Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Fullblodskaos - Gymnasiets organisation

Inför läsåret 2011/2012 genomförde Utbildningsförvaltningen en stor förändring av gymnasiets ledningsorganisation, med områdesindelning och flera rektorer på varje skola.  LR-Stockholm skrev i Bänkpressen nr 4 2012 om hur Skolinspektionen ser på rektors möjlighet att delegera och skolornas organisation. Skolinspektionen hade då för en gymnasieskola (den enda som då inspekterats) nyligen meddelat ett beslut: skolenheternas inre organisation och ledningsstruktur överensstämde inte med författningarna och att åtgärder måste vidtas...
Vi på LR-Stockholm blev förstås angelägna om att få veta mer och skickade i juni därför ut en enkät till lokalombuden på gymnasieskolorna i staden som vidarebefordrades till medlemmarna på många enheter. Drygt 150 medlemmar besvarade enkäten och svaren vittnar tyvärr om att läget verkar vara likartat om inte värre på flertalet skolor.

Här följer några citat från enkäten - uppgifter som kan innebära att enhet eller varumärke identifieras är borttagna och ersätts med //.

  "Fullblodskaos med // rektorer vars ansvarsområden inte GÅR att utskilja tillräckligt tydligt."

  "Otydlighet inom ledningsstrukturen samt ökade kostnader för skolledningen påverkar kärnverksamheten negativt."

  "Läget är katastrofalt, till stor del beroende på den oklara organisationen, många och viktiga punkter faller mellan stolarna."

  "Tydligheten gällande vem som har ansvar för vad har inte ökat utan har snarare minskat. Min rektor får påbud från rektor på en annan enhet. Vissa beslut vet ingen hur de har fattats. Beslut fattas utan samverkan."

  "USCH, finns inte ord för hur mycket sämre det har blivit."

  "Vi har aldrig haft så lite närvaro av rektor på skolan som detta läsår. Mycket pga omorganisationen. Om något har vi fått mindre stöd detta år."

  "Läroböcker, ekonomi m.m. skall delas upp på // enheter trots att vi egentligen är en vilket leder till mer administration."

  "Med många års erfarenhet i nacken av organisations- och verksamhetsutveckling // vågar jag påstå att den organisationsstruktur som Stockholm Stad har valt är ett totalt misslyckande."

LR väntar nu otåligt på att den nya organisationen skall utvärderas av arbetsgivaren utifrån dess syfte som enligt tjänsteutlåtandet till Utbildningsnämnden var: Genom en ändrad ledningsorganisation möjliggörs dels en nära ledning och utveckling av den pedagogiska verksamheten, dels effektiviseringar av administrationen till förmån för kärnverksamheten

Artikeln finns i sin helhet inklusive diagram i PDF till höger.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2012-10-03 14.02

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll