Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Skolborgarrådet Lotta Edholm tog emot namnlistorna från Löneuppropet

Onsdagen den 9 maj kl. 17.00 överlämnade Lärarnas Riksförbund i Stockholm namnlistor för kravet 10 000 kr mer i månaden till Lotta Edholm, skolborgarråd, i Stadshuset. .
Foto: Marianne Bäckström, LR-Stockholm

LR-Stockholms ordförande Ragnar Sjölander, vice ordföranden Irene Ziverts och styrelseledamoten Kristina Ringqvist överlämnade den första bunten Lärarupprop med cirka 2000 underskrifter till Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm den 9 maj vid 17-tiden i Stadshuset.

Vi betonade att många namnlistor ännu kommer in från skolorna och hur väl Löneuppropet ansluter till den lönekampanj som LR-Stockholm bedrivit på gator och torg sedan hösten 2011.

Vi uttryckte vår besvikelse över hur lite Stockholms stad, trots vackra ord om lärare i de senaste årens budgetar, har satsat på lärarlöner och den besvikelse och ilska vi kände våren 2011 när vi insåg att Lärarnas Riksförbunds medlemmar hamnat näst lägst i statistiken med procentutfallet per facklig organisation (endast Läkarförbundets 27 medlemmar hamnade lägre). Vi uttryckte även vårt avståndstagande från den chefspolitik inom staden som verkar ha haft som ambition att hålla lärarnas löneökningar så låga som möjligt, även i fall där enskilda rektorer hade velat lägga större löneökningar på lärarna på vissa skolor.
 
Vidare framhöll vi behovet att tydliga politiska signaler om att staden tänker satsa på lärarna, mot bakgrund av det enorma rekryteringsbehov som finns i Stockholm fram till 2020. Stockholms stad behöver nyrekrytera 5000 lärare enbart till de kommunala grundskolorna för att klara den omfattande expansionen och för att ersätta lärare som går i pension. Vi underströk att ytterligare tusentals lärare kommer att behöva ersättas eftersom vikande löneutveckling och ständigt ökande arbetsbörda gör att många lärare, särskilt i Stockholm, lämnar yrket, något som framkom i Svenska Dagbladet idag. Vi framhöll även att lärares livslöner inte alls har samma utvecklingskurva som för yrken med motsvarande utbildningslängd, betydelse för samhället och komplexitet beträffande arbetsuppgifter.
 
Lotta Edholm höll med om att lärarlönerna är mycket sammanpressade i förhållande till andra yrken och att löneutvecklingen i yrket är begränsad. Skolborgarrådet menade att bland annat effekterna av den statliga karriärtjänstreform som är under utredning, kombinerad med pengar som staden själv satsar på karriärtjänster, kommer att leda till att lönespännviden ökar bland lärarna. Edholm sade även att under löneöversynen 2011 inledde staden ett arbete för lärares löneutveckling genom att fyra grundskolor fick lägga ut en procent mer i löneöversynen
 
Vi betonade dock att det framför allt behövs en politisk vilja som kommer till uttryck i budgeten, och att alla lärare i grundskolan och gymnasiet måste uppleva att staden satsar på dem. Vi vill se satsningar som höjer medellönerna för lärare i staden rejält. Vi upplyste också skolborgarrådet om att Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet tillsammans begärde en överläggning även med finansborgarrådet Sten Nordin inför budgetförhandlingarna hösten 2011, men att vi verkar ha fastnat någonstans i kön eftersom ingen tid erbjudits. Uppvaktningen och överlämnandet av namnlistorna avslutades med att Lotta Edholm sade att till hennes rum i Stadshusets skolrotel är vi dock alltid välkomna!
 
Utanför Stadshuset hade ett stort antal lärare iklädda LR-Stockholms lönekampanjsvästar med "10.000:- mer!" samlats inför och under uppvaktningen. När vi kom ut från Stadshuset hölls ett improviserat möte där vi redogjorde för vad vi respektive Lotta Edholm sagt under uppvaktningen.
 
Överlämnandet av namnlistorna föregicks av att Ragnar Sjölander intervjuades av Sveriges Radio och Svenska Dagbladet. SvD:s reporter och fotograf närvarade vid överlämnandet av läraruppropen.
 

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2012-05-10 18.08

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll

Mer på internet