Maria Carnehult Strid

Biträdande koncernombud och vice ordförande

Framtidsgymnasiet, Malmö

072 538 96 65