig kunskap kring arbetsrätt, att dagarna gav så mycket ny inspiration och nya infallsvinklar, uppfriskande med vägledningsteoriernas metoder och verktyg att använda i samtalen.

/Therese Martebo, studie- och yrkesvägledare

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Lena Hartvigsson

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-31 09.29

Om fortbildningsdagarna

Fortbildningsdagarna hölls i Östersund 31 mars - 1 april.

Jämtlands län har i många år haft regelbundna länsträffar för studie- och yrkesvägledare över alla skolformer med både kommuner och fristående skolor som huvudmän. Det är ca 30 studie- och yrkesvägledare som träffas cirka 5 gånger per år.

Två av länets studie- och yrkesvägledare, Therese Martebo och Berit Haugen, har planerat inför dagarna med utgångspunkt i vad länsgruppen gemensamt diskuterat.