Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Pinsamt nederlag för Utbildningsförvaltningens chefer och politiker!

Kammarrätten har beslutat att den inte meddelar prövningstillstånd i mål 9572-14 där Stockholms stad överklagat förvaltningsrättens dom om vite på 700.000kr för förvaltningens oförmåga att prioritera lärares arbetsuppgifter under arbetstiden.

"Det här är naturligtvis pinsamt för såväl förvaltningschefer som för den politiska rödgröna majoriteten som beslutade att överklaga förvaltningsrättens dom" säger Ragnar Sjölander, distriktsordförande för Lärarnas Riksförbund i Stockholm.

Vad som händer nu har staden ännu inte skickat några signaler om. "Vi förutsätter naturligtvis att förvaltningen nu tar till sig Lärarnas Riksförbunds yrkanden och inser att vi har rätt i alla delar. Staden investerar nu hundratals miljoner på IT i skolan och ännu mer på nya skolor för att möta de växande elevkullar som skall in i Stockholms skolor de närmaste åren. Att som hittills totalt blunda för problemen med lärares arbetsbelastning är inte en framkomlig väg om staden menar allvar i sin ambition att möta det enorma rekryteringsbehov av lärare som ligger framför oss" avslutar Ragnar Sjölander.

Beslutet fattades den 23 februari och meddelades Stockholms stad den 25 februari. Lärarnas Riksförbund fick dock kännedom om beslutet först den 28 april.

Formellt är det Arbetsmiljöverket som hos förvaltningsrätten begärt att Stockholms stad skall dömas att betala vite på 700.000 kr. Den domen överklagades av den nytillträdda rödgröna politiska majoriteten men något prövningstillstånd meddelades alltså inte.

Kontakt:

Ragnar Sjölander,
Ordförande & Huvudskyddsombud
Lärarnas Riksförbund i Stockholm stad,
08-508 22 302, 076-12 42 302

Britt-Marie Selin
Vice ordförande

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2015-05-01 20.26

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll