Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Utbildningsdag skyddsombud

Datum: 5 april 2017
Tid: 09:30-16:30
Plats: Kungsmadskolan, Växjö
Arrangör: Lärarnas Riksförbund
Kostnad:

Aktivitet för:
Ombud

Under våren 2017 erbjuder Lärarnas Riksförbund distrikt Kronoberg utbildningar för sina ombud i regionen. Denna utbildning genomförs under en dag, och bygger på ett regionalt utarbetat utbildningspaket. Syftet är att kvalitetssäkra det fackliga arbetet med arbetsmiljö. Du kallas nu till denna utbildningskonferens. Huvudfokus denna dag är SAM med inriktning skola.

Program – SAM konkretiserat

0930-1000 Uppsamling med fika/frukost samt genomgång av dagen

1000-1200 SAM och Riskbedömning, uppdatering och aktualisering

1200-1300 Lunch

1300-1430 Förebyggande insatser med fokus arbetsrelaterad stress (tjänsteplanering – analys, veckoschema – identifiera risk- och friskfaktorer)

1430-1500 Eftermiddagsfika

1500-1630 AFS 2015:4 – OSA ur ett skolperspektiv.

Anmälningsformulär

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Johan Runesson

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-03 12.00

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll

Frågor?

Kontaktperson: Johan Runesson
Telefon: 070-336 97 05
E-post: fornamn.efternamn@lr.se