Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Lärarna i Stockholms stad vill att staten tar över skolan

Idag på Skolans Dag presenterar Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad en ny undersökning om vad lärarna tycker om det kommunala styret av skolan. Det är tydligt att lärarna saknar förtroende för kommunen som huvudman.

Den här undersökningen visar att en stor del av skolans problem är rent strukturella. Om staten tog över ansvaret för skolan skulle ledningen blir tydligare och mer långsiktig. Dessutom skulle vi få en mer likvärdig skola över hela landet, säger Ragnar Sjölander, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad.

Överväldigande 8 av 10 lärare i Stockholm tycker att staten borde ta huvud­ansvaret för skolan. Samma andel lärare tror att de skulle få bättre förutsättningar att bedriva god undervisning om staten fick huvudansvaret för skolan.

- Lärarna vill verkligen ha den här reformen. Lärarlönerna i Stockholm har släpat efter i många år. Staden har under 2014 gjort en lovvärd satsning på lärarna i de kommunala skolorna, med i genomsnitt 3,8% i lönökningar från 1 april och en utfästelse om ytterligare 2% retroaktivt från 1 juli. Lönesatsningarna på lärarna får dock inte stanna upp efter valet utan måste fortsätta även under de kommande åren. Kommunen försöker prioritera skolorna och lärarlönerna, men om det ska finnas legitimerade lärare i klassrummen i framtiden måste man faktiskt lyckas fullt ut med detta. Med ett nationellt huvudansvar för skolan skulle istället utvecklingsmöjligheter, villkor och förutsättningar för lärarna förbättras, menar Ragnar Sjölander.

- Lärarnas ökade arbetsbelastning är ett annat hinder för att läraryrket ska framstå som attraktivt och för att bedriva god undervisning . Lärare behöver mer tid till för- och efterarbete och även till att utveckla arbetet i klassrummet. Arbetsmiljöverket riktade 2013 ett skarpt föreläggande till Stockholms stad angående lärarnas höga arbetsbelastning, ett problem som ännu inte är löst. En av de åtgärder som utbildningsnämnden och skolborgarrådet Lotta Edholm beslutade om 2013 var att tidigarelägga borttagandet av de skriftliga individuella utvecklingsplanerna i  årskurs 6-9. Nu visar det sig att utbildningsförvaltningen har godkänt att rektorerna i minst en femtedel  av grundskolorna begär att att lärarna fortsätter att göra den skriftliga dokumentation som enligt utbildningsminister Jan Björklund inte längre finns. Detta är oacceptabelt.

Ragnar Sjölander
Distriktsordförande och kommunombud, Lärarnas Riksförbund - Distrikt Stockholms stad
 
08-508 42 302 / 076-12 42 302
ragnar.sjolander@lr.se

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2015-01-16 12.56

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll