Sök Sök
Meny Meny

Logga in

”Jag har alltid trott på kraften i de goda argumenten”

Mitt namn är Andres Jerez och jag undervisar sedan 2003 i filosofi och samhällskunskap på Sjölins gymnasium i Göteborg, som är en del av AcadeMedia-koncernen. Jag blev nyligen invald i den fackliga interimsstyrelsen inom AcadeMedia, och valdes även till koncernombud.

Jag har sedan 2004 arbetat fackligt inom Lärarnas Riksförbund som lokalombud, skyddsombud och företagsföreningsombud för Vittragymnasierna (nuvarande Sjölinsgymnasium). Anledningen till att jag började engagera mig fackligt var att jag tyckte att arbetsvillkoren på vår skola var dåliga och behövdes förbättras. Vid den tiden fanns det inte så många fackliga ombud inom friskolesfären och jag fick lära mig att besluten fattades i en annan del av Sverige. Det var frustrerande och tufft i början. Det kändes ibland som om det var Davids kamp mot Goliat. Men gradvis ökade vårt fackliga inflytande och villkoren blev lite bättre. Det fick mig att vilja kämpa vidare, för jag har alltid trott på kraften i de goda argumenten och dess förmåga att påverka.

Vi fackliga ombud inom AcadeMedia-koncernen har under många år saknat ett fackligt inflytande på koncernnivå. Många gånger har vi funnit förhandlingssituationerna frustrerande och hopplösa eftersom vi visste på förhand att vår motpart inte hade mandatet och möjligheten att ta beslut kring frågan. Nu äntligen tror vi att vi kommer att förhandla om frågor som det inte har funnits ett forum för tidigare inom koncernen. Därför är det till vår stora glädje som det har bildats en koncernförening som förhoppningsvis kommer att göra vår röst hörd.

Vi är i startgroparna av vårt koncernfackliga arbete. Vi inom styrelsen har enats om att AcadeMedia bör satsa på lärarlönerna inom koncernen. Tyvärr har vi halkat efter på löneskalan efter de senaste två lönerevisionerna. Därför kommer vi att yrka för att AcadeMedias ledning ska göra en extra lönesatsning på oss lärare inför hösten lönerevision. Ett annat mål vi kommer att ha är att öka antalet LR-medlemmar inom koncernen. Jag tvivlar inte en sekund på att vi kommer att lyckas öka medlemsantalen. Mina tidigare erfarenheter har visat att bara vi är aktiva och visar att vi finns till och tar våra medlemmars frågor på allvar så kommer medlemsantalen öka kraftigt ute på skolorna.

/ Andres Jerez
Koncernombud och ordförande,
Lärarnas Riksförbunds koncernförening inom AcadeMedia


Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Peter Milton

Sidan senast uppdaterad: 2014-09-15 13.32

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll

Koncernförening bildad inom AcadeMedia

Ombud för Lärarnas Riksförbund har bildat en koncernförening inom
AcadeMedia. Föreningens uppgift är att företräda alla medlemmar som är
anställda vid något av AcadeMedias bolag, gentemot koncernledningen.
Läs mer om koncernföreningen ›