Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Vägledare och ombud
– en bra kombination

För studie- och yrkesvägledaren Jenny Backer var det långt ifrån självklart att ta uppdraget som lokalombud på Byggymnasiet. Men i dag är hon glad att hon tackade ja. Att vara vägledare och ombud visade sig ha stora fördelar.

Jenny Backer, studie- och yrkesvägledare, lokalombud och skyddsombud på Byggymnasiet i Malmö.

– När kollegorna frågade om jag kunde tänka mig att bli lokalombud kände jag mig splittrad. Skulle jag som är studie- och yrkesvägledare
representera lärarna på skolan? Jag blev samtidigt glad över förtroendet och inspirerad av vår distriktsordförande som också
är vägledare, och bestämde mig för att tacka ja. Men det var viktigt
för mig att först försäkra mig om att jag verkligen hade kollegornas
förtroende.

Vad är speciellt med att vara studie- och yrkesvägledare och ombud?
– Människor i min omgivning blev först förvånade över att jag
skulle företräda lärarna. Men det har fungerat jättebra, och sedan i
höstas är jag även skyddsombud på skolan. I många frågor som rör lärarnas arbetssituation är jag inte personligt inblandad, och
det ger mig ett helikopterperspektiv. Det gör också att jag kan
driva medlemmarnas frågor hårdare. Så det har faktiskt bara varit
fördelar tycker jag.

Vilka frågor brinner du mest för?
– Det finns så många viktiga frågor så det är omöjligt att välja ut någon. Men arbetet med att skapa en fysisk och psykosocial
arbetsmiljö som gör att vi trivs och mår bra är något som jag
tycker är jätteviktigt. När vi får rätt förutsättningar kan vi också
göra det bästa arbetet för eleverna. Behovet av en tydligare tjänstefördelning är en sådan fråga som jag har märkt är väldigt viktig för lärarnas arbetssituation, så det jobbar vi mycket med just nu. Det är ju också något som påverkar elevernas miljö mycket.

Tycker du att arbetsgivaren lyssnar på er?
– Absolut, jag känner att de tar vårt arbete på fullaste allvar. Eftersom vi sitter i temporära lokaler sedan vår skolbyggnad
stängdes så har vi haft många frågor kring arbetsmiljön att ta
hand om. Där har vi fått igenom mycket. Från början saknade vi
bland annat skolbibliotek, uppehållsrum för eleverna och ändamålsenligt personalrum, men det är åtgärdat nu. Annars är
mycket av arbetet långsiktigt och man måste vara envis och ligga
på. Men jag känner att vi och arbetsgivaren jobbar i samma
anda.

Vad är det bästa med att vara ombud?
– Jag känner mig hedrad av att ha fått det här förtroendet av
kollegorna. Det är också jätteroligt att få vara med och påverka
utvecklingen på arbetsplatsen till något bättre.

Är det något som är svårt med uppdraget?
– Det är mycket att sätta sig in i och vi har ställts inför väldigt
specifika arbetsmiljöfrågor i och med flytten. Men när det har kommit upp saker som jag har behövt hjälp med så har förbundet
alltid funnits till hands. Man kan inte allt från början, men
steg för steg jobbar man sig in i arbetet.

Har du haft någon nytta av att du är just studie- och yrkesvägledare?
– Jag har en stor fördel av de samtalstekniker jag har med
mig. Jag får använda mycket av min kompetens, men får också
utmana mig själv när det gäller lyhördhet, empati och hur jag
för fram saker för att nå bästa resultat.

Vad säger du till dem som funderar på att bli ombud?
– Var inte rädd för att ge dig in i det – det ger dig energi! Det ger
dig också en djupare förståelse för din arbetsplats eftersom du
kommer att se helheten.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Lena Hartvigsson

Sidan senast uppdaterad: 2015-03-20 12.56

Faktaruta

Jenny Backer

Gör: Studie- och
yrkesvägledare på
Byggymnasiet i Malmö.

Ombudsuppdrag:
Lokalombud för Lärarnas Riksförbund sedan hösten
2013. Sedan hösten
2014 även skyddsombud.

Bäst med vägledarjobbet:
Att möta den enskilda eleven där jag i vägledningssamtalet får vara delaktig i elevens tankar kring framtiden.

"Jag har en stor fördel av de samtalstekniker jag har med mig. Jag får använda mycket av min kompetens, men får också utmana mig själv när det gäller lyhördhet, empati och hur jag för fram saker för att nå bästa resultat."