Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Vägledare kritiska mot förtursregler

Studie- och yrkesvägledarna i Vellinge, Trelleborg och Svedala kritiserar en ny utbildning vid Umeå universitet som ger förtur in på studie- och yrkesvägledarprogrammet sista utbildningsår. Även styrelsen för Studie- och yrkesvägledarna i Lärarnas Riksförbund är kritiska till utbildningen och har kontaktat Umeå universitet. Läs brevet som skickades till Högskoleverket och Umeå universitet.

Vi studie- och yrkesvägledare i kommunerna Vellinge, Trelleborg och Svedala är starkt kritiska till den utbildning som Umeå Universitet startat om 30 hp som ger pedagoger, socionomer, beteendevetare samt de med examen över 180 hp inom något beteendevetenskapligt ämne, förtur in på studie- och yrkesvägledarprogrammets sista utbildningsår om ytterligare 60 hp.

Vi anser att det är viktigt att de olika yrkeskategorierna skiljs åt i skolan för elevens bästa, eftersom det annars kan framkalla intressekonflikter. Enligt de etiska reglerna för studie- och yrkesvägledare som etiska rådet hos Sveriges vägledarförening arbetat fram med utgång i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, EU:s resolution om vägledning 9286/04 samt ILO:s konvention nr 142 om yrkesvägledning, framhålls bland annat att man som studie- och yrkesvägledare skall sätta individen i centrum och stå fri från särintressen, samt att vägledaren skall sträva efter att ge relevant, tydlig och objektiv information.

Vi vill exempelvis framhålla den konflikt som kan startas genom att en betygsättande lärare samtidigt arbetar som studie- och yrkesvägledare. Tillika hur viktigt det är med två olika personer på posten kurator — studie- och yrkesvägledare då man till exempel vid en elevvårdskonferens som leder till en socialanmälan inte har något förtroende kvar hos eleven eller hos föräldrarna. Vi anser inte att skapandet av en syvorator är en bra lösning för eleverna och undrar därmed vad syftet för utbildningen i Umeå är?

Slutligen ifrågasätter vi hur man värderar den idag treåriga studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Umeå universitet, då man genom att endast läsa sista året på studie- och yrkesvägledarutbildningen går miste om flera viktiga punkter inom utbildningen.

Med vänliga hälsningar,
Studie- och yrkesvägledarna i Vellinge, Trelleborg och Svedala

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Lena Hartvigsson

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-12 14.09