Sök Sök
Meny Meny

Logga in

LR Hallands Distriktsmöte 2016

Datum : 11 februari 2016
Tid : Kl 18
Plats : Falkenbergs gymnasieskola, matsalen (hus 6)
Arrangör : Lärarnas Riksförbund, Distrikt Halland
Aktivitet för : Medlemmar

LR Hallands Distriktsmöte hålls den 11 februari

Tid:           Torsdagen den 11 februari kl. 18.00
Plats:         Matsalen vid Falkenbergs gymnasieskola (hus 6)

  DAGORDNING

1.  Mötets öppnande
2.  Val av mötesordförande
3.  Val av mötessekreterare
4.  Val av två justeringsmän
5.  Fastställande av dagordning
6.  Förteckning av närvarande röstberättigade
7.  Mötets behöriga utlysande
8.  Verksamhetsberättelse för 2015
9.  Årsbokslut för 2015
10. Revisionsberättelse för 2015
11. Styrelsens ansvarsfrihet
12. Valärenden:
a) val av distriktsordförande, vice distriktsordförande och kassör
b) ev. val av ytterligare distriktsstyrelseledamöter utöver
  kommunföreningarnas valda representanter
c) val av revisorer
d) val av valberedning
13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2016
14. Fastställande av arvoden för 2016
15. Tillkommande ärenden
16. Mötets avslutande

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Sten Hagberg

Sidan senast uppdaterad: 2015-12-29 10.34

Frågor?

Sten Hagberg
0723-70 45 61
sten.hagberg@lr.se