Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Utbildningsförvaltningen fördelar - LR Stockholm tar avstånd!

LR-Stockholm tar starkt avstånd från Utbildningsförvaltningens principer för hur löneutrymmet skall fördelas mellan de kommunala grund- och gymnasieskolorna i staden.

I Utbildningsförvaltningens tidning Lära nr 4 2012 finns i artikeln Skolor med bra resultat premieras en redogörelse för hur man vill åstadkomma en rättvisare fördelning av löneutrymme mellan stadens skolor. Arbetsgivarsidan menar att det finns skillnader mellan skolors medianlön som inte kan förklaras av lärarnas erfarenhet eller skolornas måluppfyllelse och att dessa skillnader måste åtgärdas. Därför avser Utbildningsförvaltningen att göra en annan fördelning av löneutrymmet i årets lönerevision mellan skolorna än hittills.

Vid den information som föregick den stundande löneförhandlingen meddelade arbetsgivarsidan på Utbildningsförvaltningen att det avtalade lägsta garanterade löneutrymmet på 4,2% ska fördelas enligt följande: av grundskolorna ska cirka 15 skolor få lägga ut 3,7%, cirka 15 skolor 4,7% och resten av skolorna 4,2%.

På gymnasierna tänker de sig någon liknande fördelning utifrån betyg, men detaljerna är oklara. Arbetsgivaren pratar om att fördela löneutrymmet mellan enheter inom ett gymnasium och inte se till hela gymnasieskolor. Vilka grundskolor/ gymnasieenheter som ska få 3,7% respektive 4,2% alternativt 4,7% är ännu inte känt men kommer snart att meddelas av Utbildningsförvaltningen. De grundskolor som har hög måluppfyllelse, bra resultat på medarbetar- och brukarenkäter samt en ekonomi i balans ska enligt Utbildningsförvaltningen kunna få den högre nivån på 4,7%.

Vi tar avstånd från att cirka 15 grundskolor och ett antal gymnasieenheter inte ens ska få lägga ut lägstutrymmet. Vi kommer självklart att kämpa för att den garanterade nivån på 4,2% inte underskrids på någon enda skola eller enhet där LR-medlemmar tjänstgör!

LR-Stockholm har självfallet inte någonting emot att rektorer ges "tillåtelse" att utge löneutrymme utöver den garanterade nivån på 4,2% på vissa skolor. Det är dock helt oacceptabelt att medlemmar på andra skolor ska behöva stå tillbaka enbart för att utlägget i staden inte ska överskrida det garanterade utrymmet på 4,2%, det golv som arbetsgivaren så tydligt har gjort till ett tak.

Det är viktigt att du som medlem vet att detta är en ren arbetsgivaråtgärd som vi å det bestämdaste tar avstånd ifrån!

Slutligen: rektorer i Stockholms stad har ansvar för budget och att sätta individuell och differentierad lön. LR-Stockholm anser att Utbildningsförvaltningens modell för att styra löneutrymmet står i skarp motsättning till rektorernas ansvar för lönesättningen. Uppenbarligen har rektorerna inte det mandat de borde ha. Och lika uppenbart tar höga tjänstemän sig ett mandat de inte har!

Ragnar Sjölander, kommunombud

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2013-03-18 15.30

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll