Sök Sök
Meny Meny

Logga in

100 miljoner kr mer till löner i Stockholm

Stockholms stads tillskott på 100 miljoner till lärarlönerna är välkommet och nödvändigt. De kommunala skolorna inom Utbildningsförvaltningen skulle annars inte klara av den retroaktiva höjning från 1 april på lägst 4,2% som läraravtalet HÖK 12 förpliktigar till. De 100 miljonerna ska dock fördelas på lärare i såväl kommunala skolor som friskolor samt på förskollärare och fritidspedagoger, så det är många munnar att mätta.
För ett år sedan yrkade LR-Stockholm i förhandlingen om Stockholms stads budget för 2012 på en lärarsatsning: "att lärarlönerna i staden uppvärderas för att öka yrkets attraktionskraft, säkra en hög kompetens inom lärarkåren och attrahera de bästa till yrket." Då fick vi inget gehör. Vi välkomnar nu stadshusmajoritetens satsning på lärarlönerna 2012, det nya synsättet att lönen är viktig för hur läraryrket uppfattas och viljan att snabbt förbereda för rekryteringen av förstelärare och lektorer till de statligt finansierade karriärtjänsterna inom grundskolan och gymnasiet.

Inom några veckor kommer Stockholms stads budget för 2013 att antas. Vi förutsätter att stadshusmajoritetens lärarsatsning inte blir en dagslända utan är ett led i en långsiktig plan, och att pengar avsätts för en fortsatt uppvärdering av lärarlönerna i staden även kommande år.

Ragnar Sjölander
Ordförande i Lärarnas Riksförbund — Stockholms stad

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2012-10-03 17.47

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll