Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Pressmeddelande angående hanteringen av lärarlönerna i Stockholm

Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad ser med tillfredsställelse på att  skolborgarrådet Lotta Edholm nu meddelat att Utbildningsförvaltningen drar  tillbaka den modell för styrning av löneutrymme till skolorna som innebar att  lärarna vid sju grundskolor tilldelades ett lägre löneökningsutrymme än andra  under hösten 2012.

Utbildningsförvaltningen har genom att ge de sju skolorna ett lägre  löneökningsutrymme hämmat såväl arbetsklimatet som arbetslusten bland lärarna,  vilket inte gynnat en positiv skolutveckling. Resultatet blev stigmatiserande  och skolledningen fick det svårare att lyfta skolan. 

Vårt omedelbara krav  är att lärarna vid de sju skolorna kompenseras för de lägre löneökningar de fått  utifrån arbetsgivarens centrala beslut.  De centrala avtalsparterna kring  läraravtalet HÖK 12, SKL, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, gick den 11  april ut med ett gemensamt pressmeddelande där man framhävde att satsningen på  lärarnas löner måste fortsätta i kommunerna, i likhet med vad som skedde under  2012. Så har skett i andra kommuner där politikerna budgeterat för rejäla  höjningar.  Det är av strategisk betydelse för Stockholms stad att satsa  på lärarlönerna. Behovet av att behålla de lärare som är anställda och att  rekrytera nya kommer att vara större än någonsin under de närmaste åren när  stadens befolkning växer. 

2013 års löneöversyn står för dörren. I  stadshusmajoritetens budget för året finns dock inte medel avsatta ens för att  fullt ut täcka skolornas ökade lönekostnader från 2012, än mindre för en  fortsatt lärarlönesatsning. Vi begär nu att Stockholms stad som avtalsbärande  part tar sin del av ansvaret för att höja lärarlönerna. 

Lärarnas  Riksförbund i Stockholms stad den 15 april 2013 

Ragnar Sjölander
Ordförande
508 22 302 alt 076-12 42 302

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2013-04-16 22.09

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll