Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Distriktsårsmöte

Tisdagen den 14 februari 2017 höll vi Distriktsmöte i LR Halland

PÅ DAGORDNINGEN STOD:
1.  Mötets öppnande
2.  Val av mötesordförande
3.  Val av mötessekreterare
4.  Val av två justeringsmän
5.  Fastställande av dagordning
6.  Förteckning av närvarande röstberättigade
7.  Mötets behöriga utlysande
8.  Verksamhetsberättelse för 2016
9.  Årsbokslut för 2016
10. Revisionsberättelse för 2016
11. Styrelsens ansvarsfrihet
12. Val av valberedning
13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017
14. Fastställande av arvoden för 2017
15. Tillkommande ärenden
16. Mötets avslutande

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Sten Hagberg

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-02 11.49