Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Bakläxa från Arbetsmiljöverket till Utbildningsförvaltningen i Stockholm om åtgärder mot lärares arbetsbelastning

Arbetsmiljöverket meddelade idag vid ett möte med Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad och Utbildningsförvaltningen att de inte godkänner arbetsgivarens svar beträffande den första punkten i föreläggandet från februari, om åtgärder mot hög arbetsbelastning för lärare.

Arbetsmiljöverket krävde i vintras att arbetsgivaren skulle: "skriftligen klarlägga vilka arbetsuppgifter som det åligger lärarna att utföra inom ramen för respektive lärares reglerade arbetstid" och "i vilken ordning lärarna ska prioritera sina arbetsuppgifter när den reglerade arbetstiden inte räcker till för alla uppgifter". Arbetsmiljöverkets nya föreläggande till Utbildningsförvaltningen kommer i nästa vecka.

Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad anmälde hösten 2012 Utbildningsförvaltningen till Arbetsmiljöverket p.g.a. uteblivna åtgärder mot lärarnas höga arbetsbelastning och i februari kom ett skarpt föreläggande. I augusti krävde Lärarnas Riksförbund som enda fackliga organisation att Utbildningsförvaltningens svar om åtgärder till Arbetsmiljöverket skulle dras tillbaka och omarbetas. Så skedde inte. Därför välkomnar vi Arbetsmiljöverkets besked idag.

Istället för att lösa uppgiften i föreläggandet genom att klarlägga lärares arbetsuppgifter och hur de ska prioriteras ägnade sig Utbildningsförvaltningen i sitt svar åt omständliga redogörelser för alla olika arbetsuppgifter som lärare skulle kunna utföra. Man målade upp en bild av hur mycket lärararbetet kan innehålla och hur det skiljer sig mellan olika skolformer, skolor och individer. Detta är självfallet nonsens. Få yrken har en så tydlig kärnuppgift som lärarens. Utbildningsförvaltningen svarade sedan helt frankt att man inte kunde göra det Arbetsmiljöverket kräver. Det är mycket allvarligt att arbetsgivaren inte visat någon vilja att på central nivå ta sitt arbetsmiljöansvar och att peka med hela handen ut till skolorna så att lärarnas alltför höga arbetsbelastning minskas. I sitt svar skickade Utbildningsförvaltningen istället en signal till lärarna om att problemet egentligen inte är speciellt stort.

I Utbildningsförvaltningens ”riktlinjer” ordinerade arbetsgivaren större doser av den medicin som hittills varit verkningslös: nedskickning av ansvaret för arbetsbelastningen till den enskilda skolan. Där skulle i första hand den enskilde läraren själv bedöma ”hur arbetsuppgifter ska utföras för att hinnas med”. Läraren föreslogs också diskutera sin arbetsbelastning i arbetslaget och försöka få kollegor att ta över uppgifter. Endast i sista hand skulle läraren gå till sin rektor om arbetsbelastningen upplevdes för stor. Detta har inte godkänts av Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket konstaterar dock att Utbildningsförvaltningen har vidtagit åtgärder beträffande föreläggandets andra punkt, om kartläggning och riskbedömning av lärares arbetsuppgifter, särskilt de administrativa, samt att arbetsgivaren angett vilka arbetsuppgifter som kan tas bort eller förenklas. Beträffande denna punkt kommer Arbetsmiljöverket att bevaka att åtgärderna får effekt under vårterminen.

Det har funnits förhoppningar bland lärarna i Stockholm om att arbetsbelastningen nu ska minska. Trots Arbetsmiljöverkets skarpa föreläggande från februari har dock lärarna i många skolor paradoxalt nog fått ytterligare klasser att undervisa, fler elever i bänkarna och större krav på deltagande i projekt, möten och administration kring undervisningen detta läsår.

Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad ser med tillfredställelse på att Arbetsmiljöverket nu gett Utbildningsförvaltningen bakläxa på svaret.

Gör om och gör rätt!


Ragnar Sjölander
Ordförande
08-508 22 302, 076-12 42 302


Irene Ziverts 
Vice ordförande och huvudskyddsombud
070-606 65 70

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2014-07-09 15.59

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll