Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Stockholms läns lärare i teoretiska ämnen undervisar drygt 10 procent mer idag, jämfört med tiden före kommunaliseringen.

I boken – Skolan under ytan, en bok om arbetssituationen inom svensk skola, av Johan Haeffner, som utkom i dagarna, presenteras en undersökning som berör lärares undervisningstid på högstadiet. I boken utreds hur olika processer och faktorer samverkar, förstärks och skapar en problematisk arbetssituation för Sveriges lärarkår och rektorer.

Före kommunaliseringen (1991) av skolan var lärarnas undervisningstid centralt reglerad och därmed likvärdig i hela riket. Den s.k. USK-tiden utgjorde ett undervisningstak, vilket fungerade som ett gränsvärde för hur mycket undervisningstid en lärare hade i sin tjänst. En lärare i teoretiska ämnen undervisade på högstadiet före kommunaliseringen maximalt 960 minuter per vecka. Resultatet i undersökningen visade att lärare som söker ett SO-lärarjobb på högstadiet, läsåret 2015-2016 i Stockholms län, förväntas att undervisa 1 065,2 minuter per vecka utöver schemalagd mentorstid/klassföreståndartid. Det innebär det en ökning med 105 minuter per vecka d.v.s. 11 %.

Studiens resultat pekar på en tydlig tendens att de teoretiska lärarna på högstadiet förväntas undervisa lika mycket eller mer jämfört med 1990. Ingen av de 25 skolorna hade vid undersökningen en undervisningstid som understeg den undervisningstid som gällde före kommunaliseringen.

Det finns, enligt författaren, ett samband mellan undervisningstid, undervisningens kvalitet och lärares arbetsbelastning. Om undervisningstiden ökar för lärare så kommer det per automatik att påverka kvaliteten på undervisningen och lärarnas arbetsbelastning. Pisa-testen skrivs under vårterminen i nian och visar kunskaper i Matematik, NO och Svenska. Om lärarna som undervisar eleverna från årskurs 7-9 har 11 % mer undervisningstid jämfört med 1990, så har det sannolikt betydelse för elevernas kunskaper. Det är rimligt att tänka sig att det finns en liknande tendens att undervisningstiden för teoretiska högstadielärare har ökat i övriga Sverige med tanke på det tydliga resultatet.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-15 11.11

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll

Dokument för nedladdning