Sök Sök
Meny Meny

Logga in

SO-utbildning

Datum: 13 april 2016
Tid: 08:30
Plats: Hotell Rådmannen, Centralgatan 2, 342 30 ALVESTA
Arrangör: Lärarnas Riksförbund, distrikt Kronoberg
Kostnad:

Aktivitet för:
Ombud

Under våren 2016 erbjuder Lärarnas Riksförbund distrikt Kronoberg utbildningar för sina ombud i regionen. Denna utbildning genomförs under en dag i Alvesta, och bygger på ett regionalt utarbetat utbildningspaket. Syftet är att kvalitetssäkra det fackliga arbetet med arbetsmiljö. Du kallas nu till denna utbildningskonferens. Huvudfokus denna dag är AFS 2015:4 (giltig fr.o.m. 31 mars 2016) med tillämpning på skolans område.

Inför utbildningsdagen

Läs igenom AFS 2015:4 (ca 8 sidor). Fundera sedan över hur det ser ut med arbetsmiljöarbetet på din skola/i din kommun, med hjälp av följande punkter:

  • Nulägesanalys: ex. sjukstatistik, personaltäthet, lokaler och anpassning för verksamheten, rutiner osv.
  • Hur kan vi främja hälsa och hur kan vi motverka ohälsa på våra arbetsplatser? Vad behöver förbättras? Hur får vi alla delaktiga och ansvarstagande i arbetet? 
  • Hur mäter vi hälsa idag? Psykisk och fysisk? Hur förbättrar vi resultaten och hur mäter man det?
  • Hur ser vår arbetsmiljöpolicy ut? Revideras den? Hur ska den bli en mer naturlig del av den dagliga verksamheten?
  • Föreskrifterna säger att man ska ha rutiner för och kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling – Hur ser det ut hos oss? Vilka kanaler och rutiner har vi för att främja hälsa och motverka ohälsa?

Anmälningsformulär

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Runesson

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-16 10.25

Frågor?

Kontaktperson: Johan Runesson/Lotta Anderberg
Telefon: 0703369705
E-post: fornamn.efternamn@lr.se