Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Varför vågar inte politikerna behålla Fässberg ?

Att det kommunala Fässbergsgymnasiet får kämpa för sin överlevnad på grund av en överetablering av friskolor och ett vikande elevunderlag, är bevis för kortsiktigt tänkande både på lokal och central nivå.

Satsa på gymnasieskolan i Mölndal

I en tid när skolan är den hetaste debattfrågan, PISA-undersökningen pekar på ytterligare försämrade resultat bland svenska elever och engagemanget bland medborgarna är mycket stort, är det orimligt att låta bli att satsa på skolan. Skolan bygger grunden för vår framtid, i Sverige såväl som i Mölndal, och vi måste börja agera. Mölndals stad skulle här kunna visa vägen framåt genom en rejäl nysatsning på skola och utbildning och därmed sätta Mölndal på kartan som en utbildningsstad i tiden.

Tidigare har Ale gymnasium lagts ner i vår grannkommun och friskolorna i JB-koncernen har gått i konkurs. Liknande saker har skett på andra platser i Sverige, vilket visar att utbildningssystemet inte längre är tryggt och stabilt. Den kommunala huvudmannen måste i det läget ta ett extra stort ansvar och ha en långsiktighet i sin planering i stället för att resignera och lägga ner.  

Att det kommunala Fässbergsgymnasiet får kämpa för sin överlevnad på grund av en överetablering av friskolor och ett vikande elevunderlag, är bevis för kortsiktigt tänkande både på lokal och central nivå. Det är hög tid att ändra på detta. Fässbergsgymnasiet och andra kommunala skolor behövs för att skapa stabilitet i utbildningssystemet.

När elevkullarna blir mindre är det läge att fortbilda lärare och utveckla gymnasieskolorna för att dessa ska stå rustade när elevantalet ökar igen. Antalet elever i kommunen har under 2013 nått sin lägsta nivå och kommer sakta men säkert öka de närmaste åren för att under 2020 nå samma nivå som när det var högst. Vid en förväntad ökning av efterfrågan minskar man utbudet. Hur tänker politikerna i utbildningsnämnden? Hur tänker politikerna i budgetberedningen? Hur tänker politikerna i kommunfullmäktige? Hur ser man sitt uppdrag gentemot de ungdomar som växer upp i Mölndal idag?

Fässbergsgymnasiet var en gång ett gymnasium med ca 1700 elever och ett mycket gott rykte. Detta kan vi få tillbaka, trots dagens situation med färre elever och försämrade ekonomiska resurser. Förutsättningarna finns i en välutbildad och engagerad lärarkår, ett funktionellt och nyrenoverat gymnasium, en närhet till samhället utanför skolan i form av både idrottsverksamhet och näringsliv. Idéerna saknas inte och ambitionen finns, men finns den politiska viljan och det politiska hjärtat? Lärarna och facken vill hjälpa till att vända den negativa trenden men då måste vi få förutsättningar och möjligheter att göra det.

Fässbergsgymnasiets lärare har under lång tid arbetat under otrygga förhållanden med stor oro för framtiden, vilket gjort arbetet tungt. Ingen annan arbetsplats i Mölndal har under så lång tid varit utsatt för motsvarande press. Förtroendekapitalet mellan personal och skol- och förvaltningsledning är dessutom rejält naggat i kanten. Det måste byggas upp på nytt genom kloka beslut, samtidigt som arbetsmiljön ses över och förbättras.

Vi måste tillsammans sikta framåt och vända trenden genom målinriktat arbete och god planering. Vi vill framför allt att våra politiker tar sitt ansvar i detta allvarliga läge, eftersom det är besluten på politisk nivå som avgör skolans framtid. Vi saknar i dagsläget ett tydligt politiskt ställningstagande som skapar arbetsro och framtidstro och vi undrar: Vill politiken i Mölndal verkligen möte sina väljare i höst med en stängning av det kommunala gymnasiet som främsta åtgärd?

Kanske är det läge att syna alla verksamheter i sömmarna, inte enbart skola eller barn- och ungdomsverksamheterna? Det finns säkert stora pengar att spara och omfördela om varje förvaltning noggrant ser igenom respektive verksamhet för att bli mer kostnadseffektiva.

Slutligen handlar det om att ställa sig frågan vad en gymnasieskola betyder för Mölndal.

Lärarnas Riksförbund Mölndals Stad

Anci Ernehall

Jan Nyström

Annika HåkanssonRapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Per Rattfelt

Sidan senast uppdaterad: 2014-02-17 15.24