Sök Sök
Meny Meny

Logga in

LR-Stockholm vann tvisten om Stockholmsprovet

Förra året fick många matematiklärare i årskurserna 2, 5 och 8 en chock när de kom tillbaka efter sportlovet. Utbildningsförvaltningen hade plötsligt bestämt att det skulle göras ett nytt matematikprov i dessa årskurser.

Provet tog två lektioner att genomföra, men med rättning och rapportering av resultat tog det sammanlagt ca 10-20 timmar. (För alla grupper på 28 elever krävdes 1344 excelmarkeringar eftersom varje lärare skulle knappa in svaren på varje fråga från varje elev.) Svarstiden var också mycket snålt tilltagen, det handlade bara om några få veckor.LR-Stockholm och ombuden ute på skolorna fick många förtvivlade samtal från många likaledes för-tvivlade medlemmar. Provet damp bara ner och rev upp den egna planeringen som var noggrant kommunicerad med elever och föräldrar. Med den redan höga arbetsbe-lastningen kändes detta övermäktigt för många. Dessutom fanns det i provet till årskurs 5 frågor på procent, och i vissa skolor hade man planerat att gå igenom pro-centkapitlet senare under vårterminen… Man kan ju föreställa sig vad dessa elever och föräldrar tyckte om en lärare som gav prov på avsnitt man ännu inte hade gått igenom.

Grundskoledirektör Håkan Edman var ganska oförstående inför att provet upplevdes som ett problem ute på skolorna. Han motiverade provet med att skolborgarrådet i Stockholm, Lotta Edholm, var oroad över de sjunkande resul-taten i matematik och provet skulle vara en hjälp för skolorna att kartlägga behovet av stöd. När vi informerade om alla negativa reak-tioner vi hade fått svarade han: "vi gjorde bedömningen på förvaltningen att det skulle gå bra". Ed-man ville inte gå ut med några direktiv om att det borde kompenseras på något sätt, och när vi frågade vad lärarna i årskurs 5 skulle göra som ännu inte hade gått igenom det som provet testade, tyckte han att rektorerna fick lösa det. Han gick dock med på att förlänga svarstiden med två veckor.

Förra årets provomgång var ett försök, förvaltningen skulle "efter utvärdering" bestämma sig för om det skulle permanentas eller inte.

Fackförbunden skulle vara delakti-ga i den utvärderingen. När vi senare under hösten samverkade förslaget till utbildningsförvaltningens verksamhetsplan för 2013, framgick det att provet skulle per-manentas. Vi frågade efter den utlovade utvärderingen, och fick till svar att "ett antal rektorer" var mycket positiva. Förvaltningen hade inte frågat några lärare. LR-Stockholm förklarade oenighet med verksamhetsplanen på den punkten.

LR-Stockholm ansåg redan när provet kom att arbetsgivaren hade haft skyldighet att samverka frågan eftersom den påverkade ett antal av våra medlemmar på ett tydligt sätt. Vi hade velat vara med och diskutera om ett nytt prov behövs, andra alternativ och framför allt tillvägagångssättet. Vi hävdade brott mot samverkansavtalet och har nyligen fått ut ett skadestånd som visar att förvaltningen borde ha samverkat !

Som ett led i att minska lärarnas arbetsbelastning kommer provet från och med nästa läsår att bli frivilligt.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2013-06-11 14.05

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll