Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

AcadeMedia koncernförening


Aktuellt — på gång i föreningen

 

 

2018-06-13

Efter styrelsemötet beslutades det att verksamhetsombuden inom koncernföreningen är Andrés Jerez, Maria Carnehult Strid, Fredrik Astin, Peter Milton, Sofia Lundström och Rose-Marie Nieminen Norling. En uppdaterad version av infofoldernDokumentfil .pdf finns nu tillgänglig.

2018-03-28

Efter årsmötet förra veckan så har den sittande styrelsen fått förnyat förtroende och två nya suppleanter har valts in, Ingemar Lund från Praktiska Luleå och Anna Boman från Montessoriskolan Castello. Protokoll från årsmötet finns under dokument och länkar.

2018-01-24

Årsmöte för koncernföreningen kommer bli den 21/3 i Göteborg. Mer information och kallelse kommer skickas ut till medlemmar via mail.

2017-12-14

Sammanställning av det nya Almegaavtalet.Dokumentfil .pdf Vad fick vi igenom? Vad förhindrades? Vad är de stora förändringarna?

2017-11-22

Nytt kollektivavtal tecknat.

Mer information om avtalet hittar du på:

https://www.lr.se/friskoleavtalet

https://www.lr.se/pressmeddelanden

Artikel i Skolvärlden

Det kommer även att gå ut information kring avtalet i Lärarnytt som utkommer i veckan.

Det är ett sifferlöst avtal som gäller till 2020. Vi återkommer via medlemsbrev och här på hemsidan så snart vi har mer information om själva lönerevisionen.

2017-11-09

Nu finns det lathund, arbetsbeskrivningar och årsmötesmall för lokalavdelningar som ett stöd i ombudens lokala möten. De hittas under Dokument och länkar.

 

2017-11-08

Inbjudan till nätverksträff för lokalombud på grundskola inom Academedia. I syfte att förbättra samverkan lokalt och centralt bjuder vi in till nätverksträff via telefon för de ombud vi har inom grundskolan (Vittra och Pysslingen). De datum som är aktuella är onsdag 15 nov samt torsdag 16 nov.

Om du är ombud men inte fått inbjudan vänligen maila oss på academedia@lr.se. Saknas det ombud på din skola och du är intresserad av att veta mer mer om vad det innebär, maila oss.

2017-11-01

Information till rektorer där vi saknar ombud.

Vi har skickat ut följande information till de rektorer inom Vittra och Pysslingen där vi saknar ombud.

Samverkan där vi saknar ombudDokumentfil .pdf.   

2017-09-13

Medlemsbrev från LR och LF om resultatsamtal

Här kan du läsa ett gemensamt medlemsbrevDokumentfil .docx om kommande resultatsamtal.

2017-08-24

Ändrade kontaktpersoner inom föreningen

Det har skett en del förändringar inom styrelsen, tillika verksamhetsombuden, inom föreningen. Andrea Macchiavelli och Linn Johansson har lämnat koncernen och då sina uppdrag. Sofia Lundström som tidigare var supplenat i styrelsen har tagit över som verksamhetsombud och styrelseledamot. De förändringar som skett gällande vem som ansvarar för vilken verksamhet står det om här.

 

2017-08-23

Välkommen till ett nytt läsår.

Under rubriken verksamhet hittar du ansvariga ombud för respektive verksamhetsområde.

​2016-05

Representation vid LR:s kongress 19-22 maj, 2016

​Tre personer från koncernföreningen kommer att sitta som kongressombud. De är valda på eget mandat, men från tre olika distrikt:

  • Maria Carnehult Strid, Malmö stads distrik
  • Andrés Jerez, Göteborgs stads distrikt
  • Linn Johansson, Stockholms distrikt
  • Fredrik Astin, suppleant från Göteborgs stads distrikt

Mer information om kongressen hittar du här:

http://www.lr.se/kongress


Styrelserepresentation i AcadeMedias koncernstyrelse

Sedan årsskiftet 2015/2016 har LR två representanter, Fredrik Astin och Peter Milton, med i koncernstyrelsen.

AcadeMedia har skrivit om detta på sin hemsida: Stragtegier och diskussioner med medarbetare i styrelsen


Glöm inte att uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret!

Det är viktigt att du själv ändrar dina uppgifter i medlemsregistret om du byter arbetsplats.

Nyheter


Kalendarium

Här hittar du aktiviteter inom koncernföreningen.

28 mar 2019
Utbildningstillfälle för nya  Mintrygghet-informatörer
Särskilt inbjudna gäster - Stockholm, Hotell Mornington, Nybrogatan 53
Särskilt inbjudna gäster - 28 mar 2019 - Stockholm, Hotell Mornington, Nybrogatan 53
Utbildningen ger information om lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar med målet att inga medlemmar ska missa ersättning. Gästföreläsare är seniorprofessor Åke Nygren som presenterar resultatet av sitt stressforsknings­projekt.
Datum: Torsdagen den 28 mars - Fredagen den 29 mars 2019
Tid: 11:30 (dag 1) - 14:00(dag 2)
Plats: Stockholm, Hotell Mornington, Nybrogatan 53
Arrangör: Min Trygghet
Aktivitet för: Särskilt inbjudna gäster

Skolan i regionala media

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Peter Milton

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-27 10.07

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll

Kontakta oss

Lättast nås vi via e-post: academedia@lr.se

Gå in under "Verksamhet" för att se vilket verksamhetsombud som har ansvar för vilket verksamhetsområde.

Kontaktlista till ombuden »

Föreningar i koncernen