Sök Sök
Meny Meny

Logga in

När visar utbildningsförvaltningens chefer handlingskraft?

Det är nu klart att såväl Lärarnas Riksförbund, Arbetsmiljöverket, Förvaltningsrätten och nu senast Kammarrätten har överbevisat förvaltningen i frågan om lärarnas arbetsbelastning.

Redan den 25 februari gav Kammarrätten besked att de inte meddelar prövningstillstånd till Stockholms stad i fråga om Förvaltningsrättens dom om vite på 700.000kr för Utbildningsförvaltningens oförmåga att prioritera lärarnas arbetsuppgifter.

Sedan dess har förvaltningen inte agerat alls i frågan. Nu, den 7-8 maj, samlar grundskoledirektören samtliga sina grundskolerektorer på Vår gård i Saltsjöbaden. Lärarnas Riksförbund förutsätter att lärarnas arbetsbelastning ligger högt upp på dagordningen. Inga signaler tyder dock på det.

Arbetsgivaren har gått i konfrontation med Lärarnas Riksförbund allt sedan 2011 om hur lärarnas arbetsbelastning ska lättas. För detta riskerar man att få betala ett högt pris i form av en nedsolkad bild av staden som arbetsgivare och framförallt, fler vakanta lärartjänster med sämre måluppfyllelse som följd – tvärtemot stadens uttryckta ambitioner!

Söker man på ”lärare Stockholm” får man idag 1680 träffar. En självklar fråga att ställa är då - Hur tänker förvaltningens chefer och politiker tillgodose behovet av lärare, inte bara till dagens elever utan till de elever som skall fylla Stockholms skolor de närmaste åren?

Lärarnas Riksförbund i Stockholm kräver nu att politikerna tar konsekvenserna av det rättsliga nederlaget och ger förvaltningens chefer i uppdrag att omedelbart rätta sig efter Arbetsmiljöverkets föreläggande. Hittills har det saknats initiativförmåga och handlingskraft. Nästa steg måste vara att ta ett helhetsgrepp om lärares arbetsmiljö. Då förutsätter vi att även utbildningsförvaltningen eftersträvar samsyn med oss lärare.

Kontakt:

Ragnar Sjölander,
Ordförande & Huvudskyddsombud
Lärarnas Riksförbund i Stockholm stad,
08-508 22 302, 076-12 42 302

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2015-05-07 16.04

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll