• 2017-02-14 10.49
  Distriktsårsmöte
  Tisdagen den 14 februari 2017 höll vi Distriktsmöte i LR Halland
  Läs mer
 • 2015-12-09 15.25
  Kan jag bli beordrad att sätta betyg?
  Från den 1 juli 2015 trädde ändrade regler kring betygssättning i kraft. Förändringen innebär att om den som bedriver undervisningen inte är legitimerad lärare, så får denne inte fatta beslut om betyg själv. Betyget ska sättas tillsammans med en legitimerad lärare.
  Läs mer
 • 2015-07-13 11.33
  Skolans Dag 2015
  Den 8 september 2015 arrangerades Skolans Dag för åttonde året i rad. På Skolans Dag sätter vi fokus på skolan och lärarna. 2016 blir Skolans Dag tisdagen den 6 september
  Läs mer