Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Föreläggandet — vad händer?

Arbetsmiljöverket gav i februari 2013 ett skarpt föreläggande med ett vite på 2 miljoner till utbildningsförvaltningen efter LR-Stockholms anmälan. Trots det upplever nu lärarna i många skolor paradoxalt nog att de fått mer att göra: ytterligare klasser, fler elever i bänkarna och större krav på deltagande i projekt, möten, samt fortsatt mycket administration. Hur är detta möjligt? Vad har hänt?

BAKLÄXA PÅ PUNKT 1

Den 12 november meddelade Arbetsmiljöverket att förvaltningen får bakläxa på den första punkten i föreläggandet där arbetsgivaren fick i uppdrag att:

klarlägga vilka arbetsuppgifter som det åligger lärarna att utföra inom ramen för respektive lärares reglerade arbetstid och i vilken ordning lärarna ska prioritera sina arbetsuppgifter när den reglerade arbetstiden inte räcker till…

Arbetsmiljöverket yrkade 27/11 till förvaltningsrätten att döma ut ett jämkat vite då utbildningsförvaltningen inte uppfyllt kravet.

DET SER SÅ OLIKA UT...

Utbildningsförvaltningen ägnade sitt svar åt att redogöra för alla arbetsuppgifter som lärare skulle kunna utföra och hur mycket arbetet skiljer sig mellan olika skolformer, skolor och individer. Detta är självfallet nonsens.

Få yrken har en så tydlig kärnuppgift som lärarens och arbetsuppgifterna är likartade.

MER AV SAMMA

I utbildningsförvaltningens riktlinjer till skolorna ordinerades större doser av den medicin som hittills varit verkningslös: ut med ansvaret för arbetsbelastningen till den enskilda skolan. Arbetsgivaren skickade också en signal till lärarna om att problemet kanske egentligen ligger hos dem. Enligt riktlinjerna skulle nämligen den enskilde läraren själv i förstone bedöma "hur arbetsuppgifter ska utföras för att hinnas med". Läraren skulle diskutera sin arbetssituation med kollegorna i arbetslaget. Endast i sista hand skulle denne gå till sin rektor om arbetsbelastningen upplevdes för stor. Detta godkände alltså inte Arbetsmiljöverket.

GODKÄNT PÅ TVÅ AV TRE...

Utbildningsförvaltningen har gjort stor sak av att man fick godkänt på två punkter av tre. Arbetsmiljöverket konstaterade att förvaltningen vidtagit åtgärder. Man var igång med ett arbete utifrån föreläggandets andra punkt: kartläggning och riskbedömning, särskilt bland de administrativa arbetsuppgifterna. Man skulle också titta på vad som kan tas bort eller förenklas. Det preliminära godkännandet av punkt två följdes av en kommentar om att Arbetsmiljöverket under våren ska följa upp att åtgärderna får effekt.

Punkt tre i föreläggandet, att berörda skyddsombud skulle ges möjlighet att delta i arbetet, ansågs också uppfylld. Nu väntar vi på AV:s nya föreläggande angående den första punkten.


Ragnar Sjölander
Ordförande
08-508 22 302, 076-12 42 302

Irene Ziverts 
Vice ordförande och huvudskyddsombud
070-606 65 70

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2014-06-03 14.42

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll