Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Arbetsmiljöverkets beslut tvingar fram minskning av lärarnas arbetsbörda

Lärarnas arbetsbelastning är för stor. Lärarnas Riksförbund välkomnar Arbetsmiljöverkets beslut idag om föreläggande av vite på två miljoner kronor till arbetsgivarna i Stockholm Stad om de inte minskar lärarnas arbetsbelastning.

Ragnar Sjölander

– Detta utslag kan bli en viktig milstolpe när det gäller lärares arbetsbörda. Det går inte att lägga på hur mycket arbetsuppgifter som helst på lärarna, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

– Och även om beslutet nu gäller Stockholms stads utbildningsförvaltning så kommer detta att beröra alla kommuner över hela landet, säger Metta Fjelkner.

Viktig seger

– För Lärarnas Riksförbund är det en viktig seger som kommer att direkt påverka våra medlemmars vardag. Vi uppmanar nu alla kommuner att följa principerna i det utslag som vi fått idag, säger Metta Fjelkner.

Regeringen jobbar redan med att skära ner i lärarnas administrativa arbetsuppgifter. Och nu kommer också detta besked från Arbetsmiljöverket som underlättar det fortsatta arbetet.

I maj 2012 beslöt Lärarnas Riksförbund i Stockholm, som enda fackliga organisation, att lämna in en begäran om arbetsmiljöåtgärder. Nu har Arbetsmiljöverket gett sitt svar. Arbetsmiljöverket förelägger ett vite på 2 miljoner kronor att senast den 15 augusti 2013 ha vidtagit åtgärder där arbetsgivarna bland annat ska ange vilka arbetsuppgifter som det åligger lärarna att utföra inom ramen för lärares reglerade arbetstid. Arbetsgivarna ska också se till att det skriftligen blir klarlagt för i vilken ordning lärarna ska prioritera sina arbetsuppgifter när den reglerade arbetstiden inte räcker till och göra tydligt vilket stöd som enskilda lärare kan erbjudas.

Flera års kamp avgjord i dag

– Det är ett viktigt besked vi har fått i dag. Ända sedan vi uppmärksammade frågan om lärares höga arbetsbelastning, efter resultaten i stadens medarbetarenkät 2009, har Lärarnas Riksförbund begärt att åtgärder ska sättas in. Men utbildningsförvaltningen har konsekvent skjutit över arbetsmiljöansvaret till rektorerna på skolorna, som varken velat eller ansett sig kunna ta ansvar för alla de nya arbetsuppgifter som i flertalet fall beslutats på förvaltningsnivå, säger Ragnar Sjölander, ordförande i Lärarnas Riksförbund i Stockholm. Den kraftigt ökade arbetsbelastning som skett på grund av bland annat mer undervisning, fler elever i klasserna, vikariat för kollegor, helt nya arbetsuppgifter, kraftigt utökad dokumentation och avsaknad av stöd från den lokala skolledningen har lett till stressymptom och sömnsvårigheter för många lärare. "Sjuknärvaro" och att "gå ner i tjänst" genom partiell tjänstledighet med reducerad lön har varit två av de vanligaste begreppen i lärarrummen.

Elever drabbats av lärarnas arbetsbelastning

– Det är en självklarhet att även eleverna drabbas när lärarnas arbetsbelastning blir för hög. Om lärares tid för att förbereda lektioner och bedöma elevers arbete upptas av andra arbetsuppgifter sjunker kvalitén i undervisningen samtidigt som stressen ökar. Den höga arbetsbelastningen och känslan av att inte hinna göra ett fullgott arbete är viktiga anledningar till att många lärare lämnar yrket, eller överväger att göra det, säger Ragnar Sjölander. Nu tvingas utbildningsförvaltningen av Arbetsmiljöverket att vidta åtgärder som ska resultera i snabba och kännbara positiva effekter för lärarna ute på skolorna. Det är beklagligt att man på arbetsgivarsidan fram till nu inte har visat någon vilja att värna om lärarnas arbetssituation genom att begränsa arbetsbördan. – Nu tvingas Stockholms stad byta spår beträffande lärarnas arbetssituation. Arbetsmiljöverkets föreläggande innebär en svidande bakläxa, avslutar Ragnar Sjölander.

Kontaktuppgifter LR Stockholm:
Ragnar Sjölander, ordf Lärarnas Riksförbund i Stockholm, 076-124 23 02 Irene Ziverts, vice ordf Lärarnas Riksförbund i Stockholm, 076-606 65 70

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef, Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco. Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildningen. Vi organiserar majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet, där de flesta lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2013-03-06 16.13

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll