Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Dom i förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Stockholm har nyligen i en dom ålagt utbildningsförvaltningen/Stockholms stad att betala ett vite på 700.000:- på grund av att arbetsgivaren inte uppfyllt kravpunkt 1 i Arbetsmiljöverkets föreläggande angående lärares arbetsbelastning från februari 2013.


"Ni ska se till att det skriftligen blir klarlagt för samtliga lärare och skolledare vilka arbetsuppgifter som det åligger lärarna att utföra inom ramen för respektive lärares reglerade arbetstid. Ni ska också se till att det skriftligen blir klarlagt för dem i vilken ordning lärarna ska prioritera sina arbetsuppgifter när den reglerade arbetstiden inte räcker till för alla uppgifter samt att det likaså tydliggörs vilket stöd som enskilda lärare kan erbjudas i sitt arbete."

Länk...Dokumentfil .pdf


Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2014-11-27 11.34

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll

Dokument för nedladdning