Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Ny statlig utredning ska utveckla studie- och yrkesvägledningen i grundskolan

Yrkesutbildningsutredningen som tillsattes med uppdrag att lämna förslag som stärker den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktivitet har nu lämnat sitt slutbetänkande. I slutbetänkandet betonas betydelsen av studie- och yrkesvägledning för att motverka elevernas felval som ofta leder till programbyten och studieavbrott i gymnasieskolan.

Utredningen konstaterar att ”studie- och yrkesvägledningen i dag är ofta lågt prioriterad i skolans vardag och tillgången till kvalitativ studie- och yrkesvägledning varierar stort mellan kommuner och skolor. Tillgången till studie och yrkesvägledning i grundskolan tycks dock minska risken för att elever senare hoppar av gymnasieskolan.”

Utredningen hänvisar till en studie gjord av Lärarnas riksförbund (2012), som visar att elever som gått på en grundskola med låg studie- och yrkesvägledartäthet löper en 20 procent högre risk att göra studieavbrott i gymnasieskolan. Utredningen hänvisar vidare till ytterligare en undersökning gjord av Lärarnas Riksförbund (2015) som visar att en betydande andel elever inte får tillräckligt med vägledning inför gymnasievalet. I undersökningen uppgav 40 procent av gymnasieeleverna att de fått för lite eller ingen vägledning alls i grundskolan.

Slutbetänkandet lyfter fram även den internationella vägledningsforskningen som visar att studie- och yrkesvägledning minskar risken för avhopp och har positiva effekter för studieresultat, övergången mellan utbildningsnivåer och elevernas etablering på arbetsmarknaden och för samhället i stort.

Faktorer som förklarar den bristande vägledningen är bland annat de stora variationerna mellan kommunerna vad gäller vägledningens resurser, innehåll, kvalitet och hur arbetet leds. Likaså svag och otydlig statlig styrning på området och den stora andelen obehöriga studie-och yrkesvägledare, i synnerhet i grundskolan, pekas ut som bidragande orsaker till att studie-och yrkesvägledningen inte håller tillräckligt hög kvalitet.

Utredningen kommer till slutsatsen att de brister som beskrivits ovan indikerar att ”studie- och yrkesvägledningen behöver en starkare statlig styrning för att bli mer likvärdig och ge alla elever kunskaper, information och vägledning med högre kvalitet”.

Yrkesutbildningsutredningen föreslår därmed att det tillsätts en statlig utredning med uppdrag att utveckla studie- och yrkesvägledningen i grundskolan. En sådan utredning bör bland annat få i uppdrag att överväga arbetslivskunskap som nytt ämne i grundskolan, lämna förslag som syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen för studie- och yrkesvägledningen, belysa fördelar och nackdelar med hur studie- och yrkesvägledningen organiseras i kommunen, lämna förslag som syftar till att säkerställa elevernas rätt till vägledningssamtal, se över studie- och yrkesvägledarutbildningen samt föreslå hur fler studie- och yrkesvägledare kan utbildas.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Lena Hartvigsson

Sidan senast uppdaterad: 2015-11-26 15.37