Fredrik Astin

Verksamhetsombud och kassör, arbetstagarrepresentant i AcadeMedias bolagsstyrelse

Fenestra Centrum, Göteborg

072 550 90 68