Sök Sök
Meny Meny

Logga in

LR Stockholm positiv till tvåårig löneöverenskommelse

Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad ser mycket positivt på den tvååriga överenskommelse om höjning  av lärarlönerna i staden som nu slutits med lärarfacken. Stockholm visar genom att satsa 1% över årets märke på arbetsmarknaden, totalt lägst 3% för 2013, och därtill 1,5 % över den beräknade löneökningsnivån för 2014 att staden nu vill uppvärdera läraryrket lönemässigt.

Lärarnas Riksförbund har sedan det kommunala läraravtalet HÖK 12 slöts förra hösten krävt att Stockholm ska ta sitt ansvar som avtalspart i en flerårig plan för väsentligt höjda lärarlöner. Staden går mot en hotande lärarbrist under de kommande åren och måste rekrytera tusentals nya lärare till grund- och gymnasieskolorna. Samtidigt måste de lärare som redan är anställda vilja stanna kvar i yrket. Lärarnas Riksförbund vill se dagens överenskommelse som ett glädjande första steg i den nödvändiga uppvärdering av lärarlönerna i Stockholms skolor som måste fortsätta även efter 2014.

Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad

Ragnar Sjölander
Ordförande
08-508 22 302 alt 076-12 42 302

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2013-08-21 10.18

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll