Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Stockholms stad satsar inte på lärarlönerna

Skolborgarrådet Lotta Edholm och de tre skoldirektörerna i Stockholms stad pekar på DN Debatt den 29 mars ut ett antal angelägna utvecklingsprojekt för lärare i staden. Dessa är utmärkta och helt i linje med vad Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad har drivit. Vi hoppas att åtgärdspaketet får stort genomslag. När det gäller att satsa på lärarlöner går emellertid Stockholms stad inte i bräschen, snarare tvärtom.

Lisbeth Wållberg

I läraravtalet HÖK 10 kom parterna i Bilaga 6 överens om att "initiativ som leder till förbättrat resultat, ökad måluppfyllelse och förbättrad produktivitet" leder till löneutfall som överstiger det garanterade minimiutfallet i varje kommun. Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad har drivit frågan om ett ökat löneutfall där lärare lyfter elevernas resultat, men varken Lotta Edholm eller de tre skoldirektörerna som LR träffar i den partsgemensamma gruppen kring läraravtalet har kunnat ge några som helst besked om hur detta ska ske. Ibland får vi intrycket att arbetsgivarsidan inte ens har tagit till sig avtalets skrivningar om vad det ökade löneutfallet innebär. I bästa fall kan man säga att parterna påbörjat en diskussion om hur förbättrade resultat för skolor skulle kunna mätas.

I löneöversynen för 2010 fick Lärarnas Riksförbunds medlemmar i Stockholms stad 0,14% över det garanterade utrymmet 2,0%. Det fanns inget samband mellan skolors resultatutveckling och löneutfallet.

Inför löneöversynen 2011 är arbetsgivarsidan inte beredd att satsa någonting alls utöver det synnerligen låga lägstutrymmet på 1,5% som inte ens ger inflationsskydd. Vår bild är att stadens rektorer är hårt hållna av sina chefer och att den rektor som vill satsa extra av skolans pengar på duktiga lärare får förklara sig ordentligt.

LR är överens med Stockholms stad om att lönespännvidden ska öka så att de skickligaste lärarna får de löner de förtjänar. Denna vår strävan har emellertid ofta stött på patrull hos rektorerna och vi har snarare sett hur lönebilden på olika skolor pressats samman när de duktigaste lärarna närmar sig "glastaket" och får mindre påslag med hänvisning till högt löneläge. Vi stöter ofta på resonemanget att omvittnat kompetenta och erfarna lärare som kommit över 30.000:- har "rätt lön" och inte behöver så mycket mer.

Hittills har Stockholms stad inte visat någon vilja att tillföra extra pengar utöver avtalets lägstutrymme, inte ens de pengar som staden skulle spara på att fler elever når målen i tid och inte behöver sommarskola eller extra skolår. Vi kan inte se att Stockholm har någon som helst vilja att lyfta lärarlönerna, trots att staden i många år haft målet att höja läraryrkets status. Vi efterlyser en tydlig politisk vilja och en satsning som är kopplad till läraravtalets skrivningar om resultatutveckling.

Lisbeth Wållberg, kommunombud

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2012-10-02 11.38

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll