Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Nya löner i juni för stadens lärare


Årets lönerevision är klar för lärarna i staden. Arbetsgivaren har redovisat ett utfall på 3,8% på stadsnivå för LR:s medlemmar.

Vi kan konstatera att de 17 grundskolor i förorterna där rektorer med god ekonomi tillåtits lägga ut mellan 3,8 och 5% som väntat har bidragit starkt till att målet 3,8% uppnåtts. Variationen mellan skolors löneökningar är dock större än tidigare, från 3,6% och uppåt, men nu utan koppling till elevers resultat i kontrast till vad som skedde hösten 2012. Då beordrades sju grundskolerektorer att lägga ut 0,5% mindre än avtalets nivå 4,2% medan sju andra fick lägga ut 0,5% mer.

 LR-Stockholms ombud har i år liksom tidigare varit inblandade i utdragna löneförhandlingar i alla grundskolor för att få upp nivåerna. Vi välkomnar att skolorna  inte längre hålls i lika strama tyglar, men vi konstaterar också att det nu kan skilja en del även mellan skolor inom samma stadsdel.

Gymnasielärarnas löneökningar har genom en hårt styrd fördelning mellan skolorna inom gymnasieområdena å andra sidan hållits ner mot 3,6%. Alla gymnasieskolorna i ett område förhandlades på en gång. Hela kollektivets planerade lönepåslag var intecknat redan när förhandlingen började. LR-Stockholm är mycket kritiska till  arbetsgivarens ”områdestänk” på gymnasiesidan, där rektorerna i praktiken har fått sin delegation att sätta lön begränsad av gymnasiecheferna.

 De nya lönerna kommer att betalas ut på junilönen, liksom retroaktiva pengar från 1 april. Alla medlemmar har rätt att få en motivering av den nya lönen, vilken självklart måste ske i ett samtal med lönesättande chef, det vill säga med rektor. Motiveringen för den nya lönen får inte vara beroende av om den förhandlats fram med LR-Stockholm eller om enheten har haft lönesättande samtal.

LR-Stockholm har uttalat tillfredsställelse över Stockholm stads satsning på lärarlönerna under 2013 och 2014. Vi har också uttryckt till politikerna och staden att det måste ske en fortsatt satsning på lärarlöner även efter 2014. Den lovvärda ambitionen att höja lärarlönerna i staden måste också finnas i Stadshuset under nästa mandatperiod.


PST! Det tvååriga löneavtal staden tecknade i fjol  med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet innebar för 2014 2,1% (”märket” inom den konkurrensutsatta sektorn) plus 1,5%. Staden gav ett muntligt löfte om 3,8% i början av 2014.

.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2014-12-01 10.41

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll