Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Högre status för läraryrket - högre kompetens i skolan

"Lärarna är nyckeln till att vända utvecklingen i den svenska skolan. Lärarna ska ha huvudrollen i klassrummet och inte hänvisas till en handledande roll. För att kunna bryta försämringen av svenska elevers kunskapsresultat är det nödvändigt att stärka lärarnas kompetens och läraryrkets status." Så beskrivs lärarsatsningen i budgeten för 2012 på regeringen.se.

Totalt 3,8 miljarder kronor avsätts för fortbildning av lärare och förskollärare under åren 2012-2015, varav 3,2 miljarder är nya satsningar som presenteras i höstbudgeten. Regeringen avsätter också medel för en karriärutvecklingsreform med utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare inom grund- och gymnasieskolan.

Utvecklingsstegen och dess eventuella behörighetskrav ska beskrivas i skollagen. Löner och anställningsvillkor regleras av parterna på vanligt sätt. Staten täcker kostnader för skolhuvudmännen för reformen genom ett statsbidrag på 880 miljoner kronor per år från 2015.

Intervju med skolborgarrådet Lotta Edholm:

Hur kommer lärarsatsningen att märkas i Stockholms stad?


Bänkpressen ställde några frågor till skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

BP: Lärarnas löneutveckling har varit styvmoderligt behandlad i Stockholms stad hittills. Blir det en ändring nu?
 
LE: Stockholm har bland de högsta lärarlönerna i landet, och min målsättning är att vi även i framtiden ska ligga högst. Dessutom måste vi få en tydligare löneutveckling för skickliga lärare. Utbildningsförvaltningen har tagit de första stegen i rätt riktning när det gäller att koppla ihop goda resultat med lön. Min ambition är att det arbetet ska få ännu högre prioritet.
  
BP: Staden har sedan flera år tillbaka velat ha karriärtjänster för lärare, men det har gått trögt att få till sådana på skolorna eftersom få rektorer anser sig ha råd. När nu pengar kommer - hur ska det gå till?
 
LE: Stockholm har under flera år satsat på karriärvägar som lektorat, expertlärare och nu senast lärarcoacher. Regeringens satsning i budgetpropositionen ligger väl i linje med vårt arbete och ökar förutsättningarna för en breddad satsning på karriärtjänster.
  
BP: Vad tycker du vore en rimlig slutlön (lönen vid slutet av yrkeskarriären) för en lektor?
 
LE: Det är omöjligt att svara på vad en enskild lärare bör ha i lön. Många faktorer spelar in, som yrkesskicklighet, utbildning och erfarenhet. Rent generellt vill jag ändå understryka vikten av en ökad lönespridning bland lärare. Det måste vara möjligt för en skicklig lektor att få riktigt bra betalt.
 
BP: Tror du att satsningen på karriärtjänster kommer att räcka för att locka fler till läraryrket?

LE: Nej det tror jag inte, men det är en viktig pusselbit. Frågan om läraryrkets status handlar mycket om hela samhällets syn på bildning och lärande. Sedan spelar självklart faktorer som lärarutbildningens utformning, lön och arbetsmiljö in.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2011-12-21 13.15

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll

Relaterade sidor