Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Debattartikel om arbetsmiljön

Pressat läge på Malmös skolor

Den svenska skolan mår inte bra. Läsförståelsen sjunker, resultaten håller inte måttet i internationella jämförelser, eleverna mår dåligt, de kommer inte till skolan, skolkar, går ut med otillräckliga betyg osv. Man kan ju undra vad personalen i skolan sysslar med egentligen… Gör de sitt jobb?

Naturligtvis gör de det. Frågan är snarare: Har de möjlighet att utföra sina professionella arbetsuppgifter?

Lärarnas Riksförbund har nyligen gjort en undersökning bland sina medlemmar i Malmö. En undersökning som granskar deras arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Resultatet är nedslående. Majoriteten svarar att de inte har tillräckligt med tid att fullgöra sina primära och huvudsakliga arbetsuppgifter. Det vill säga att de inte tillräckligt ges möjligheter att hjälpa och stötta din son eller dotter i hens kunskapande, lärande och utveckling. Det är inte så att de inte vill. Istället avstår de från sin lunchrast, sina pauser eller ligger vakna om nätterna i tappra försök att hinna med och vara tillräckliga. Mer än 75% besväras av negativ stress. Inte heller får alla hjälp av sina chefer, när det gäller att hantera den väldiga mängd olika uppgifter som de åläggs och förväntas ta sig an. Mer än en tredjedel menar att de inte får vare sig stöd eller hjälp av sin närmsta chef att prioritera arbetsinnehållet.

Klimatet i skolan har hårdnat. Ofta kan vi ta del av nyheter om oroligheter och bråk. Men detta är inte bara incidenter som är elevrelaterade. Nästan 10 % av de tillfrågade har under det senaste året utsatts för fysiskt våld. Än fler har utsatts för hot på sin arbetsplats. Dubbelt så många drabbades av någon form av kränkning. Till denna redan påfrestande situation kommer oskäliga krav inför lärares myndighetsutövning. På frågan om man i någon form ställts inför någon yttre press i sin suveränitet att bedöma och sätta betyg svarar hela 37% att så varit fallet. Inte bara från elever och föräldrar. Än mer alarmerande är att så många som 48 lärare i staden upplevt påtryckningar från skolledare att sätta ett visst betyg.

Vi vet att Malmö Stad står inför ökade elevkullar de närmaste åren. Vi vet också att många av våra erfarna kollegor närmar sig pensionsåldern. Vi vet att personalomsättningen inom våra professioner är hög, också under terminerna. Vi vet att lärare slutar vara lärare och söker sig till andra yrken för att de inte orkar längre.

Undervisningsmiljön, studiesituationen och måluppfyllelsen för Malmös elever är avhängig den arbetsmiljö och arbetssituation deras lärare och vägledare har. En bra arbetsmiljö och en hanterbar arbetssituation är inte bara lagstadgad och föreskriven. De är också faktorer som spelar in för att behålla och nyrekrytera kompetent och behörig personal. Om man menar allvar i sina intentioner och man verkligen vill vara den attraktiva arbetsgivare man har för avsikt att vara, måste Malmö Stad allvarligt se över förhållandena i skolan. Ge SYV:arna och lärarna i Malmö de bästa förutsättningarna för att utföra sina huvudsakliga arbetsuppgifter!

Catharina Niwhede

Kommunombud, Lärarnas Riksförbund

Distrikt Malmö Stad


Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Catharina Niwhede

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-11 08.08

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll