Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Borgarråden Sten Nordin(m) och Lotta Edholm(fp) svarar på LR´s brev om gymnasieskolornas ekonomi.

Idag kom borgarrådens svar på det öppna brev som Ragnar Sjölander, ordf i Lärarnas Riksförbund, Stockholm, skickade om gymnasieskolornas ekonomi.

Lotta Edholm(fp), Foto: Pawel Flato

Lotta Edholm(fp)

Till Ragnar Sjölander, ordförande i Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad.

Tack för ditt brev angående de kommunala gymnasieskolornas ekonomi. Att upprätthålla en god ekonomi i stadens gymnasieskolor är ett långsiktigt arbete. Genom i grunden goda ekonomiska förutsättningar i Stockholm och genom god framförhållning och planering är förutsättningarna för en gymnasieskola i balans bra. Stockholm är en av de kommuner i Sverige som satsar stora resurser på sin gymnasieskola. I jämförelse med andra kommuner i landet lägger Stockholms stad både mer än snittet i riket och snittet i Stockholms län samt mer än övriga storstadsregioner. Det är också möjligt för skolorna att föra över överskott från ett år till ett annat för att på så sätt ta höjd för händelser som man själv inte kan rå över, t ex sjunkande elevkullar.

Under 2012 gjorde gymnasieskolan totalt ett underskott, men hela detta underskott täcks upp av tidigare års plusresultat. Och summerar vi 2012 ligger gymnasieskolorna fortfarande på ett plus med 7,2 miljoner kronor. I budgeten för 2013 ökar gymnasieschablonen ytterligare med 3 procent.

Elkostnaderna har flyttats från skolans budget till SISAB, vilket visserligen har inneburit avdrag på skolpengen men även en minskad kostnad. Dessa ska stå i paritet till varandra. Det stämmer alltså inte att skolan enbart fått en ökning av skolpengen med 1 procent.

Stockholms stads gymnasieskolor tar vidare emot många elever från andra kommuner i länet. Vi anser därför att kommunförbundet i Stockholms län, KSL, bör se över en eventuell ökning av den gemensamma prislistan i syfte att stärka gymnasieskolornas ekonomi.

Det nya löneavtalet för lärare innebär ett första viktigt steg i arbetet med att stärka läraryrkets löneutveckling. Det är viktigt att skapa förutsättning för skolorna att höja lärarlönerna och likaså att skapa fler karriärvägar för skickliga lärare. För att klara av löneökningen tillfördes under 2012 hundra miljoner kronor till Stockholms skolor. Detta extra tillskott täckte fullt ut den löneökning på drygt fyra procent som genomfördes i april, i syfte att säkerställa att verksamheterna inte skulle behöva skära ner på grund av det avtal som träffats. Det tycker vi är att satsa på skolan, lärarna och dess elever. Ingen annan faktor är så viktig för skolans kvalitet som en kompetent och engagerad lärarkår.

Lotta Edholm (FP) Skolborgarråd

Sten Nordin (M) FinansborgarrådFoto: Pawel Flato

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2013-02-17 18.26

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll