Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Betygsproblematik

LR-Stockholm har höga ambitioner vad gäller skolan.  Från den 1 juli har vi ett skarpt läge där endast legitimerade lärare får sätta betyg.Om en olegitimerad undervisar en klass eller kursgrupp skall betyg likväl sättas av en legitimerad lärare.


Lagstiftningen har tyvärr ingen skrivning om ämnesbehörighet, vilket innebär att rektorer kan beordra legitimerade lärare att sätta betyg även i ämnen de inte har legitimation för. LR anser att läraren självfallet i så fall måste ha tid och möjlighet att sätta sig in i betygsunderlaget. Detta kräver utrymme i tjänsten samt naturligtvis ämnesbehörighet.

I slutet av maj var lärarfacken kallade till förhandling på Utbildningsförvaltningen angående ett nytt dokument, där arbetsgivaren beskriver hur legitimationskrav och betygsättning ska hanteras. Arbetsgivaren är tydlig med att legitimerade lärare ska tjänstefördelas först, och att olegitimerade endast kan bedriva undervisning med de begränsningar som finns i skollagen. Noterbart är att Utbildningsförvaltningen inte kommer att göra neddragningar av tillsvidareanställda utan legitimation, utan istället anbefaller handlingsplaner som ska visar hur dessa ska kunna bli legitimerade. För situationer där legitimerade lärare inte vill undervisa i ett ämne som ingår i legitimationen (när rektor saknar behöriga lärare att tjänstefördela) ger arbetsgivaren exempel på stödinsatser. Bland dessa nämns dock inte kurser eller fortbildning.

LR-Stockholm yrkade att om en legitimerad lärare ska sätta betyg för en obehörig (icke-legitimerad) ska det, när uppdraget ges, synas i lärarens tjänst och regleras med en rimligt angiven tidsåtgång. Tillkommer uppgiften med kort varsel måste den betraktas som beordrad övertid. Arbetsgivaren avvisade yrkandet och vidhöll att:

Legitimerad lärare kan sätta betyg där den själv inte bedrivit undervisningen.

   Den legitimerade läraren ska ges utrymme inom sin reglerade arbetstid för att sätta betyg åt en annan lärare. Skälig tid för uppdraget är individuell och det är rektor som leder och fördelar arbetet på sin skola. Påverkar detta tjänstefördelningen ska ny lokal samverkan ske om denna förändring.

   Om läraren får tillräckliga förutsättningar kan läraren inte vägra att sätta betyg för en olegitimerad.

   Eleverna ska betygsättas av legitimerade och ämnesbehöriga lärare. Går det inte att lösa får en legitimerad lärare sätta betyg även i ämnen där den saknar behörighet.

Enligt en undersökning LR gjorde på Skolans Dag har 79,3 % av stockholmslärarna i grundskolan lärarexamen. För gymnasieskolornas del var siffran för pedagogisk utbildning ännu lägre, 77,3%. Mot bakgrund av att Stockholm är en utpräglad universitets- och högskolestad, med stor inflyttning av akademiker från övriga landet, är läget inte så bra som många kanske trott beträffande lärarbehörigheten. LR-Stockholm motsätter sig starkt att legitimerade lärare nu riskerar att få betala priset för detta i form av ytterligare ökad arbetsbelastning i och med betygsättning för obehöriga.

Vi citerar avslutningsvis Skolvärldens webbartikel Lärarfack: Vi kan förlora legitimationen, från den 3/9. LR Eskilstuna uppmanar medlemmar att inte sätta betyg åt obehöriga lärare om man inte kan säkerställa att betyget är korrekt: ”Om en förälder väljer att anmäla och du inte kan stå till svars för varför du satt det här betyget så kan du förlora din lärarlegitimation.”


Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2015-10-02 10.19

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll