Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Verksamhetsområden

Lärarnas Riksförbunds ambition är att kunna vara med och påverka där beslut fattas inom AcadeMedia och detta är anledningen till att det nu finns en koncernförening.

Koncernföreningen arbetar framför allt på tre nivåer.

Sedan januari 2016 har vi två arbetstagarrepresentanter i Academedias bolagsstyrelse. Vilket är det högsta beslutande organet inom Academedia.

Koncernnivå innebär att vi arbetar mot AcadeMedia och de beslut som fattas av ledningen för Academedia med VD Marcus Strömberg som högst ansvarig. På denna nivå företräder vårt koncernombud Andrés Jerez och vårt biträdande koncernombud Maria Carnehult Stridh LR:s intressen.

Nästa nivå är de olika verksamhetsområdena som leds av en utbildningsdirektör. De verksamhetsområden som finns inom AcadeMedia är följande:

  • Förskolor
  • Grundskolor – Pysslingen och Vittra
  • Academedias gymnasieskolor- fördelat på fem olika segment
  • Vuxenutbildning

Mer information om vilka av våra verksamhetsombud som ansvarar för respektive verksamhetsområde hittar ni under respektive verksamhetsområdesflik.

Nästa nivå som också är den nivån som ligger närmast våra medlemmar är på enhetsnivå och där företräds vi av lokalombud om detta finns på enheten. De som är lokalombud kan ta kontakt med oss verksamhetsombud om man har frågor kring eller behöver hjälp i det fackliga arbetet. Våra lokalombud kommer också i större omfattning få tillgång till och information om vad som sker på verksamhetsområdesnivå och koncernnivå.


Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Peter Milton

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-26 16.10

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll