Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Nya ordföranden för studie- och yrkesvägledarna har ordet

I början av december hade Lärarnas Riksförbunds intresseförening för studie- och yrkesvägledare sitt föreningsmöte. En ny styrelse med båda gamla och ny ledamöter valdes, med uppdrag att bevaka studie- och yrkesvägledarnas fackliga frågor inom förbundet, men även i form av lobbyverksamhet.

Jag har fått det stora förtroendet att som ordförande leda detta arbete, en spännande utmaning.

För att fackliga frågor som rör studie- och yrkesvägledare ska få genomslag och sättas på kartan, behöver vi öka aktiviteten bland våra medlemmar. Vi kommer bland annat att arbeta med hur vi kan öka kommunikationen mellan den centrala styrelsen och de olika lokalföreningarna. Den i huvudsak viktigaste faktorn till ett framgångsrikt fackligt arbete, ligger i det som görs på lokal nivå. Därför är våra lokalföreningar själva navet i detta. I dag vet inte vi inte särskilt mycket om det fackliga arbetet ute i de olika kommunerna. De goda exemplen och erfarenheterna, liksom kunskap av hur motgångar kan hanteras behöver spridas över vårt avlånga land. Samtidigt saknar flera kommuner/orter lokalföreningar. Det är därför angeläget att verka för att det bildas fler lokala föreningar, som kan bevaka våra intressen.

Ja, jag vet att detta kräver en del! Engagemang bygger på att enskilda avsätter tid för det de tycker är viktigt. Men det är också förenat med stimulans och lärande.

Vi kommer också att försöka få till stånd ett forum, enbart för LR-anslutna studie- och yrkesvägledare, där alla har möjlighet att lyfta aktuella fackliga frågor. Finns det inte förutsättningar för att gå samman och organisera det fackliga arbetet genom en lokal förening, kan det på så vis ändå ges möjlighet till en dialog medlemmar emellan.

Du som läser det här och har idéer eller funderingar över hur vi kan utveckla det fackliga arbetet, hör av dig! Vi tar gärna emot synpunkter och förslag, men hoppas också att du vill vara med och delta i detta arbete. Tillsammans är vi facket!

/Lena Hartvigsson
Ordförande i Forum för studie- och yrkesvägledare

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Lena Hartvigsson

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-13 13.56