Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Besvärande sanningar om skolan i Stockholm

Stockholm har höga ambitioner vad gäller skolan. Men enligt den undersökning som Lärarnas Riksförbund presenterar idag på Skolans Dag hamnar Stockholms kommun endast på plats 240 bland landets 290 kommuner beträffande lärarnas behörighet och legitimation. Även rörande lärartäthet och tillgång till studie- och yrkesvägledning hamnar Stockholm lågt.

Lärarnas Riksförbund har jämfört hur kommunerna levererar när det gäller resursanvändning, likvärdighet, behörighet, skolresultat samt lärarlöner. Mot bakgrund av att Stockholm är en utpräglad universitets- och högskolestad med stark IT-sektor, därtill med stor inflyttning av akademiker från övriga landet, är läget för huvudstaden inte så bra som många kanske tror beträffande lärarnas behörighet och legitimation. Många år av försummelser med att anställa utbildade och ämnesbehöriga lärare har lett till en situation där en oacceptabelt stor andel elever undervisas av obehöriga. Plats 240 bland Sveriges kommuner beträffande lärarbehörighet är oacceptabelt svagt.

Enligt Skolverkets statistik har 79,3 % av lärarna i grundskolan (räknat på heltidstjänster) lärarexamen medan andelen legitimerade lärare endast ligger på 58,6%. Detta innebär att var femte anställd i grundskolan inte hade den utbildning som krävs för undervisningen. För gymnasieskolornas del är siffran för pedagogisk utbildning ännu lägre, 77,3%, medan legitimationsgraden är 62,3%. Många behöriga lärare, särskilt i de ämnen där det råder stor lärarbrist, har lämnat yrket men skulle kunna återrekryteras om lön och arbetsvillkor vore tillräckligt attraktiva. Så är alltför sällan fallet idag. Eleverna vore de största vinnarna.

Även i Lärarnas Riksförbunds kommunranking utifrån resurser till grundskolan hamnar Stockholm på en svag 234:e plats. Trots eget socioekonomiskt resursfördelningssystem som ger mer pengar och därmed möjlighet till fler lärare i skolor med störst behov hamnar siffran för antalet elever per lärare på blygsamma 12,9. För den viktiga studie- och yrkesvägledningen där elever verkligen behöver kvalificerat stöd i storstadens omfattande utbildningsutbud hamnar antalet elever per studie- och yrkesvägledare på 646,6 att jämföra med exempelvis Malmös 420 eller Solnas 411.

Trots att Stockholm har satsat på att få upp elevernas resultat ligger behörigheten till gymnasiet på 90%, något placerar staden på 72:a plats i riket. Elevresultaten hålls dock uppe av skolor med goda socioekonomiska förutsättningar medan resultaten sjunker i förortsskolor i socialt segregerade ytterstadsområden. Lärarnas Riksförbund ser med oro på den ökande segregationen. Lek med tanken vad som skulle hända med skolorna i Stockholm om man satsade mer offensivt på elever, lärare och studie- och yrkesvägledare! Det finns stor potential, säger Ragnar Sjölander, ordförande i Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad, som hoppas att denna undersökning bidrar till konkreta åtgärder och en fortsatt diskussion om hur skolorna i Stockholms kommun kan utvecklas.

Man har chansen att bli bättre, och se till att alla elever kan förbättra sina resultat. För att öka likvärdigheten kräver Lärarnas Riksförbund utökade resurser till undervisning.

Svensk skola är ojämlik. Alla elever får inte samma förutsättningar. Var i landet du bor, i vilken kommun, men även i vilken skola du går i får allt större betydelse för utbildningens kvalitet. Därför har Lärarnas Riksförbund genomfört en ny unik granskning av alla kommuners skolverksamhet. Undersökningen utgår från offentlig statistik, huvudsakligen hämtad från Skolverket och sammanställd av Lärarnas Riksförbund.

Den samlade rapporten med ranking av kommunerna inom sex områden är tillgänglig på www.lr.se från 8 september.

För Lärarnas Riksförbund – Distrikt Stockholms stad

Ragnar Sjölander, ordförande

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2015-09-08 18.22

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll